Chuyên đề Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời nhãn hiệu Vico-Solar giai đoạn 2010-2012Ngày nay, trong môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt thì tầm quan trọng của marketing được nâng cao một cách rõ rệt. Trong đó, sự thành công của một chương trình marketing phải kể đến kỹ năng lập kế hoạch của nhà quản trị. 

Việc lập kế hoạch trong triển khai các chương trình Marketing sẽ tạo định hướng lâu dài cho doanh nghiệp, giúp quá trình thực hiện các công tác thị trường tuân theo đúng chiến lược kinh doanh đã định sẵn. Hơn nữa, nó còn giúp tận dụng các thuận lợi từ môi trường, giúp phân bố nguồn lực doanh nghiệp hợp lý…

Vì những lý do trên mà sau khi thực tập tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Vitravico em quyết định chọn đề tài: “Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời nhãn hiệu Vico-solar giai đoạn 2010-2012” làm đề tài của chuyên đề tốt nghiệp.

Trong quá trình kinh doanh sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời này, những vấn đề lớn mà công ty Vitravico đang gặp phải như: người tiêu dùng Việt Nam chưa biết đến hoặc chưa có thói quen sử dụng những sản phẩm tận dụng nguồn năng lượng mặt trời; máy nước nóng Vico-solar xuất hiện sau trên thị trường nhưng giá bán tới tay người tiêu dùng chưa cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Trong lịch sử kinh doanh của mình, Vitravico chủ yếu hướng các khách hàng công nghiệp, sản phẩm máy nước nóng Máy nước nóng năng lượng mặt trời  này cũng là sản phẩm đầu tiên công ty hướng tới người tiêu dùng nhỏ lẻ. Do vậy, sự hoàn thiện của kế hoạch marketing cho phát triển sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời là vô cùng cần thiết. Đề tài được viết khi sinh viên thực tập tại phòng kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Vitravico. 

Trong đề tài của mình, sinh viên giải quyết hai  nhiệm vụ chính là kế hoạch mở rộng thị trường cho sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vico-solar và giải pháp nâng tính cạnh tranh cho sản phẩm này trên thị trường máy nước nóng Máy nước nóng năng lượng mặt trời nói chung trong giai đoạn 2010-2012.  


1.  Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.1Phân tích quy trình thiết lập bản kế hoạch marketing

Đây là vấn đề đâu tiên mà người nghiên cứu phải xem xét khi lập kế hoạch marketing, nó trả lời các câu hỏi:

- Chu kỳ lập kế hoạch kinh doanh của công ty là bao lâu?

- Việc lập kế hoạch do ai thực thiện, có các bộ phận nào tham gia?

- Vai trò của các bộ phận khác trong công ty trong việc lập kế hoạch?

- Cơ sở để công ty xác lập kế hoạch bao gồm các tiêu chí nào?

- Việc lập kế hoạch và chiến lược cho sản phẩm của công ty Vitravico có mối liên hệ và chịu ảnh hưởng từ chiến lược cấp tổng công ty như thế nào?


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOADNgày nay, trong môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt thì tầm quan trọng của marketing được nâng cao một cách rõ rệt. Trong đó, sự thành công của một chương trình marketing phải kể đến kỹ năng lập kế hoạch của nhà quản trị. 

Việc lập kế hoạch trong triển khai các chương trình Marketing sẽ tạo định hướng lâu dài cho doanh nghiệp, giúp quá trình thực hiện các công tác thị trường tuân theo đúng chiến lược kinh doanh đã định sẵn. Hơn nữa, nó còn giúp tận dụng các thuận lợi từ môi trường, giúp phân bố nguồn lực doanh nghiệp hợp lý…

Vì những lý do trên mà sau khi thực tập tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Vitravico em quyết định chọn đề tài: “Kế hoạch marketing phát triển sản phẩm bình nước nóng năng lượng mặt trời nhãn hiệu Vico-solar giai đoạn 2010-2012” làm đề tài của chuyên đề tốt nghiệp.

Trong quá trình kinh doanh sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời này, những vấn đề lớn mà công ty Vitravico đang gặp phải như: người tiêu dùng Việt Nam chưa biết đến hoặc chưa có thói quen sử dụng những sản phẩm tận dụng nguồn năng lượng mặt trời; máy nước nóng Vico-solar xuất hiện sau trên thị trường nhưng giá bán tới tay người tiêu dùng chưa cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại. Trong lịch sử kinh doanh của mình, Vitravico chủ yếu hướng các khách hàng công nghiệp, sản phẩm máy nước nóng Máy nước nóng năng lượng mặt trời  này cũng là sản phẩm đầu tiên công ty hướng tới người tiêu dùng nhỏ lẻ. Do vậy, sự hoàn thiện của kế hoạch marketing cho phát triển sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời là vô cùng cần thiết. Đề tài được viết khi sinh viên thực tập tại phòng kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Vitravico. 

Trong đề tài của mình, sinh viên giải quyết hai  nhiệm vụ chính là kế hoạch mở rộng thị trường cho sản phẩm Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vico-solar và giải pháp nâng tính cạnh tranh cho sản phẩm này trên thị trường máy nước nóng Máy nước nóng năng lượng mặt trời nói chung trong giai đoạn 2010-2012.  


1.  Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

1.1Phân tích quy trình thiết lập bản kế hoạch marketing

Đây là vấn đề đâu tiên mà người nghiên cứu phải xem xét khi lập kế hoạch marketing, nó trả lời các câu hỏi:

- Chu kỳ lập kế hoạch kinh doanh của công ty là bao lâu?

- Việc lập kế hoạch do ai thực thiện, có các bộ phận nào tham gia?

- Vai trò của các bộ phận khác trong công ty trong việc lập kế hoạch?

- Cơ sở để công ty xác lập kế hoạch bao gồm các tiêu chí nào?

- Việc lập kế hoạch và chiến lược cho sản phẩm của công ty Vitravico có mối liên hệ và chịu ảnh hưởng từ chiến lược cấp tổng công ty như thế nào?


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi CTV EBOOKBKMT "Mân Trần Lê" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.LINK DOWNLOAD

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: