Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Tâm lý học (Psychology). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Tâm lý học (Psychology). Hiển thị tất cả bài đăng

GIÁO TRÌNH - Tâm lý học quản lý (PGS.TS Vũ Dũng)


Những yêu cầu trên đã  đặt ra cho chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm lí của những người lãnh  đạo và của các tổ chức. Bởi lẽ mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội là một thế giới  tâm lí rất phức tạp và phong phú. Thế giới tâm lí này là động lực nội tâm chi phối từ nhận thức đến hành vi của các chủ thể.

Nắm bắt được nhu cẩu này của xã hội, trong.những năm gần đây đã có một số cuốn sách: giáo khoa về Tâm lí học quản lí được dịch và biên soạn. Song, dường như chúng ta vẫn cần một cuốn sách giáo khoa về Tâm lí học quản lí được trình bày có hệ thống hơn về một số vấn đề lí luận cơ bản nhất, đề cập được những kiến thức mới, đề cập được thực tiễn của đời sống xã hội của đất nước hiện nay.
Với những mục tiêu và mong muốn như vậy, chúng tôi quyết định biên soạn cuốn giáo trình về Tâm lí học quản lí.


Những yêu cầu trên đã  đặt ra cho chúng ta cần phải nghiên cứu về tâm lí của những người lãnh  đạo và của các tổ chức. Bởi lẽ mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội là một thế giới  tâm lí rất phức tạp và phong phú. Thế giới tâm lí này là động lực nội tâm chi phối từ nhận thức đến hành vi của các chủ thể.

Nắm bắt được nhu cẩu này của xã hội, trong.những năm gần đây đã có một số cuốn sách: giáo khoa về Tâm lí học quản lí được dịch và biên soạn. Song, dường như chúng ta vẫn cần một cuốn sách giáo khoa về Tâm lí học quản lí được trình bày có hệ thống hơn về một số vấn đề lí luận cơ bản nhất, đề cập được những kiến thức mới, đề cập được thực tiễn của đời sống xã hội của đất nước hiện nay.
Với những mục tiêu và mong muốn như vậy, chúng tôi quyết định biên soạn cuốn giáo trình về Tâm lí học quản lí.


M_tả

EBOOK - Rapid Sensory Profiling Techniques: Applications in New Product Development and Consumer Research - J Delarue, B Lawlor, M Rogeaux


Phân tích cảm quan là một công cụ quan trọng trong phát triển sản phẩm mới. Gần đây đã có sự phát triển đáng kể trong các phương pháp được sử dụng để nắm bắt cảm nhận về sản phẩm. Kỹ thuật hồ sơ cảm giác nhanh cung cấp một đánh giá toàn diện về các phương pháp nhanh chóng để phân tích cảm giác có thể được sử dụng như là phương pháp thay thế hoặc bổ sung cho các phương pháp mô tả thông thường. Phần một xem xét sự phát triển của các phương pháp nắm bắt cảm giác. Phần hai tập trung vào các phương pháp nhanh chóng được sử dụng để nắm bắt nhận thức cảm tính, và phần ba bao gồm các ứng dụng của họ trong phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu người tiêu dùng. Cuối cùng, phần bốn khám phá các ứng dụng của các phương pháp nhanh chóng trong việc thử nghiệm các quần thể cụ thể.

  1     The use of rapid sensory methods in R&D and research: an introduction     3
 J. Delarue
  1.1     Introduction and context   3
  1.2     Methodological evolution   8
  1.3     Consequences on sensory activities   14
  1.4     Conclusions   20
  References   22


Phân tích cảm quan là một công cụ quan trọng trong phát triển sản phẩm mới. Gần đây đã có sự phát triển đáng kể trong các phương pháp được sử dụng để nắm bắt cảm nhận về sản phẩm. Kỹ thuật hồ sơ cảm giác nhanh cung cấp một đánh giá toàn diện về các phương pháp nhanh chóng để phân tích cảm giác có thể được sử dụng như là phương pháp thay thế hoặc bổ sung cho các phương pháp mô tả thông thường. Phần một xem xét sự phát triển của các phương pháp nắm bắt cảm giác. Phần hai tập trung vào các phương pháp nhanh chóng được sử dụng để nắm bắt nhận thức cảm tính, và phần ba bao gồm các ứng dụng của họ trong phát triển sản phẩm mới và nghiên cứu người tiêu dùng. Cuối cùng, phần bốn khám phá các ứng dụng của các phương pháp nhanh chóng trong việc thử nghiệm các quần thể cụ thể.

  1     The use of rapid sensory methods in R&D and research: an introduction     3
 J. Delarue
  1.1     Introduction and context   3
  1.2     Methodological evolution   8
  1.3     Consequences on sensory activities   14
  1.4     Conclusions   20
  References   22


M_tả

GIÁO TRÌNH - Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch


Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu về lĩnh vực tâm lý học và kỹ năng giao tiếp ứng xử, kết hợp với thực tế nghề nghiệp của nghề Chế biến món ăn, giáo trình này được biên soạn có sự tham gia tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm, cùng với những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về lĩnh vực tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử.


Trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu về lĩnh vực tâm lý học và kỹ năng giao tiếp ứng xử, kết hợp với thực tế nghề nghiệp của nghề Chế biến món ăn, giáo trình này được biên soạn có sự tham gia tích cực của các giáo viên có kinh nghiệm, cùng với những ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia về lĩnh vực tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử.


M_tả

MÔ HÌNH HOFSTEDE


Chúng ta đang sống trong một thời đại toàn cầu. Công nghệ đã càng ngày càng mang chúng ta đến gần với nhau hơn. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể giao tiếp và làm việc cùng nhau nhiều hơn bao giờ hết.


Chúng ta đang sống trong một thời đại toàn cầu. Công nghệ đã càng ngày càng mang chúng ta đến gần với nhau hơn. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người từ các nền văn hóa khác nhau có thể giao tiếp và làm việc cùng nhau nhiều hơn bao giờ hết.


M_tả

EBOOK - Mẹo và chiến lược chơi Pocker Tập 2 (DAN HARRINGTON)


Trong Tập I của Harrington với Poker Hold'em, tôi giải thích một số khái niệm cơ bản (và không cơ bản) mà bạn cần phải có của một người chơi thành công trong No-limit Hold’em Poker.

- Làm thế nào để đánh giá một ván bài trong bối cảnh tất cả các thông tin có sẵn tại bàn.
- Làm thế nào để đưa vào tài khoản các phong cách chơi khác nhau bạn có thể gặp ở đối thủ của bạn,
- Làm thế nào để phân tích hai lá bài và đánh giá tỷ lệ BET POT,
- Làm thế nào để chơi trước và sau khi flop, cũng trên turn và river.


Trong Tập I của Harrington với Poker Hold'em, tôi giải thích một số khái niệm cơ bản (và không cơ bản) mà bạn cần phải có của một người chơi thành công trong No-limit Hold’em Poker.

- Làm thế nào để đánh giá một ván bài trong bối cảnh tất cả các thông tin có sẵn tại bàn.
- Làm thế nào để đưa vào tài khoản các phong cách chơi khác nhau bạn có thể gặp ở đối thủ của bạn,
- Làm thế nào để phân tích hai lá bài và đánh giá tỷ lệ BET POT,
- Làm thế nào để chơi trước và sau khi flop, cũng trên turn và river.


M_tả

Địa lý nguyên không pháp giám


Địa lý nguyên không pháp giám.


Địa lý nguyên không pháp giám.


M_tả

SÁCH SCAN - Nhập môn lịch sử tâm lý học (TG B. R. Hergenhahn & Lưu Văn Hy Bd)


NỘI DUNG:

Chương 1: Nhập đề
Chương 2: Các triết gia Hy Lạp đầu tiên
Chương 3: Sau Aristotle: Tìm kiếm đời sống tốt lành
Chương 4: Khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lý học cận đại
Chương 5: Thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận
Chương 6: Duy lý luận
Chương 7: Phong trào lãng mạn và hiện sinh luận
Chương 8: Những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm
Chương 9: Duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái của tâm lý học đầu tiên


NỘI DUNG:

Chương 1: Nhập đề
Chương 2: Các triết gia Hy Lạp đầu tiên
Chương 3: Sau Aristotle: Tìm kiếm đời sống tốt lành
Chương 4: Khởi đầu của khoa học, triết học và tâm lý học cận đại
Chương 5: Thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận
Chương 6: Duy lý luận
Chương 7: Phong trào lãng mạn và hiện sinh luận
Chương 8: Những phát triển ban đầu trong sinh lý học và sự xuất hiện của tâm lý học thực nghiệm
Chương 9: Duy ý chí luận và cơ cấu luận các trường phái của tâm lý học đầu tiên


M_tả

EBOOK - The magic of thing big - Dám nghĩ lớn (David T. Schwartz)


Dám Nghĩ Lớn! - tác phẩm nổi tiếng thế giới về những ý tưởng và phương pháp tư duy độc đáo và hiệu quả đã làm thay đổi một cách kỳ diệu cuộc đời của hàng triệu người qua nhiều thế hệ. Qua quyển sách này, Tiến sĩ David Schwartz trình bày một cách sinh động và dễ hiểu cách tư duy giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn. Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh hay tài năng xuất chúng mới đạt được thành công lớn lao, bạn chỉ cần rèn luyện và áp dụng thường xuyên tư duy Dám Nghĩ Lớn.


Dám Nghĩ Lớn! - tác phẩm nổi tiếng thế giới về những ý tưởng và phương pháp tư duy độc đáo và hiệu quả đã làm thay đổi một cách kỳ diệu cuộc đời của hàng triệu người qua nhiều thế hệ. Qua quyển sách này, Tiến sĩ David Schwartz trình bày một cách sinh động và dễ hiểu cách tư duy giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn. Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh hay tài năng xuất chúng mới đạt được thành công lớn lao, bạn chỉ cần rèn luyện và áp dụng thường xuyên tư duy Dám Nghĩ Lớn.


M_tả

TÀI LIỆU - Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống (Mr Ival)


Cuốn sách Trading for a Living được xuất bản năm 1993 và đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Nó nằm trong top đầu của nhiều bảng xếp hạng sách, cũng như được bạn bè giới thiệu cho nhau và các sàn giao dịch tặng cho những người mới vào thị trường. Trong những năm qua, tôi không sửa lại cuốn sách này vì tôi tin và thích logic nội tại của nó. Tôi đã giao dịch, đã đi du lịch, đã viết các cuốn sách khác, và đã dạy nhiều lớp. Bây giờ, sau 21 năm, tôi chấp nhận cập nhật cuốn sách được yêu thích nhất của mình để bạn có thể được hưởng lợi từ các công nghệ mới cũng như những bài học tôi đã học được.


Cuốn sách Trading for a Living được xuất bản năm 1993 và đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Nó nằm trong top đầu của nhiều bảng xếp hạng sách, cũng như được bạn bè giới thiệu cho nhau và các sàn giao dịch tặng cho những người mới vào thị trường. Trong những năm qua, tôi không sửa lại cuốn sách này vì tôi tin và thích logic nội tại của nó. Tôi đã giao dịch, đã đi du lịch, đã viết các cuốn sách khác, và đã dạy nhiều lớp. Bây giờ, sau 21 năm, tôi chấp nhận cập nhật cuốn sách được yêu thích nhất của mình để bạn có thể được hưởng lợi từ các công nghệ mới cũng như những bài học tôi đã học được.


M_tả

EBOOK - Tâm thiền lẽ dịch xôn xao (Lê Hưng)


EBOOK - Tâm thiền lẽ dịch xôn xao (Lê Hưng).


EBOOK - Tâm thiền lẽ dịch xôn xao (Lê Hưng).


M_tả

EBOOK - Becoming a Person - Tiến trình thành nhân Full (Carl R. Rogers)


Cuốn sách gồm bản gốc tiếng anh và bản tiếng việt được biên dịch bởi TS. Tô Thị Ánh.

Tôi hân hạnh được giới thiệu quyển Tiến Trình Thành Nhân, bản dịch từ “On becoming a Person”, một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà tâm lý Hoa Kỳ, Carl Rogers.
Carl Rogers sinh năm 1902 tại Oak Park, một vùng ngoại ô của Chicago. Ông bước vào ngành hướng dẫn trẻ em và trị liệu năm 1928. Sau khi đỗ bằng Tiến sĩ tâm lý, ông phụ trách Phân khoa Nghiên cứu Tâm lý trẻ em tại Đại học Rochster. Từ năm 1940 trở đi, Roger được mời dạy tại các Đại học Ohio (1940-1945), Chicago (1945-1947) và Wisconsin (1957-1963).


Cuốn sách gồm bản gốc tiếng anh và bản tiếng việt được biên dịch bởi TS. Tô Thị Ánh.

Tôi hân hạnh được giới thiệu quyển Tiến Trình Thành Nhân, bản dịch từ “On becoming a Person”, một cuốn sách rất nổi tiếng của nhà tâm lý Hoa Kỳ, Carl Rogers.
Carl Rogers sinh năm 1902 tại Oak Park, một vùng ngoại ô của Chicago. Ông bước vào ngành hướng dẫn trẻ em và trị liệu năm 1928. Sau khi đỗ bằng Tiến sĩ tâm lý, ông phụ trách Phân khoa Nghiên cứu Tâm lý trẻ em tại Đại học Rochster. Từ năm 1940 trở đi, Roger được mời dạy tại các Đại học Ohio (1940-1945), Chicago (1945-1947) và Wisconsin (1957-1963).


M_tả

SÁCH SCAN - Tâm lý học trong nháy mắt FULL UPDATE (Nhóm EzPsychology)


Thay bằng việc học thuộc lòng, “vò đầu bứt tai” với mớ lý thuyết và từ chuyên môn, cuốn sách giúp bạn tìm hiểu, ghi nhớ và áp dụng chúng một cách dễ dàng và thú vị.

Sách được trình bày với hình minh họa sinh động giúp trí tưởng tượng của bạn “bay cao, bay xa”.

Đi kèm theo sách, 135 Flashcards được thiết kế tinh tế, tiện lợi, giúp bạn học thuộc từ chuyên môn, lý thuyết dễ dàng hơn và ghi nhớ lâu hơn.


Thay bằng việc học thuộc lòng, “vò đầu bứt tai” với mớ lý thuyết và từ chuyên môn, cuốn sách giúp bạn tìm hiểu, ghi nhớ và áp dụng chúng một cách dễ dàng và thú vị.

Sách được trình bày với hình minh họa sinh động giúp trí tưởng tượng của bạn “bay cao, bay xa”.

Đi kèm theo sách, 135 Flashcards được thiết kế tinh tế, tiện lợi, giúp bạn học thuộc từ chuyên môn, lý thuyết dễ dàng hơn và ghi nhớ lâu hơn.


M_tả

SÁCH SCAN - Nguyên tắc quản lý - Bài học xưa và nay (Anh Cường & Các TG)


Được xem là một nhân tố sản xuất hiện đại, quản lý ngày càng được coi trọng, kinh nghiệm thành công trong quản lý của các nước đã được phổ biến rộng rãi. Nhà kinh doanh thông minh thông minh không chỉ biết cách tổng kết và học tập kinh nghiệm làm việc của chính bản thân mình, "đi một ngày học một sàng khôn" mà còn phải biết học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của người khác. Nhiều khi kinh nghiệm của người khác còn quý hơn kinh nghiệm của chính bản thân mình.


Được xem là một nhân tố sản xuất hiện đại, quản lý ngày càng được coi trọng, kinh nghiệm thành công trong quản lý của các nước đã được phổ biến rộng rãi. Nhà kinh doanh thông minh thông minh không chỉ biết cách tổng kết và học tập kinh nghiệm làm việc của chính bản thân mình, "đi một ngày học một sàng khôn" mà còn phải biết học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của người khác. Nhiều khi kinh nghiệm của người khác còn quý hơn kinh nghiệm của chính bản thân mình.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Tâm lý học xã hội (TG C. George Boeree & Nguyễn Hồng Trang Bd)


Kurt Lewin (một người có  ảnh hưởng quan trọng  đến tâm lý học xã hội) đã từng nói "Không có gì hữu ích bằng một học thuyết hay." Và chỉ cần bạn không bao giờ để mất cái nhìn về thực tế, thì câu nói này khá đúng.


Kurt Lewin (một người có  ảnh hưởng quan trọng  đến tâm lý học xã hội) đã từng nói "Không có gì hữu ích bằng một học thuyết hay." Và chỉ cần bạn không bao giờ để mất cái nhìn về thực tế, thì câu nói này khá đúng.


M_tả

TÀI LIỆU - Từ điển Phật học (Việt - Đức - Anh) - Thích Hạnh Giả


Quyển "Từ Ngữ Phật Học, Kinh và Thần Chú, Việt - Đức - Anh" này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho quý độc giảcó thêm tài liệu tìm hiểu, học hỏi Phật Pháp bằng 3 ngôn ngữ Việt, Đức và Anh cũng như để thuận tiện cho việc thông và phiên dịch trong những lúc làm việc Phật sự tại hải ngoại.
Tuy rằng hiện tại đã có rất nhiều sách chuyên môn Phật Giáo viết bằng các ngôn ngữ trên thế giới, nhưng đến nay số sách nghiên cứu vẫn còn hạn chế chưa có một quyển Từ Điển Đối Chiếu Phật Ngữ (Việt - Đức - Anh) để độc giả có thể tra cứu nhanh chóng.


Quyển "Từ Ngữ Phật Học, Kinh và Thần Chú, Việt - Đức - Anh" này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho quý độc giảcó thêm tài liệu tìm hiểu, học hỏi Phật Pháp bằng 3 ngôn ngữ Việt, Đức và Anh cũng như để thuận tiện cho việc thông và phiên dịch trong những lúc làm việc Phật sự tại hải ngoại.
Tuy rằng hiện tại đã có rất nhiều sách chuyên môn Phật Giáo viết bằng các ngôn ngữ trên thế giới, nhưng đến nay số sách nghiên cứu vẫn còn hạn chế chưa có một quyển Từ Điển Đối Chiếu Phật Ngữ (Việt - Đức - Anh) để độc giả có thể tra cứu nhanh chóng.


M_tả

BÀI GIẢNG - Hành vi gây hấn phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội (Trần Thị Minh Đức)


Gây hấn là một hiện tượng tâm lý tiêu cực, với những biểu hiện đa dạng và gây những hậu quả đôi khi rất nặng nề về mặt xã hội. Những năm gần đây hành vi gây hấn có chiều hướng gia tăng ở nước ta. Những biện pháp chế tài, những khung văn bản pháp lý về vấn đề này cũng còn nhiều bất cập; những phân tích mang tính chuyên môn từ góc độ tâm lý xã hội về vấn đề xã hội nóng bỏng này còn rất ít.
Cuốn chuyên khảo “Hành vi gây hấn – phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội” này của PGS. TS. Trần Thị Minh Đức là một bước đi mạnh dạn và là một đóng góp quý báu. Dưới đây là nội dung tóm tắt một số chương.


Gây hấn là một hiện tượng tâm lý tiêu cực, với những biểu hiện đa dạng và gây những hậu quả đôi khi rất nặng nề về mặt xã hội. Những năm gần đây hành vi gây hấn có chiều hướng gia tăng ở nước ta. Những biện pháp chế tài, những khung văn bản pháp lý về vấn đề này cũng còn nhiều bất cập; những phân tích mang tính chuyên môn từ góc độ tâm lý xã hội về vấn đề xã hội nóng bỏng này còn rất ít.
Cuốn chuyên khảo “Hành vi gây hấn – phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội” này của PGS. TS. Trần Thị Minh Đức là một bước đi mạnh dạn và là một đóng góp quý báu. Dưới đây là nội dung tóm tắt một số chương.


M_tả

SÁCH SCAN - Tư Duy Chiến Lược (Barry J.Nalebuff & Avinash K.Dixit)


Tư duy chiến lược là nghệ thuật vượt qua đối thủ cạnh tranh, với nhận thức rằng họ cũng đang cố gắng vượt qua mình. Mỗi chúng ta đều phải áp dụng tư duy chiến lược cách này, hoặc cách khác tại nơi làm việc và ngay ở nhà. Thương gia và các doanh nghiệp sử dụng những chiến lược cạnh tranh phù hợp để tồn tại. Chính trị gia phải tạo ra những chiến lược quảng bá để được trúng cử và đưa ra những chiến lược hành pháp để thực hiện được những định hướng của họ.


Tư duy chiến lược là nghệ thuật vượt qua đối thủ cạnh tranh, với nhận thức rằng họ cũng đang cố gắng vượt qua mình. Mỗi chúng ta đều phải áp dụng tư duy chiến lược cách này, hoặc cách khác tại nơi làm việc và ngay ở nhà. Thương gia và các doanh nghiệp sử dụng những chiến lược cạnh tranh phù hợp để tồn tại. Chính trị gia phải tạo ra những chiến lược quảng bá để được trúng cử và đưa ra những chiến lược hành pháp để thực hiện được những định hướng của họ.


M_tả

SÁCH SCAN - Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình (TS. Trần Thị Cẩm)


Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Giáo Dục Trẻ Em Trong Gia Đình

- Từ sơ sinh đến thôi nôi
- Giáo dục trẻ em từ 1 đến 3 tuổi phát triển năng lực vận động
- Sự phát triển ngôn ngữ
- Giáo dục tình kỹ luật, ý thức lao động và chuẩn bị vào trường mẫu giáo
- Ảnh hưởng của âm nhạc với trẻ
- Con muốn làm một mình
- Giáo dục trẻ em từ 3-6 tuổi trong gia đình
- Chuẩn bị trẻ 6 tuổi đi học lần đầu tiên
- Vì sao trẻ hay chọc phá
- Chuẩn bị cho trẻ nhập cuộc vào xã hội
- Mấy bí quyết sư phạm


Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Giáo Dục Trẻ Em Trong Gia Đình

- Từ sơ sinh đến thôi nôi
- Giáo dục trẻ em từ 1 đến 3 tuổi phát triển năng lực vận động
- Sự phát triển ngôn ngữ
- Giáo dục tình kỹ luật, ý thức lao động và chuẩn bị vào trường mẫu giáo
- Ảnh hưởng của âm nhạc với trẻ
- Con muốn làm một mình
- Giáo dục trẻ em từ 3-6 tuổi trong gia đình
- Chuẩn bị trẻ 6 tuổi đi học lần đầu tiên
- Vì sao trẻ hay chọc phá
- Chuẩn bị cho trẻ nhập cuộc vào xã hội
- Mấy bí quyết sư phạm


M_tả

EBOOK - Chinh phục mục tiêu (Brian Tracy)


Chưa bao giờ có nhiều vận hội cho con người như thời đại ngày nay. Dù vẫn còn những vấn đề nan giải, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng hơn bất cứ thời đại nào trước đây trong lịch sử nhân loại.
Trong thế kỷ 20, nước Mỹ có khoảng 5.000 triệu phú. Đến năm 2000, con số ấy tăng lên rất nhiều và hầu hết những người này đều tự lực cánh sinh trên con đường đến đỉnh vinh quang của mình. Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng trong hai thập niên tiếp theo sẽ xuất hiện thêm khoảng 10.000 – 20.000 triệu phú nữa. Bạn nghĩ mình có thể bứt phá để có mặt trong bản danh sách này không? Bạn có lập ra những mục tiêu lớn lao cho cuộc đời mình? Những mục tiêu nàyliệu có phải là một điều gì đó quá viển vông? “Chinh phục mục tiêu”sẽ giúp bạn tìm được cách thức phù hợp nhằm hiện thực hóa điều này.


Chưa bao giờ có nhiều vận hội cho con người như thời đại ngày nay. Dù vẫn còn những vấn đề nan giải, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng hơn bất cứ thời đại nào trước đây trong lịch sử nhân loại.
Trong thế kỷ 20, nước Mỹ có khoảng 5.000 triệu phú. Đến năm 2000, con số ấy tăng lên rất nhiều và hầu hết những người này đều tự lực cánh sinh trên con đường đến đỉnh vinh quang của mình. Các chuyên gia kinh tế dự báo rằng trong hai thập niên tiếp theo sẽ xuất hiện thêm khoảng 10.000 – 20.000 triệu phú nữa. Bạn nghĩ mình có thể bứt phá để có mặt trong bản danh sách này không? Bạn có lập ra những mục tiêu lớn lao cho cuộc đời mình? Những mục tiêu nàyliệu có phải là một điều gì đó quá viển vông? “Chinh phục mục tiêu”sẽ giúp bạn tìm được cách thức phù hợp nhằm hiện thực hóa điều này.


M_tả

EBOOK - Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie)


Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.


Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (best-selling Books) do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên thế giới. Tác phẩm có sức lan toả vô cùng rộng lớn – dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Tâm lý học (Psychology)