EBOOK - Ielts Reading 2016 by Ngoc Bach (part 2 ver 2.0)


Mọi người đang cầm  trong  tay  cuốn “IELTS  Reading  2016  by  NGOCBACH  part  2”. Phần này do mình viết 100% với sự review của giám khảo bản xứ. Đây cũng là phần mình tâm đắc và tự hào nhất. Các bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ sách nào, bất cứ chỗ nào trên mạng. Mình cũng tin rằng KHÔNG  một chỗ nào dạy  IELTS Reading có thể  giải thích các câu hỏi trong bộ Cam một cách chi tiết, cụ thể như trong sách của mình. 

Sau khi đọc xong và làm các bài thực hành ở part 1, phần nào hiểu các dạng đề cũng như phương pháp giải từng dạng IELTS Reading. Giờ là lúc các bạn thực hành với bộ Cam 5-11. Đây là tài liệu sát và phù hợp với thi thật nhất.
Cách học như sau:

Bước 1: Các bạn tự làm các câu hỏi trong bộ Cam và đối chiếu với kết quả của các bạn 
Bước 2: Với mỗi câu hỏi trong bộ Cam, các bạn đọc phần hướng dẫn giải chi tiết của mình để hiểu tường tận tại sao các bạn làm lại sai ?  tại sao đáp án lại là TRUE, FALSE, NOT GIVEN ?
(Hiện phần giải thích mình mới hoàn thành cho bộ Cam từ 9 đến 11. Các phần còn lại đang hoàn  thiện  sẽ  gửi đến  mọi người  ngay  sau  khi  soạn  xong.  Các  bạn  có  thể  làm  các  bài  tập trong part 1 và các bài đã có giải thích trước.  Mình sẽ update cho các bạn ngay khi soạn xong)
Bước 3: Học bảng keyword table phía cuối mỗi passage. Các bạn không cần học thuộc lòng, chỉ cần đọc hiểu và ghi là được. 

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: