Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH SCAN - Các quá trình ôxi hóa nâng cao trong xử lý nước và nước thải - Cơ sở khoa học và ứng dụng (Trần Mạnh Trí & Trần Mạnh Trung)Giới thiệu về oxi hoá nâng cao - công nghệ cao trong xử lý nước và nước thải; các quá trình oxi hoá nâng cao không nhờ tác nhân ánh sáng và nhờ tác nhân ánh sáng.Giới thiệu về oxi hoá nâng cao - công nghệ cao trong xử lý nước và nước thải; các quá trình oxi hoá nâng cao không nhờ tác nhân ánh sáng và nhờ tác nhân ánh sáng.

M_tả
M_tả

TỔNG HỢP BÀI GIẢNG - Công nghệ xử lý khí thải (Nguyễn Văn Hiển)BÀI 1: Giới thiệu chương trình

Tiếng ồn và chống ồn: 

Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải

Tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi

Chương 1: Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm không khí

Chương 2. Kỹ thuật thu gom khí thải bụi từ nguồn phát sinh

Chương 4. Tính tóan lựa chọn và sử dụng thiết bị xử lý khí.

Chương 5: Phương án thiết kế thông gió nhà xưởng công nghiệpBÀI 1: Giới thiệu chương trình

Tiếng ồn và chống ồn: 

Tính toán lựa chọn thiết bị xử lý bụi thải

Tính toán thủy lực hệ thống đường ống dẫn khí và hơi, dẫn bụi

Chương 1: Nguồn gốc phát sinh các chất ô nhiễm không khí

Chương 2. Kỹ thuật thu gom khí thải bụi từ nguồn phát sinh

Chương 4. Tính tóan lựa chọn và sử dụng thiết bị xử lý khí.

Chương 5: Phương án thiết kế thông gió nhà xưởng công nghiệp

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Cẩm nang lọc bụi trong khí thải (Hoàng Hiền)Bảo vệ môi trường không khí khỏi các phát thải công nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng trong sản xuất hiện nay. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường, tác động đến sản xuất và nền kinh tế quốc dân.


Cuốn sách Cẩm nang lọc bụi trong khí thải đề cập những vấn đề cơ sở khoa học và các phương pháp, thiết bị, hệ thống lọc bụi trong khí thải. Nội dung sách gồm 4 phần:

- Phần 1: Các khái niệm về tính chất lí - hóa của bụi công nghiệp, các thông số củ a khí thải cần làm sạch và phân loại thiết bị lọc bụi, đánh giá hiệu quả lọc bụi của chúng.

- Các phần tiếp theo: Các kiểu thiết bị lọc bụi được phân loại theo phương pháp lọc, bao gồm: thiết bị lọc bụi cơ học bằng phương pháp khô (phần 2), thiết bị lọc bụi cơ học bằng phương pháp ướt (phần 3), thiết bị lọc bụi bằng điện và thiết bị lọc bụi bằng âm học (phần 4).Bảo vệ môi trường không khí khỏi các phát thải công nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng trong sản xuất hiện nay. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường, tác động đến sản xuất và nền kinh tế quốc dân.


Cuốn sách Cẩm nang lọc bụi trong khí thải đề cập những vấn đề cơ sở khoa học và các phương pháp, thiết bị, hệ thống lọc bụi trong khí thải. Nội dung sách gồm 4 phần:

- Phần 1: Các khái niệm về tính chất lí - hóa của bụi công nghiệp, các thông số củ a khí thải cần làm sạch và phân loại thiết bị lọc bụi, đánh giá hiệu quả lọc bụi của chúng.

- Các phần tiếp theo: Các kiểu thiết bị lọc bụi được phân loại theo phương pháp lọc, bao gồm: thiết bị lọc bụi cơ học bằng phương pháp khô (phần 2), thiết bị lọc bụi cơ học bằng phương pháp ướt (phần 3), thiết bị lọc bụi bằng điện và thiết bị lọc bụi bằng âm học (phần 4).

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Lý Thuyết Tạo Hình Bề Mặt Và Ứng Dụng Trong Kỹ Thuật Cơ Khí (GS. TSKH. Bành Tiến Long & TS. Bùi Ngọc Tuyên)Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của các công nghệ, kỹ thuật tiến như công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điều khiển số, một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí chế tạo đang diễn ra tao hiện ghệ đã và đang hình thành, phát triển nhiều kỹ thuật, công nghệ gia công tạo hình sản phẩm mẽ. Trong cơ khí chế mới, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, đáp ứng với tính cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường toàn cầu. Bên cạnh các công nghệ mới sử dụng trong gia công chế tạo sản phẩm cơ khí hiện nay như công nghệ tạo hình định dạng lại hình dạng vật liệu (Reshaping), công nghệ gia công theo nguyên lý xếp lớp (Rapid Prototyping), các công nghệ gia công phi truyền thống (Non traditional), công nghệ gia công cắt gọt bằng dụng cụ cắt vẫn chiếm ưu thế và phổ biến nhất cơ khí chế tạo máy và trong nhiều trường hợp không ; thể có sự thay thế nào khác. n nhất trong cơ khi c Loid y gob grobp cho các sinh viên cơ khí, các h học vi Nhằm giúp cho các viên cao học, nghiên cứu sinh nắm được bản chất quá trình tạo hình bề mặt, đặc biệt là tạo hình bằng dụng cụ cắt, các tác giả đã biên soạn tài liệu “Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí”. Tài liệu này được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên, học viên cao học, các nghiên cứu sinh ngành chế tạo máy và có diện tít, giúp cho người học biết cách khai thác sử dụng hiệu quả các máy công cụ, dụng cụ cắt, các cơ cấu chuyển động của thiết bị và hình thành bề mặt, có khả năng tư duy ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ mới vào giải quyết các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong thực tiễn sản xuất. Tài liệu cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên trong các nhà máy chế tạo cơ khí.Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của các công nghệ, kỹ thuật tiến như công nghệ thông tin, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật điều khiển số, một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí chế tạo đang diễn ra tao hiện ghệ đã và đang hình thành, phát triển nhiều kỹ thuật, công nghệ gia công tạo hình sản phẩm mẽ. Trong cơ khí chế mới, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, đáp ứng với tính cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường toàn cầu. Bên cạnh các công nghệ mới sử dụng trong gia công chế tạo sản phẩm cơ khí hiện nay như công nghệ tạo hình định dạng lại hình dạng vật liệu (Reshaping), công nghệ gia công theo nguyên lý xếp lớp (Rapid Prototyping), các công nghệ gia công phi truyền thống (Non traditional), công nghệ gia công cắt gọt bằng dụng cụ cắt vẫn chiếm ưu thế và phổ biến nhất cơ khí chế tạo máy và trong nhiều trường hợp không ; thể có sự thay thế nào khác. n nhất trong cơ khi c Loid y gob grobp cho các sinh viên cơ khí, các h học vi Nhằm giúp cho các viên cao học, nghiên cứu sinh nắm được bản chất quá trình tạo hình bề mặt, đặc biệt là tạo hình bằng dụng cụ cắt, các tác giả đã biên soạn tài liệu “Lý thuyết tạo hình bề mặt và ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí”. Tài liệu này được sử dụng làm giáo trình cho sinh viên, học viên cao học, các nghiên cứu sinh ngành chế tạo máy và có diện tít, giúp cho người học biết cách khai thác sử dụng hiệu quả các máy công cụ, dụng cụ cắt, các cơ cấu chuyển động của thiết bị và hình thành bề mặt, có khả năng tư duy ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ mới vào giải quyết các vấn đề kỹ thuật gặp phải trong thực tiễn sản xuất. Tài liệu cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên trong các nhà máy chế tạo cơ khí.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ PHÁT THẢI (TS. Phạm Duy Vũ Cb & TS. Huỳnh Ngọc Hùng & ThS. Nguyễn Quốc Huy)Cuốn giáo trình “Kỹ thuật xử lý khí phát thải” được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật nhiệt. Ngoài ra, giáo trình này có thể được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật các ngành môi trường, công nghệ hóa học.


Giáo trình này cung cấp các cơ sở tính toán và lựa chọn các thiết bị phù hợp cho việc xử lý khói thải từ quá trình đốt nhiên liệu trong các nhà máy công nghiệp, nhà máy nhiệt điện.Cuốn giáo trình “Kỹ thuật xử lý khí phát thải” được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được duyệt dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành kỹ thuật nhiệt. Ngoài ra, giáo trình này có thể được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên, cán bộ kỹ thuật các ngành môi trường, công nghệ hóa học.


Giáo trình này cung cấp các cơ sở tính toán và lựa chọn các thiết bị phù hợp cho việc xử lý khói thải từ quá trình đốt nhiên liệu trong các nhà máy công nghiệp, nhà máy nhiệt điện.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường (Phạm Minh Tuấn)Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự độc hại của khí thải động cơ, các phương pháp, biện pháp kiểm soát và giảm độc hại; những thông tin liên quan đến nguyên lý, kết cấu động cơ... Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự độc hại của khí thải động cơ, các phương pháp, biện pháp kiểm soát và giảm độc hại; những thông tin liên quan đến nguyên lý, kết cấu động cơ... Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

M_tả
M_tả

BÀI GIẢNG SOLIDWORKS 2014 - 2017 PHẦN CĂN BẢN - NÂNG CAO (Phạm Quang Thắng)BÀI GIẢNG SOLIDWORKS 2014 - 2017 PHẦN CĂN BẢN - NÂNG CAO (Phạm Quang Thắng).


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.BÀI GIẢNG SOLIDWORKS 2014 - 2017 PHẦN CĂN BẢN - NÂNG CAO (Phạm Quang Thắng).


LƯU Ý:

Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

M_tả
M_tả

SÁCH - Kỹ Thuật An Toàn Và Môi Trường (Đinh Đắc Hiến & Trần Văn Địch)Nội dung : Hiện nay, vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường là lĩnh vực được nhiều thành phần trong xã hội quan tâm đặc biệt là trong các doanh nghiệp. Việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, giúp cho người lao động tránh được những rủi ro do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đồng thời giúp cho các quá trình sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt được hiệu quả cao,

Với các mục tiêu nêu trên, nhóm tác giả biên soạn đã đưa vào trong giáo trình những nội dung chính, nhằm cung cấp cho sinh viên trong trường cũng như những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản, luật pháp chính sách, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và môi trường. Thêm vào đó trong quá trình giảng dạy, giảng viên sẽ cung cấp thêm các ví dụ minh họa để làm rõ hơn cho các nội dung được đề cập trong giáo trình.Nội dung : Hiện nay, vấn đề an toàn lao động và bảo vệ môi trường là lĩnh vực được nhiều thành phần trong xã hội quan tâm đặc biệt là trong các doanh nghiệp. Việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp, giúp cho người lao động tránh được những rủi ro do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đồng thời giúp cho các quá trình sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt được hiệu quả cao,

Với các mục tiêu nêu trên, nhóm tác giả biên soạn đã đưa vào trong giáo trình những nội dung chính, nhằm cung cấp cho sinh viên trong trường cũng như những người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản, luật pháp chính sách, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và môi trường. Thêm vào đó trong quá trình giảng dạy, giảng viên sẽ cung cấp thêm các ví dụ minh họa để làm rõ hơn cho các nội dung được đề cập trong giáo trình.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động công nghiệp, đô thị và xây dựng công trình (PGS.TS. Trần Đức Hạ Cb)Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu là một thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực bị ảnh hưởng do lượng mưa và nhiệt độ biến động; khủng hoảng về nước và mất an ninh về nước; nước biển dâng và nguy cơ thiên tai; các hệ sinh thái và đa dạng sinh học bị đe dọa; tăng tỷ lệ đói nghèo và bệnh tật trong cộng đồng dân cư.


Theo kết quả nghiên cứu bước đầu của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc, thì Việt Nam là một trong những nước trên thế giới sẽ bị thiệt hại nhiều nhất do tác động của BĐKH, nó sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề nếu chúng ta không có được nhận thức đầy đủ, không được chuẩn bị cho những tình huống và sẵn sàng những hành động ứng phó...Biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu là một thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ XXI. Biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực bị ảnh hưởng do lượng mưa và nhiệt độ biến động; khủng hoảng về nước và mất an ninh về nước; nước biển dâng và nguy cơ thiên tai; các hệ sinh thái và đa dạng sinh học bị đe dọa; tăng tỷ lệ đói nghèo và bệnh tật trong cộng đồng dân cư.


Theo kết quả nghiên cứu bước đầu của Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc, thì Việt Nam là một trong những nước trên thế giới sẽ bị thiệt hại nhiều nhất do tác động của BĐKH, nó sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề nếu chúng ta không có được nhận thức đầy đủ, không được chuẩn bị cho những tình huống và sẵn sàng những hành động ứng phó...

M_tả
M_tả

EBOOK - Air Pollution from Motor Vehicles - Standards and Technologies for Controlling Emissions (Asif Faiz & Christopher S. Weaver & Michael P. Walsh)EBOOK - Ô nhiễm không khí từ phương tiện cơ giới - Tiêu chuẩn và công nghệ kiểm soát khí thải (Asif Faiz & Christopher S. Weaver & Michael P. Walsh).


CONTENTS:


Chapter 1 Emission Standards and Regulations 1

International Standards 2

U.S. Standards2

U.N. Economic Commission for Europe (ECE) and European Union (EU) Standards6EBOOK - Ô nhiễm không khí từ phương tiện cơ giới - Tiêu chuẩn và công nghệ kiểm soát khí thải (Asif Faiz & Christopher S. Weaver & Michael P. Walsh).


CONTENTS:


Chapter 1 Emission Standards and Regulations 1

International Standards 2

U.S. Standards2

U.N. Economic Commission for Europe (ECE) and European Union (EU) Standards6

M_tả
M_tả

Quản lý lưu vực- phân cấp đầu nguồn (Bài 5) Phân cấp đầu nguồn


BÀI 5. TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ LƯU VỰC TỔNG HỢP

Quản lý lưu vực bao gồm nhiều công đoạn với nhiều nội dung công việc khác nhau, sau đây một số hoạt động chủ yếu:

B 1. Phân cấp lưu vực: phân chia/quy hoạch lưu vực thành những vùng có mức độ xung yếu khác nhau để có biện pháp tác động phù hợp nhằm đạt được hiệu quả quản lý lưu vực cao nhất, chú ý đến sự tham gia của cộng đồng.

B.2. Quy hoạch sử dụng đất: Bố trí cơ cấu sản xuất hợp lý nông, lâm nghiệp, thủy sản và các kỹ thuật áp dụng bền vững.


BÀI 5. TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ LƯU VỰC TỔNG HỢP

Quản lý lưu vực bao gồm nhiều công đoạn với nhiều nội dung công việc khác nhau, sau đây một số hoạt động chủ yếu:

B 1. Phân cấp lưu vực: phân chia/quy hoạch lưu vực thành những vùng có mức độ xung yếu khác nhau để có biện pháp tác động phù hợp nhằm đạt được hiệu quả quản lý lưu vực cao nhất, chú ý đến sự tham gia của cộng đồng.

B.2. Quy hoạch sử dụng đất: Bố trí cơ cấu sản xuất hợp lý nông, lâm nghiệp, thủy sản và các kỹ thuật áp dụng bền vững.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Xử Lý Nước Thải Đô Thị Và Công Nghiệp - FULL (GS.TS Lâm Minh Triết Cb)Tài liệu được biên soạn cải tiến và bổ sung tử quyển "Xử lý nước thải - tính toán thiết kế công trình" xuất bản năm 1974 - ĐH xây dựng Hà Nội theo một trong các mục tiêu của dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ. Tài liệu hơi mờ, nhưng rất hay và hữu dụng cho các bạn sinh viên ngành xây dựng.

Dựa vào những tiến bộ của các nước với những trường phái khác nhau và một số phần được Viên Môi trường và Tài nguyên nghiên cứu trong những năm qua, tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải khi ra công tác.Tài liệu được biên soạn cải tiến và bổ sung tử quyển "Xử lý nước thải - tính toán thiết kế công trình" xuất bản năm 1974 - ĐH xây dựng Hà Nội theo một trong các mục tiêu của dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ. Tài liệu hơi mờ, nhưng rất hay và hữu dụng cho các bạn sinh viên ngành xây dựng.

Dựa vào những tiến bộ của các nước với những trường phái khác nhau và một số phần được Viên Môi trường và Tài nguyên nghiên cứu trong những năm qua, tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải khi ra công tác.

M_tả
M_tả

EBOOK - Principles of Water Treatment (Kerry J. Howe & David W. Hand & John C. Crittenden)

 

EBOOK - Nguyên lý xử lý nước (Kerry J. Howe & David W. Hand & John C. Crittenden) - 674 Trang.

Without water, life cannot exist. Thus, securing an adequate supply of fresh, clean water is essential to the health of humankind and the functioning of modern society. Water is also known as the universal solvent it is capable of dissolving a vast number of natural and synthetic chemicals. Increasing population and the contamination of water with municipal, agricultural, and industrial wastes has led to a deterioration of water quality and nearly all sources of water require some form of treatment before potable use. This textbook is designed to serve as an introduction to the field of water treatment and the processes that are used to make water safe to drink.

 

EBOOK - Nguyên lý xử lý nước (Kerry J. Howe & David W. Hand & John C. Crittenden) - 674 Trang.

Without water, life cannot exist. Thus, securing an adequate supply of fresh, clean water is essential to the health of humankind and the functioning of modern society. Water is also known as the universal solvent it is capable of dissolving a vast number of natural and synthetic chemicals. Increasing population and the contamination of water with municipal, agricultural, and industrial wastes has led to a deterioration of water quality and nearly all sources of water require some form of treatment before potable use. This textbook is designed to serve as an introduction to the field of water treatment and the processes that are used to make water safe to drink.

M_tả
M_tả

TÀI LIỆU - Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước và nước thải nhà máy nhiệt điện Uông Bí

 


Tập tài liệu này nhằm giới thiệu tổng quát quá trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bịthuộc hệthống xửlý nước và xửlý nước thải tổmáy 300MW Uông Bí mởrộng 1 Công ty nhiệt điện Uông Bí. Trong tập tài liệu này bao gồm: Thiết bịhệthống xửlý nước thô, hệ thống khửkhoáng, hệthống xửlý nước thải và xửlý nước thải sinh hoạt. Dựán này thuộc quyền sởhữu của Tổng tông ty Điện lực Việt Nam (EVN). Dưới sự điều hành của EPC do nhà thầu LILAMA xây dựng và lắp đặt.

 


Tập tài liệu này nhằm giới thiệu tổng quát quá trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bịthuộc hệthống xửlý nước và xửlý nước thải tổmáy 300MW Uông Bí mởrộng 1 Công ty nhiệt điện Uông Bí. Trong tập tài liệu này bao gồm: Thiết bịhệthống xửlý nước thô, hệ thống khửkhoáng, hệthống xửlý nước thải và xửlý nước thải sinh hoạt. Dựán này thuộc quyền sởhữu của Tổng tông ty Điện lực Việt Nam (EVN). Dưới sự điều hành của EPC do nhà thầu LILAMA xây dựng và lắp đặt.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Quản lý chất thải rắn đô thị (TS. Cù Huy Đấu Cb & PGS.TS. Trần Thị Hường)


Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải rắn đô thị như những khái niệm cơ bản, nguồn phát sinh, đặc điểm thành phần và tính chất của chất thải rắn đô thị; các quá trình chuyển hoá lý học, hoá học và sinh học; các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với nguồn phát sinh và chủng loại chất thải rắn đô thị; những hoạt động thu hồi, tái chế chất thải, thu hồi tài nguyên từ chất thải; các phương pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị; tiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn đô thị; các nguyên tắc quản lý chất thải rắn công nghiệp, tận thu nguồn phế thải từ các hoạt động công nghiệp để chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; các biện pháp thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế - là những vấn đề bức xúc ở Việt Nam hiện nay.


Sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về quản lý chất thải rắn đô thị như những khái niệm cơ bản, nguồn phát sinh, đặc điểm thành phần và tính chất của chất thải rắn đô thị; các quá trình chuyển hoá lý học, hoá học và sinh học; các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị phù hợp với nguồn phát sinh và chủng loại chất thải rắn đô thị; những hoạt động thu hồi, tái chế chất thải, thu hồi tài nguyên từ chất thải; các phương pháp và công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị; tiêu huỷ và chôn lấp chất thải rắn đô thị; các nguyên tắc quản lý chất thải rắn công nghiệp, tận thu nguồn phế thải từ các hoạt động công nghiệp để chuyển thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất; các biện pháp thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế - là những vấn đề bức xúc ở Việt Nam hiện nay.

M_tả
M_tả

Kỹ thuật nuôi gà ác sinh sản


Gà ác (hay còn được gọi là gà đen, gà chân chì, gà ngũ trảo) là một giống gà thịt nội, xương đen, thịt đen. Từ gà ác có thể chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, thậm chí chữa được nhiều bệnh như suy nhược, tiểu đường, ra mồ hôi trộm. Do đó, từ lâu, gà ác được biết đến như một dược kê trong y học.


Gà ác (hay còn được gọi là gà đen, gà chân chì, gà ngũ trảo) là một giống gà thịt nội, xương đen, thịt đen. Từ gà ác có thể chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, thậm chí chữa được nhiều bệnh như suy nhược, tiểu đường, ra mồ hôi trộm. Do đó, từ lâu, gà ác được biết đến như một dược kê trong y học.

M_tả
M_tả

SÁCH - Quá trình và thiết bị trong công nghiệp hóa học - Tập 13. Kỹ thuật sử lý chất thải công nghiệp (Nguyễn Văn Phước)


Cuốn Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp có nội dung gồm 2 phần và 8 chương. Trong đó phần đầu gồm lời mở đầu và chương 1 - các khái niệm về môi trường, phần A gồm chương 2 đến chương 8 trình bày về xử lý khí thải công nghiệp thông qua các phương pháp xử lý khí thải, các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và trình bày đi từ khái quát đến cụ thể các vấn đề cơ bản về:


Cuốn Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp có nội dung gồm 2 phần và 8 chương. Trong đó phần đầu gồm lời mở đầu và chương 1 - các khái niệm về môi trường, phần A gồm chương 2 đến chương 8 trình bày về xử lý khí thải công nghiệp thông qua các phương pháp xử lý khí thải, các chất ô nhiễm trong khí thải công nghiệp và trình bày đi từ khái quát đến cụ thể các vấn đề cơ bản về:

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Công Nghệ Xử Lý, Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn (PGS.TS. Nguyễn Đức Khiển & Các TG)


Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn cuốn sách gồm 7 chương , nội dung của cuốn sách viết về kinh tế sản suất, Kinh tế chất thải, Khái quát chung về chất thải rắn, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị, Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp, Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.


Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Tái Chế Tái Sử Dụng Chất Thải Rắn cuốn sách gồm 7 chương , nội dung của cuốn sách viết về kinh tế sản suất, Kinh tế chất thải, Khái quát chung về chất thải rắn, Thu hồi, tái chế chất thải rắn đô thị, Thiết kế và vận hành các công trình lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại, Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn thích hợp, Các vấn đề bất cập về quản lý chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.

M_tả
M_tả

ESH Handbook (CHN) - Sổ tay an toàn, sức khỏe, môi trường (Tiếng Trung)


1.  环境、安全与健康方针
合约商应建立并保持环境、安全与健康方针,形成文件、加以执行、并且对全体雇员进行通报。这一承诺应包括:
a.  合约商本身的活动与产品、服务的性质、规模和影响 相适应;
b.  对持续改进和污染防止的承诺;
c.  对遵守与之适用的有关的环境、安全与健康的法律法 规以及其他要求的承诺;
d.  建立和检查环境、安全与健康的目标和指标的框架;
e.  可为公众所获取。


1.  环境、安全与健康方针
合约商应建立并保持环境、安全与健康方针,形成文件、加以执行、并且对全体雇员进行通报。这一承诺应包括:
a.  合约商本身的活动与产品、服务的性质、规模和影响 相适应;
b.  对持续改进和污染防止的承诺;
c.  对遵守与之适用的有关的环境、安全与健康的法律法 规以及其他要求的承诺;
d.  建立和检查环境、安全与健康的目标和指标的框架;
e.  可为公众所获取。

M_tả
M_tả

SÁCH - Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp (Trịnh Xuân Lai & Nguyễn Trọng Dương)Cuốn sách Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai gồm 2 phần:

Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp.
Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của : công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da…Cuốn sách Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trịnh Xuân Lai gồm 2 phần:

Phần 1: Nêu phương pháp tính toán và cách xác định các thông số để tính toán thiết kế các công trình xử lý trong hệ thống dây chuyền công nghệ xử lý nước thải công nghiệp.
Phần 2: Giới thiệu một số quy trình công nghệ đã áp dụng có hiệu quả trong thực tế để xử lý nước thải của : công nghiệp thực phẩm, công nghiệp giấy, dệt, hóa chất, thuộc da…

M_tả
M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology)