Mô hình flash mô phỏng nguyên lý hoạt động của máy nén khí trục vít


Dưới đây là tổng hợp các file swf (flash) mô phỏng nguyên lý hoạt động cơ bản của máy nén khí trục vít, cơ cấu làm việc của các bộ van nạp khí. Trên mô hình này chúng ta có thể cài đặt máy chạy có tải, không tải, dải áp suất hoạt động, tăng lượng tiêu thụ khí nén....

Các bạn hãy bắt đầu trải nghiệm nào.

Nguyên lý máy nén khí trục vít có dầu...

Các bạn có thể download gói tài liệu full theo link bên dưới.

LINK DOWNLOAD 


Dưới đây là tổng hợp các file swf (flash) mô phỏng nguyên lý hoạt động cơ bản của máy nén khí trục vít, cơ cấu làm việc của các bộ van nạp khí. Trên mô hình này chúng ta có thể cài đặt máy chạy có tải, không tải, dải áp suất hoạt động, tăng lượng tiêu thụ khí nén....

Các bạn hãy bắt đầu trải nghiệm nào.

Nguyên lý máy nén khí trục vít có dầu...

Các bạn có thể download gói tài liệu full theo link bên dưới.

LINK DOWNLOAD 


M_tả

Không có nhận xét nào: