Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts

SÁCH - Quản lý chất thải rắn - Tập 1 Chất thải rắn đô thị (GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ)


Cuốn Quản lý chất thải rắn được biên soạn để phục vụ nhu cầu đào tạo sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các biện pháp thu gom, tập trung, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; các phương pháp tận thu các chất thải từ hoạt động công nghiệp.... để sinh viên có những cơ sở và phương pháp luận để vận dụng và thiết kế, thi công, lắp đặt vận hành và quản lý các công trình, thiết bị thu gom, tập trung, vận chuyển xử lý chất thải rắn.


M_tả

GIÁO TRÌNH - Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ (PGS.TS Trần Đức Hạ)


Giáo Trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ – Trần Đức Hạ nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và những bài tập nâng cao kỹ năng về tính toán thiết kế các cộng trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa,các vấn đề về xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa, thoát nước và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải và chất thải rắn các làng nghề ….


M_tả

BÀI GIẢNG - CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG (LÊ PHI NGA)


Tài liệu giảng dạy đối với các đối tượng là các học viên cao học chuyên ngành Công nghệ môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên.

Mục tiêu: Học viên cần nắm vững các khái niệm, nguyên lý của các công nghệ sinh học đã được ứng dụng, các điều kiện ảnh hưởng và yếu tố thành công. Là môn học tự chọn, yêu cầu học viên đã có những kiến thức cơ bản về:


M_tả

EBOOK - Water Quality Control Handbook - E.Alley


EBOOK - Cẩm nang kiểm soát chất lượng nước - A.Elley

Clean water. It's a reachable goal with this first-ever professional's guide to every aspect of pollution control in every type of receiving body. From at-the-source prevention to technical treatment solutions, the Water Quality Control Handbook brings you expert, crystal-clear guidance on assessing, controlling, eliminating, and remediating the many factors that contribute to water pollution. 


M_tả

EBOOK - Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management Volume 1 + 2 ( M.H.Ali )


Fundamentals of Irrigation and On-farm Water Management: Volume 1 - Nguyên tắc cơ bản về thủy lợi và quản lý nước tại trang trại: Tập 1

Practices of Irrigation & On-farm Water Management: Volume 2 - Thực hành thủy lợi và quản lý nước tại trang trại: Tập 2


M_tả

BÁO CÁO - Thực trạng và giải pháp xử lí chất thải bệnh viện tại các tỉnh miền trung việt nam (PGS.TS. Phùng Thị Thanh Tú)


1.1. Chất thải y tế:
1.2.Thực trạng về chất thải y tế tại các bệnh viện
và cơ sở y tế ở miền Trung
II. Nước thải bệnh viện :
2.1.Kết quả xét nghiệm nước thải bệnh viện
2.1.1.Các chỉ điểm vệ sinh về hóa lý trong nướcthải bệnhviện
2.1.2.Các vi khuẩn gây bệnh phân lập được trong n nước thải bệnh viện trước xử lý
NX:Các chỉ điểm vệ sinh về vi sinh tại bể tập trung toàn bệnh viện trước xử lý
2.2.Hiệu quả xử lý NTBV theo các phương pháp sinh học
2.3. Chất lượng khí thải tại các Lò đốt của một số bệnh viện


M_tả

TIỂU LUẬN - Các chỉ tiêu đánh giá về môi trường


Các chỉ tiêu vật lý

1. Độ pH
2. Nhiệt độ
3. Màu sắc
4. Độ đục
5. Tổng hàm lượng chất rắn (TS)
6. Tổng hàm lượng chất rắn lơ lững (SS)
7. Tổng hàm lượng chất rắn hòa tan (DS)
8. Tổng hàm lượng các chất dễ bay hơi (VS)


M_tả

EBOOK - Sức tải môi trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long (Trần Đức Thạnh Cb)


Việt Nam là một quốc gia biển, có vùng biển chủ quyền rộng khoảng một triệu kilômét vuông, đường bờ biển trải dài hơn 3.260km, một hệ thống đảo ven bờ và vùng khơi chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về mặt an ninh quốc phòng cũng như kinh tế-xã hội của đất nước.


M_tả

TÀI LIỆU - Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên - Nguyễn Anh Dũng


I. Giới thiệu Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu

    Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT – Nguyễn Anh Dũng như là một công cụ để giúp giáo viên dạy cho học sinh về biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó.

M_tả

BÁO CÁO - Khảo sát thu nhập số liệu về quản lý tài nguyên nước khu vực Tây Nguyên


Do hiện tượng thời tiết El Nino, các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam và Trung bộ cũng như đồng bằng sông Cửu Long đã bị hạn hán gây ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuối năm 2015 tới năm 2016 và dẫn đến kết quả xâm nhập mặn xuất hiện ở cáckhu vực này. Theo số liệu côngbố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), đất nông nghiệp đã bị thiệt hại tại khuvực ven biển miền Nam và Trung bộ và tại khu vực Tây Nguyên, năng suất của 40.000 ha lúa đã giảm đáng kể và 12.000 ha cây lâu năm và cây hàng năm khác đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Trữ lượng nước tại các đập/hồ chứa thủy điện giảm từ 20% đến 50% so với dung tích chứa thiết kế tại các khu vực nói trên, trong số đó tại khu vực Tây Nguyên, khoảng 200 hồ chứa quy mô nhỏ đã cạn nước.


M_tả

CÂU HỎI & ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG


1/ Môi trường là gì?
a/ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
b/ Là vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Thủy văn và các thông về chất lượng nước


Tính dẫn điện của nước là gì.

Tính dẫn điện của mẫu nước là sự đo khả năng mang một dòng điện
Có càng nhiều tạp chất (tổng lượng chất rắn hòa tan) trong nước thì tính dẫn điện càng cao.
Thực hiện việc đo độ dẫn điện của mẫu nước thì sẽ xác định được sự có mặt của tổng lượng chất rắn hòa tan.


M_tả

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - LAW ON PROTECTION OF THE ENVIRONMENT 2005


Article 1 Governing scope .

This Law regulates environmental protection activities; policies, measures and resources for protection of the environment; and the rights and obligations of organizations, family households and individuals with respect to protection of the environment.


M_tả

Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong xây dựng


Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thực hiện theo luật bảo vệ môi trường và thông tư hướng dẫn 1420 của Bộ khoa học công nghệ và môi trường. Chấp hành nghiêm quy định nội dung Thuyết minh biện pháp thi công trong Hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư và có thêm biện pháp cụ thể sau:


M_tả

SÁCH SCAN - Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị (Nguyễn Đức Nguôn & Vũ Hoàng Ngọc)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái, hệ sinh thái và môi trường.
- Chương 2: Môi trường không khí.
- Chương 3: Môi trường tiếng ồn.
- Chương 4: Môi trường nước.
- Chương 5: Môi trường chất thải rắn.
- Chương 6: Môi trường đất và địa chất môi trường.
- Chương 7: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Chương 8: Bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác công trình ngầm đô thị.

M_tả

EBOOK - Environmental Control in Petroleum Engineering (John C. Reis)


EBOOK - Kiểm soát môi trường trong kỹ thuật dầu khí (John C. Reis) - 287 Trang.

The petroleum industry must minimize the environmental impact of its various operations. This extensively researched book assembles a tremendous amount of practical information to help reduce and control the environmental consequences of producing and processing petroleum and natural gas.


M_tả

SÁCH SCAN - Cơ sở năng lượng và môi trường (TS. Lý Ngọc Minh)


Năng lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Ngày nay, khi đã tận thu gần như cạn kiệt nguồn tài nguyên không thể phục hồi, con người bắt đầu nghiên cứu những phương án sử dụng nguồn năng lượng mới và tái tạo ít gây ô nhiễm môi trường, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh học và năng lượng hạt nhân; nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình.


M_tả

SÁCH SCAN - Một số phương pháp phân tích môi trường (PGS.TS. Lê Đức Cb)


Cuốn sách bao gồm 02 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường.
Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Hóa học môi trường (PGS.TS. Đặng Đình Bạch Cb)


Trái đất đang bị suy thoái trầm trọng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, hệ sinh thái bị mất cân bằng, dân số tăng nhanh, chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Hậu quả nghiêm trọng hơn là hạn hán, lũ lụt, băng tan, đói nghèo gia tăng, mưa axit, dịch bệnh lan tràn, tầng ô zôn bị suy giảm. Cả nhân loại đang lên tiếng "Hãy cứu lấy Trái Đất", "Hãy xây dựng nền công nghệ sạch", "Hãy phát triển bền vững". BVMT, giữ lấy Trái Đất là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia trên thế giới, là trách nhiệm của mọi tổ chức xã hội và là nghĩa vụ của mọi thành viên các cộng đồng.


M_tả

SÁCH - Độc học môi trường - Phần Chuyên đề (Lê Huy Bá Cb)


Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 5 triệu người chế do ung thư, có nghĩa là, cứ 6 giây có một người chết do bệnh này. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến một kết luận rằng: có đến hơn 80% các bệnh liên quan đến môi trường xung quanh; trong đó, nhân tố hóa độc chất môi trường chiếm khoảng 90%.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology)