Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng (Architecture & Building). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn B. Đề thi chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng (Architecture & Building). Hiển thị tất cả bài đăng

BÀI TẬP LỚN - Tin học ứng dụng cầu


1.  Lập sơ đồ kết cấu phần cầu bê tông liên tục theo các giai đoạn thi công. Với mỗi giai đoạn:
-  Mô tả đặc trưng của giai đoạn đó (đổ K0, lắp liên kết tạm, thi công hẫng, hợp long,…).
- Thể hiện rõ các điều kiện biên.
-  Thể hiện các tải trọng tác dụng, gồm cả các tải thêm vào và tải cần bỏ đi.
2.  Mô hình dầm bê tông liên tục bằng Midas theo các giai đoạn thi công và phân tích kết cấu. Để giảm bớt khối lượng của BTL, sinh viên lưu ý các điểm sau:
- Chỉcần mô hình và phân tích phần cầu liên tục 3 nhịp
- Không cần mô hình trụcầu. Các gối và liên kết tạm coi như đặt trên đất
- Chỉ cần khai báo thép DƯL ở phía trên (cáp nhóm 1)
- Chỉ cần xét các tải trọng sau: trọng lượng các cấu kiện, xe đúc, DƯL.


1.  Lập sơ đồ kết cấu phần cầu bê tông liên tục theo các giai đoạn thi công. Với mỗi giai đoạn:
-  Mô tả đặc trưng của giai đoạn đó (đổ K0, lắp liên kết tạm, thi công hẫng, hợp long,…).
- Thể hiện rõ các điều kiện biên.
-  Thể hiện các tải trọng tác dụng, gồm cả các tải thêm vào và tải cần bỏ đi.
2.  Mô hình dầm bê tông liên tục bằng Midas theo các giai đoạn thi công và phân tích kết cấu. Để giảm bớt khối lượng của BTL, sinh viên lưu ý các điểm sau:
- Chỉcần mô hình và phân tích phần cầu liên tục 3 nhịp
- Không cần mô hình trụcầu. Các gối và liên kết tạm coi như đặt trên đất
- Chỉ cần khai báo thép DƯL ở phía trên (cáp nhóm 1)
- Chỉ cần xét các tải trọng sau: trọng lượng các cấu kiện, xe đúc, DƯL.


M_tả

TỔNG HỢP - Đề thi Sức bền vật liệu - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM (Có đáp án)


TỔNG HỢP - Đề thi Sức bền vật liệu - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM từ năm 2009 đến năm 2015.
Các đề thi đều đi kèm với đáp án và khung điểm.


TỔNG HỢP - Đề thi Sức bền vật liệu - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM từ năm 2009 đến năm 2015.
Các đề thi đều đi kèm với đáp án và khung điểm.


M_tả

Một số đề thi tham khảo môn Kỹ thuật thi công 2 và An toàn lao động (Trường ĐHBK Đà Nẵng)


Một số đề thi tham khảo môn Kỹ thuật thi công 2 và An toàn lao động (Trường ĐHBK Đà Nẵng).


Một số đề thi tham khảo môn Kỹ thuật thi công 2 và An toàn lao động (Trường ĐHBK Đà Nẵng).


M_tả

Đề thi và đáp án môn học Kết cấu Bê tông cốt thép 2

Đề thi và đáp án môn học Kết cấu Bê tông cốt thép 2.

THAM KHẢO CÁC SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT HIỆN NAY

Đề thi và đáp án môn học Kết cấu Bê tông cốt thép 2.

THAM KHẢO CÁC SÁCH KỸ THUẬT BÁN CHẠY NHẤT HIỆN NAY


M_tả

Đề thi trắc nghiệm máy xây dựng

Đề thi trắc nghiệm máy xây dựng.

Đề thi trắc nghiệm máy xây dựng.


M_tả

B. Đề thi chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng (Architecture & Building)