Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology). Show all posts

CÂU HỎI & ĐÁP VỀ MÔI TRƯỜNG


1/ Môi trường là gì?
a/ Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.
b/ Là vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.


M_tả

SLIDE BÀI GIẢNG - Thủy văn và các thông về chất lượng nước


Tính dẫn điện của nước là gì.

Tính dẫn điện của mẫu nước là sự đo khả năng mang một dòng điện
Có càng nhiều tạp chất (tổng lượng chất rắn hòa tan) trong nước thì tính dẫn điện càng cao.
Thực hiện việc đo độ dẫn điện của mẫu nước thì sẽ xác định được sự có mặt của tổng lượng chất rắn hòa tan.


M_tả

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - LAW ON PROTECTION OF THE ENVIRONMENT 2005


Article 1 Governing scope .

This Law regulates environmental protection activities; policies, measures and resources for protection of the environment; and the rights and obligations of organizations, family households and individuals with respect to protection of the environment.


M_tả

Công tác vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong xây dựng


Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thực hiện theo luật bảo vệ môi trường và thông tư hướng dẫn 1420 của Bộ khoa học công nghệ và môi trường. Chấp hành nghiêm quy định nội dung Thuyết minh biện pháp thi công trong Hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư và có thêm biện pháp cụ thể sau:


M_tả

SÁCH SCAN - Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thị (Nguyễn Đức Nguôn & Vũ Hoàng Ngọc)


NỘI DUNG:

- Chương 1: Khái niệm cơ bản về sinh thái, hệ sinh thái và môi trường.
- Chương 2: Môi trường không khí.
- Chương 3: Môi trường tiếng ồn.
- Chương 4: Môi trường nước.
- Chương 5: Môi trường chất thải rắn.
- Chương 6: Môi trường đất và địa chất môi trường.
- Chương 7: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Chương 8: Bảo vệ môi trường trong xây dựng và khai thác công trình ngầm đô thị.

M_tả

EBOOK - Environmental Control in Petroleum Engineering (John C. Reis)


EBOOK - Kiểm soát môi trường trong kỹ thuật dầu khí (John C. Reis) - 287 Trang.

The petroleum industry must minimize the environmental impact of its various operations. This extensively researched book assembles a tremendous amount of practical information to help reduce and control the environmental consequences of producing and processing petroleum and natural gas.


M_tả

SÁCH SCAN - Cơ sở năng lượng và môi trường (TS. Lý Ngọc Minh)


Năng lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Ngày nay, khi đã tận thu gần như cạn kiệt nguồn tài nguyên không thể phục hồi, con người bắt đầu nghiên cứu những phương án sử dụng nguồn năng lượng mới và tái tạo ít gây ô nhiễm môi trường, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng địa nhiệt, năng lượng sinh học và năng lượng hạt nhân; nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của mình.


M_tả

SÁCH SCAN - Một số phương pháp phân tích môi trường (PGS.TS. Lê Đức Cb)


Cuốn sách bao gồm 02 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu cơ sở của một số phương pháp phân tích phổ biến trên thế giới dùng trong phân tích môi trường.
Phần 2: Giới thiệu phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu và phương pháp phân tích một số chỉ tiêu quan trọng trong các thành phần môi trường đất, nước, không khí.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Hóa học môi trường (PGS.TS. Đặng Đình Bạch Cb)


Trái đất đang bị suy thoái trầm trọng, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, hệ sinh thái bị mất cân bằng, dân số tăng nhanh, chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Hậu quả nghiêm trọng hơn là hạn hán, lũ lụt, băng tan, đói nghèo gia tăng, mưa axit, dịch bệnh lan tràn, tầng ô zôn bị suy giảm. Cả nhân loại đang lên tiếng "Hãy cứu lấy Trái Đất", "Hãy xây dựng nền công nghệ sạch", "Hãy phát triển bền vững". BVMT, giữ lấy Trái Đất là nhiệm vụ của tất cả các quốc gia trên thế giới, là trách nhiệm của mọi tổ chức xã hội và là nghĩa vụ của mọi thành viên các cộng đồng.


M_tả

SÁCH - Độc học môi trường - Phần Chuyên đề (Lê Huy Bá Cb)


Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 5 triệu người chế do ung thư, có nghĩa là, cứ 6 giây có một người chết do bệnh này. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến một kết luận rằng: có đến hơn 80% các bệnh liên quan đến môi trường xung quanh; trong đó, nhân tố hóa độc chất môi trường chiếm khoảng 90%.


M_tả

SÁCH - Môi trường và Con người - Sinh thái học nhân văn (Vũ Quang Mạnh Cb)


Cuốn sách có nội dung là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống ” Con người – Tự nhiên – Xã hội”, liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải (Lê Gia Hy)


Tính đặc trưng của các quá trình trao đổi chất ỏ vi sinh vật đã được ứng dụng từ lâu vào sản xuất các loại thực phẩm lên men trước khi có sự hiểu biết về sự tồn tại của chúng. Khả năng phân huỷ vật chất của quần thể vi sinh vật đã được sử dụng để quay vòng các chất thải có trong tự nhiên, bởi vi nếu chất thải tích tụ quá nhiều tại một vùng sinh thái sẽ cản trở khả năng tự làm sạch của vi sinh vật trong môi trường và làm ô nhiễm môi trường sống.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Động lực học môi trường lớp biên khí quyển (Phạm Ngọc Hồ & Lê Đình Quang)


NỘI DUNG:

PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN

Chương I. LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN

1.1. Khái niệm, định nghĩa vả cấu trúc lớp biên khí quyển
1.1.1. Khái niêm, định nghĩa
1.1.2. Cấu trúc lớp biên khí quyển
1.2. Khái quát lớp biên khí quyển vùng vĩ độ thấp
Câu hỏi ôn tập chương I


M_tả

SÁCH - Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (PGS. TS Đặng Văn Minh Cb)


Trong những năm qua, nội dung môn học Đánh giá tác động môi trường luôn luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của chương trình giảng dạy, đặc biệt là sau khi đổi mới chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đây là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học Môi trường và một số chuyên ngành khác có liên quan.


M_tả

SÁCH SCAN - Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại (GS.TS. Lâm Minh Triết & TS. Lê Thanh Hải)


Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại với mục đích là cung cấp một lượng kiến thức toàn diện về quản lý liên quan đến các loại chất thải nguy hại khác nhau, tổng quan về các hợp chất ô nhiễm hưu cơ bền, dạng chất thải nguy hại điển hình, sự vận chuyển của các chất thải nguy hại và ảnh hưởng của chúng trong môi trường, hệ thống quản lý chất thải nguy hại.


M_tả

SÁCH SCAN - Chiến lược và chính sách môi trường (Lê Văn Khoa & Các TG)


CUỐN SÁCH "Chiến Lược Và Chính Sách Môi Trường – Lê Văn Khoa" nói về các chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược quốc gia về môi trường, các chính sách và luật môi trường trên thế giới và ở Việt Nam.

NỘI DUNG:

M_tả

SÁCH SCAN - An toàn bức xạ bảo vệ môi trường (Phùng Văn Duân)


Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các nguồn bức xạ iôn hoá được sử dụng ngày càng nhiều trong hàng loạt lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, sinh học, xây dựng thăm dò và khai thác tài nguyên, y tế, khảo cổ, bảo tồn di vật, cảnh giới, bảo mật, tạo vật liệu mới, xử lý nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường...


M_tả

SÁCH SCAN - Bảo vệ bờ biển chống nước biển dâng (Tôn Thất Vĩnh)


Việt Nam có trên 3600 km đường bờ biển, nơi vùng đất thấp rất nhạy cảm với thiên tai như bão gió, nước biển dâng, nhưng cũng là nơi tập trung dân cư, cơ sở công nghiệp, cảng, thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Để phòng chống ngập lụt, đê biển được xây dựng qua nhiều thế kỷ, hình thành một hệ thống dọc theo đường bờ dài 2700km và không ngừng củng cố nâng cao, kè đá hoặc bê tông ở nơi xung yếu trực tiếp với sóng gió.


M_tả

SÁCH - Khoa học môi trường (GS.TS. Lê Văn Khoa)


NỘI DUNG:

Chương I. Các vấn đề chung về khoa học môi trường

I - Định nghĩa
II - Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường
III – Các chức năng chủ yếu của môi trường
IV - Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường
V - Những thách thức môi trường hiện nay trên thế giới


M_tả

SÁCH SCAN - Ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý (Lê Văn Khoa Cb)


Cuốn sách Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý – Lê Văn Khoa có các nội dung sau: Đất và quá trình hình thành đất, Hệ sinh thái đất và quá trình hình thành hệ sinh thái đất, Các thành phần cơ bản của môi trường đất, Các vấn đề về môi trường đất, Hoá chất nguy hại và môi trường đất,…


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Công nghệ môi trường (Environmental Technology)