Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng (Architecture & Building). Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng (Architecture & Building). Show all posts

TỔNG HỢP - 40 File excel tính toán thiết kế công trình xây dựng (cầu đường)


NỘI DUNG:

1. Tính ổn định mái dốc
2. Sức chịu tải của cọc
3. Hệ số phân bố ngang (dành cho cầu đường)
4. Tính trụ đặc thân hẹp (dùng tính toán trụ cầu trên đường ô tô)
5. Bảng tính kết cấu áo đường
6. Bảng tính tường chắn bê tông
7. Tính siêu cao mở rộng theo phương pháp quay quanh tim tại coc K bất kì nằm trong đường cong. (dành cho cầu đường)
8. Bảng tính tải trọng tác dụng xuống đáy móng mố trụ cầu (dành cho cầu đường)
9. Bảng tính thép sàn
10. Bảng tính bản mặt cầu liên tục nhiệt (dành cho cầu đường)


M_tả

EBOOK - Reinforced concrete mechanics and design - James G. MacGregor (Full Update)


Reinforced Concrete: Mechanics and Design, is a perfect text for professionals in the field who need a comprehensive reference on concrete structures and the design of reinforced concrete. Reinforced concrete design encompasses both the art and science of engineering. This book presents the theory of reinforced concrete as a direct application of the laws of statics and mechanics of materials. In addition, it emphasizes that a successful design not only satisfies design rules, but also is capable of being built in a timely fashion and for a reasonable cost.


M_tả

SÁCH SCAN - Tính toán và thiết kế kết cấu thép (Phạm Huy Chính)


Nội dung cuốn sách “Tính toán và thiết kế kết cấu thép” gồm 3 phần chính như sau:

- Phần I: Những vấn đề chung. Từ chương 1 đến chương 5, giới thiệu khái quát về thép xây dựng, những nguyên lý thiết kế và tính toán kết cấu thép, phương pháp tính toán các bộ phận kết cấu về độ bền và độ ổn định, tính toán thiết kế các dạng liên kết hàn, liên kết bulông và liên kết đinh tán.


M_tả

SÁCH SCAN - Tính toán kết cấu thép (Nguyễn Văn Yên Cb)


Quyển sách tính toán kêt cấu gồm có 6 chương, 5 chương đầu giới thiệu về cách tính toán kết cấu thép, tính liên kết và các cấu kiện cơ bản dầm, cột, sàn. Nội dung này thuộc phần cơ sở kết cấu thép của các ngành công trình xây dựng, chương cuối là khung nhà công nghiệp dùng cho ngành công nghiệp và xây dựng. Mục đích của quyển "Tính toán kết cấu thép" nhằm giới thiệu CÁCH TÍNH các loại kết cấu đã nêu trên, lý thuyết của mỗi vấn đề được trình bày vắn tắt và tập chung ở những điểm chính.


M_tả

BÀI GIẢNG – Thiết kế kết cấu lõi – vách BTCT – TS.Cao duy Khôi


Công năng của lõi - vách

Vách là cấu kiện chịu lực theo phương ngang và phương thẳng đứng, làm tăng độ cứng theo phương ngang của công trình. Vách thường có Lõi là kết cấu chịu lực được tổ hợp theo các dạng


M_tả

EBOOK - Garden Design - DK Publishing, Richard Sneesby, Andrew Wilson, Paul Williams, Andi Clevely, Jenny HendyEBOOK - Garden Design - DK Publishing, Richard Sneesby, Andrew Wilson, Paul Williams, Andi Clevely, Jenny Hendy

EBOOK - Thiết kế sân vườn - DK Publishing, Richard Sneesby, Andrew Wilson, Paul Williams, Andi Clevely, Jenny Hendy


M_tả

GIÁO TRÌNH - Đo bóc khối lượng và lập dự toán


Đo bóc khối lượng là xác định ra khối lượng các công tác xây dựng của công trình, hạng mục công trình trước khi chúng được thi công. Đo tính trước khối lượng trước khi thực hiện công việc nên còn được gọi là tính tiên lượng hay đo bóc tiên lượng.


M_tả

EBOOK - Reinforced Concrete - Analysis and Design (S.S. Ray)


This book covers the analysis and design of reinforced concrete elements in foundations and superstructures in a logical, step-by-step fashion. The theory of reinforced concrete and the derivation of the code formulae have been clearly explained. The text is backed up by numerous illustrations, design charts and tables referring frequently to the relevant codes of practice. A large number of worked examples cover almost all types of reinforced concrete elements.


M_tả

EBOOK - Structural Analysis 7th Edition (R. C. Hibbeler)


EBOOK - Phân tích cấu trúc xây dựng (R. C. Hibbeler) - 113 Trang.

CONTENTS

1. Types of Structures and Loads.Introduction. Classification of Structures. Loads. Structural Design. Problems.

2. Analysis of Statically Determinate Structures.Idealized Structure. Principle of Superposition. Equations of Equilibrium. Determinacy and Stability. Application of the Equations of Equilibrium. Analysis of Simple Diaphragm and Shear Wall Systems. Problems.


M_tả

BÀI GIẢNG - Công Nghệ Xây Dựng Đại Cương - PGS.Lê Kiều

Việc sử dụng đệm cát có mục đích là:

1. Giảm chiều sâu chôn móng

2. Giảm áo lực của nhà hoặc công trình truyền xuống nền đất yếu tới số mà nền đất có thể tiếp thu được áp lực ấy.


M_tả

EBOOK - Concrete Structures Protection Repair and Rehabilitation (R. Dodge Woodson)


EBOOK - Sửa chữa và phục hồi cấu trúc bê tông (R. Dodge Woodson) - 251 Trang.

If you work with concrete, then you need this detailed reference guide. Repairing and rehabilitating concrete is big business, but it is a specialized type of work. Rehab work is not the same as new construction. There are many considerations for protecting existing concrete from damage and bonding new concrete to old concrete properly. You are holding an indispensible tool when it comes to working with the combination of new and old concrete: this book. R . Dodge Woodson is an internationally known expert in the field of construction. He has written dozens of professional reference books and worked for over 30 years in the field as a contractor and tradesman.


M_tả

EBOOK - Improving Concrete Quality (Karthikeyan H. Obla)


Most concrete technologists are aware that concrete quality depends on the quality of the materials used, manufacturing, and testing. However, it is hard to find a book that is focused on the subject of improving concrete quality. In addition, quality measurement is not prevalent in the concrete industry, and, as a result, quality investment is not seen as generating a positive return. Over the last few years I have written a series of articles on concrete quality in the National Ready Mixed Concrete Association’s Concrete InFocus magazine to address these issues.


M_tả

EBOOK - Construction technology 2 - Industrial and Commercial Building (Mike Riley & Alison Cotgrave)


EBOOK - Công nghệ xây dựng 2 - Tòa nhà công nghiệp và thương mại (Mike Riley & Alison Cotgrave).

There are many texts available in the area of commercial and industrial building technology, each with their own merits. Each new book in this complex and wideranging field of study attempts to provide something extra, something different to set it apart from the rest. The result is an ever-expanding quantum of information for the student to cope with. While such texts are invaluable as reference sources, they are often difficult to use as learning vehicles.


M_tả

SÁCH - Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc (TS. Nguyễn Hữu Đẩu)


Trong những năm vừa qua ở nước ta, xây dựng nền móng công trình đã có sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt. Nhiều công nghệ mới trong xây dựng móng cọc đã được áp dụng ở nước ta như: Cọc ống đường kính lớn, cọc khoan nhồi, cọc ép, cọc vật liệu rời... Khi một công nghệ móng cọc mới được áp dụng, thì những yêu cầu mới về tri thức, kinh nghiệm của các khâu từ khảo sát, thiết kế, thi công và đánh giá chất lượng sau thi công sẽ được đặt ra.


M_tả

EBOOK - Advanced Concrete Technology (Zongjin Li)


Concrete is the most widely used material in the world. It plays an important role in infrastructure and private buildings construction. Understanding the basic behaviors of concrete is essential for civil engineering students to become civil engineering professionals. There have been some very good books regarding concrete, including Concrete by Mindess, Young, and Darwin, Concrete: Structure, Properties, and Materials by Mehta and Monteriro, and Concrete Technology by Neville and Brook. The motivation to write this book is to introduce new methodologies, new developments, and new innovations in concrete technology.


M_tả

Câu hỏi và đáp án môn bê công cốt thép


4. Thành phần nào trong cấu tạo của BT được xem là bộ xương của BT ?
Cốt liệu lớn.

5. Cường độ của bê tông thể hiện điều gì ?
Là khả năng chịu lực của bê tông.


M_tả

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5575 - 2012 (KẾT CẤU THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ)


TCVN 5575:2012 thay thế TCVN 5575:1991.
TCVN 5575:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5575:2012 do Viện Khoa học Công Nghệ Xây Dựng - Bộ xây dựng biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


M_tả

SÁCH - Giáo trình Máy xây dựng (Lưu Bá Thuận)


- Quyển sách trình bày những vấn đề cốt lõi về phần lý thuyết và các ví dụ tính toán cơ bản đối với các loại máy xây dựng đang được sử dụng phổ biến ngoài thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các ngành Công trình và Kinh tế xây dựng thuộc trường Đại học Xây dụng dễ dàng học tập và nắm được những nội dung cơ bản của môn học Máy xây dựng.


M_tả

TÀI LIỆU - Thiết kế nội thất có minh họa (Francis D.K. Ching-merged)


Francis D.K Ching là một nhà lý luận kiến trúc nổi tiếng từng nói: "Giá trị nghệ thuật của một công trình kiến trúc không phụ thuộc vào độ lớn của nó". Thiết kế không gian nội thất đóng một vai trò quan trọng đối với một ngôi nhà.


M_tả

C. Bài giảng chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng (Architecture & Building)