Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts

SÁCH SCAN - Môi trường đô thị (TS. Nguyễn Trọng Phượng)NỘI DUNG:

Chương 1. Các khái niệm cơ bản   

1.1. Các khái niệm về môi trường   
1.2. Sinh thái học và hệ sinh thái 
1.3. Phát triển bền vững   

Chương 2. Môi trường đô thị và các yếu tố tác động 
 
2.1. Cấu trúc và chức năng của đô thị   
2.2. Môi trường đô thị   
2.3. Môi trường khu nhà ở   
2.4. Các vấn đề môi trường khác của đô thị [18]   
2.5. Các yếu tố tác động đến môi trường đô thị   


M_tả

GIÁO TRÌNH - Quản lý chất thải rắn đô thị - TS. Trần Thị Mỹ Diệu


NỘI DUNG:

Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn


M_tả

SÁCH SCAN - Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Vũ Trọng Thắng)


Ngày nay, nói đến môi trường chúng ta cần hiểu nó là một phạm trù rộng lớn, bởi vì môi trường là tiền đề, song cũng là hậu quả của tất cả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội mà nhân loại đang tiến hành.
Môi trường và phát triển là hai mặt đối lập trong một thể thống nhất, chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Việc dung hoà giữa lợi ích của môi trường và lợi ích của phát triển chính là nội dung của bảo vệ môi trường, là mối quan tâm của các quốc gia trên toàn thế giới, không chỉ trong giai đoạn hiện tại mà còn cho muôn đời các thế hệ mai sau.
Vì vậy, bảo vệ môi trường có liên quan đến nhiều lĩnh vực và đối tượng, từ cơ chế chính sách, luật pháp, các tổ chức xã hội... đến khoa học - công nghệ, các ngành sản xuất cũng như các hệ thống thương mại và dịch vụ khác của một quốc gia.


M_tả

SÁCH SCAN - Kiến trúc năng lượng & Môi trường (PGS.TS. Ngô Thám & Các TG)


NỘI DUNG:

Chương 1. Năng lượng và môi trường trong công trình xây dựng

1.1. Năng lượng và môi trường   
1.2. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường 

Chương 2. Kiến trúc sinh thái và kiến trúc bền vững

2.1. Khái niệm 
2.2. Kiến trúc Hiệu suất Năng lượng   
2.3. Các giải pháp thiết kế Kiến trúc Sinh khí hậu   


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo Trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường – Lưu Đức Hải


Phần 1: Những kiến thức chung có liên quan đến khoa học môi trường như: các khái niệm về khoa học môi trường, các thành phần chính của môi trường, tài nguyên môi trường, các nguyên lý sinh thái học vận dụng vào khoa học môi trường.

Phần 2: Những kiến thức cơ bản của khoa học môi trường như: ô nhiễm môi trường, quản lý môi trường, dân số, lương thực, năng lượng và phát triển bền vững.


M_tả

GIÁO TRÌNH - AutoCAD trong kỹ thuật môi trường (Lương Thanh Tâm)


NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu chung về AutoCAD
Chương 2. Các lệnh về file và các lệnh vẽ cơ bản
Chương 3. Các lệnh hiệu chỉnh đối tượng
Chương 4. Ghi kích thước, quản lý các đối tượng trong bản vẽ


M_tả

EBOOK - Water and Wastewater Conveyance Pumping Hydraulics Piping and Valves (Frank R. Spellman)


EBOOK - Hệ thống vận chuyển nước & nước thải - Bơm, van và các đường ống thủy lực (Frank R. Spellman) - 430 Trang.

Water and Wastewater Conveyance: Pumping, Hydraulics, Piping, and Valves provides fundamental, basic information on the conveyance of water and wastewater. Written in straight-forward and easy-to-understand language for professionals and non-professionals alike, it provides the techniques to assist water and wastewater operators to better understand basic pump operations and applications, maintenance regimens, and troubleshooting procedures. Addressing a multitude of water quality issues, it provides an introduction to water hydraulics, piping systems, tubes, hoses, and ancillaries as well as valves, and the maintenance requirements of each. It also discusses common operational problems and their appropriate corrective actions. Definitions of key terms and self-examination questions are provided at the end of each chapter.


M_tả

Handbook of Environmental Analysis Chemical Pollutants in Air, Water, Soil, and Solid Wastes, Second Edition - Pradyot Patnaik


Sổ tay phân tích môi trường Các chất ô nhiễm hóa học trong không khí, nước, đất và chất thải rắn, Ấn bản thứ hai - Pradyot Patnaik

M_tả

SÁCH - Quản lý chất thải rắn - Tập 1 Chất thải rắn đô thị (GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)


Cuốn Quản lý chất thải rắn được biên soạn để phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; các phương pháp tận thu các chất thải từ hoạt động công nghiệp.... để sinh viên có những cơ sở và phương pháp luận để vận dụng và thiết kế, thi công, lắp đặt vận hành và quản lý các công trình, thiết bị thu gom, tập trung, vận chuyển xử lý chất thải rắn.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ (PGS.TS Trần Đức Hạ)


Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và những bài tập nâng cao kỹ năng về tính toán thiết kế các cộng trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa,các vấn đề về xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa, thoát nước và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải và chất thải rắn các làng nghề ….


M_tả

BÀI GIẢNG - CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG (LÊ PHI NGA)


Tài liệu giảng dạy đối với các đối tượng là các học viên cao học chuyên ngành Công nghệ môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên.

Mục tiêu: Học viên cần nắm vững các khái niệm, nguyên lý của các công nghệ sinh học đã được ứng dụng, các điều kiện ảnh hưởng và yếu tố thành công. Là môn học tự chọn, yêu cầu học viên đã có những kiến thức cơ bản về:


M_tả

EBOOK - Water Quality Control Handbook - E.Alley


EBOOK - Cẩm nang kiểm soát chất lượng nước - A.Elley

Clean water. It's a reachable goal with this first-ever professional's guide to every aspect of pollution control in every type of receiving body. From at-the-source prevention to technical treatment solutions, the Water Quality Control Handbook brings you expert, crystal-clear guidance on assessing, controlling, eliminating, and remediating the many factors that contribute to water pollution. 


M_tả

EBOOK - Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management Volume 1 + 2 ( M.H.Ali )


Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management: Volume 1 - Nguyên tắc cơ bản về thủy lợi và quản lý nước tại trang trại: Tập 1

Practices of Irrigation & On-farm Water Management: Volume 2 - Thực hành thủy lợi và quản lý nước tại trang trại: Tập 2


M_tả

BÁO CÁO - Thực trạng và giải pháp xử lí chất thải bệnh viện tại các tỉnh miền trung việt nam (PGS.TS. Phùng Thị Thanh Tú)


1.1. Chất thải y tế:
1.2.Thực trạng về chất thải y tế tại các bệnh viện
và cơ sở y tế ở miền Trung
II. Nước thải bệnh viện :
2.1.Kết quả xét nghiệm nước thải bệnh viện
2.1.1.Các chỉ điểm vệ sinh về hóa lý trong nướcthải bệnhviện
2.1.2.Các vi khuẩn gây bệnh phân lập được trong n nước thải bệnh viện trước xử lý
NX:Các chỉ điểm vệ sinh về vi sinh tại bể tập trung toàn bệnh viện trước xử lý
2.2.Hiệu quả xử lý NTBV theo các phương pháp sinh học
2.3. Chất lượng khí thải tại các Lò đốt của một số bệnh viện


M_tả

TIỂU LUẬN - Các chỉ tiêu đánh giá về môi trường


Các chỉ tiêu vật lý

1. Độ pH
2. Nhiệt độ
3. Màu sắc
4. Độ đục
5. Tổng hàm lượng chất rắn (TS)
6. Tổng hàm lượng chất rắn lơ lững (SS)
7. Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (DS)
8. Tổng hàm lượng các chất dễ bay hơi (VS)


M_tả

EBOOK - Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long (Trần Đức Thạnh Cb)


Việt Nam là một quốc gia biển, có vùng biển chủ quyền rộng khoảng một triệu kilômét vuông, đường bờ biển trải dài hơn 3.260km, một hệ thống đảo ven bờ và vùng khơi chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về mặt an ninh quốc phòng cũng như kinh tế-xã hội của đất nước.


M_tả

TÀI LIỆU - Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên - Nguyễn Anh Dũng


I. Giới thiệu Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu

    Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT – Nguyễn Anh Dũng như là một công cụ để giúp giáo viên dạy cho học sinh về biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó.

M_tả

BÁO CÁO - Khảo sát thu nhập số liệu về quản lý tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên


Do hiện tượng thời tiết El Nino, các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam và Trung bộ cũng như đồng bằng sông Cửu Long đã bị hạn hán gây ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuối năm 2015 tới năm 2016 và dẫn đến kết quả xâm nhập mặn xuất hiện ở cáckhu vực này. Theo số liệu côngbố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), đất nông nghiệp đã bị thiệt hại tại khuvực ven biển miền Nam và Trung bộ và tại khu vực Tây Nguyên, năng suất của 40.000 ha lúa đã giảm đáng kể và 12.000 ha cây lâu năm và cây hàng năm khác đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Trữ lượng nước tại các đập/hồ chứa thủy điện giảm từ 20% đến 50% so với dung tích chứa thiết kế tại các khu vực nói trên, trong số đó tại khu vực Tây Nguyên, khoảng 200 hồ chứa quy mô nhỏ đã cạn nước.


M_tả

CÂU HỎI & ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG


1/ Môi trường là gì?
a/ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
b/ Là vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Thủy văn và các thông về chất lượng nước


Tính dẫn điện của nước là gì.

Tính dẫn điện của mẫu nước là sự đo khả năng mang một dòng điện
Có càng nhiều tạp chất (tổng lượng chất rắn hòa tan) trong nước thì tính dẫn điện càng cao.
Thực hiện việc đo độ dẫn điện của mẫu nước thì sẽ xác định được sự có mặt của tổng lượng chất rắn hòa tan.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology)