Phần mềm đồ thị không khí ẩm - ASHRAE Psychrometric analysis


Phần mềm đồ thị không khí ẩm - ASHRAE Psychrometric analysis.

Phần mềm đồ thị này giúp các bạn vẽ lên các quá trình hòa trộn, quá trình gia nhiệt, quá trình làm lạnh, tính toán nhiệt lượng các quá trình này một cách chính xác nhất.

Biểu đồ dùng để xác định trọng lượng riêng, nhiệt lượng, điểm sương, ẩm độ tương ứng, nhiệt độ nhiệt kế khô và nhiệt độ nhiệt kế ướt, nếu đã biết bất kì hai trong các đại lượng kể trên.

Có cả hệ SI và IP theo tùy chọn.

Video hướng dẫn sử dụng:LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM
M_tả

No comments: