TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng phần mềm SWMM (Tống Đình Quyết)


Mô hình toán SWMM (Storm Water Management Model ) là mô hình động lực học mô phỏng mưa – dòng chảy cho các khu vực đô thịcảvềchất và lượng, và tính toán quá trình chảy tràn từmỗi lưu vực bộphận đến cửa nhận nước của nó. Mô hình vừa có thểmô phỏng cho từng sựkiện ( từng trận mưa đơn lẻ), vừa có thểmô phỏng liên tục.
Mô hình này do Metcalf và Eddy xây dựng năm 1971, là sản phẩm của 1 hợp đồng kinh tếgiữa trường ĐH Florida và tổchức bảo vệmôi trường Hoa kỳEPA (The U.S.Environment Protection Agency ).

Khi mới ra đời mô hình chạy trên môi trường DOS. Mô hình liên tục được cập nhập và phiên bản mới nhất là SWMM 5.0 chạy trên môi trường WINDOW. Phiên bản mới này được viết lại bởi một bộphận trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Quản lý rủi ro Quốc gia của EPA.

Các phiên bản đã qua của SWMM :
¾  1969 – 1971 : Version 1
¾  1975 : Version 2
¾  1981 : Version 3
¾  1988 : Version 4
¾  2004 : Version 5

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: