Hiển thị các bài đăng có nhãn I. Giới thiệu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn I. Giới thiệu. Hiển thị tất cả bài đăng

Hãy chung tay đóng góp tài liệu cho thư viện EBOOKBKMT - Góp sức vì cộng đồng


Mình thành lập website vì mục tiêu chia sẻ đến các bạn học sinh, sinh viên các tài liệu tham khảo có ích cho việc học tập và nghiên cứu. Có thể có nhiều bạn có điều kiện mua sách nhưng các bạn khác thì không, hơn nữa tài liệu mềm giúp bạn lưu trữ, tra cứu dễ dàng khi cần thiết dùng đến.

Với nguồn tài liệu sẵn có và sưu tầm từ nhiều nguồn hiện nay mình đã xây dựng thư viện với gần 15.000 tài liệu các loại với mô tả bằng hình ảnh và nội dung đính kèm để các bạn dễ tìm kiếm.


Mình thành lập website vì mục tiêu chia sẻ đến các bạn học sinh, sinh viên các tài liệu tham khảo có ích cho việc học tập và nghiên cứu. Có thể có nhiều bạn có điều kiện mua sách nhưng các bạn khác thì không, hơn nữa tài liệu mềm giúp bạn lưu trữ, tra cứu dễ dàng khi cần thiết dùng đến.

Với nguồn tài liệu sẵn có và sưu tầm từ nhiều nguồn hiện nay mình đã xây dựng thư viện với gần 15.000 tài liệu các loại với mô tả bằng hình ảnh và nội dung đính kèm để các bạn dễ tìm kiếm.

M_tả
M_tả

Giới thiệu
Xin chào các bạn !


Mình là Nguyễn Phi Hùng, cựu học sinh Khối chuyên toán K11 2005 - 2008 (Trường THPT Chuyên ĐHKH Huế), cựu sinh viên K08 2008 - 2013 Khoa Nhiệt Lạnh (Trường ĐHBK Đà Nẵng) người sáng lập ra WEBSITE EBOOKBKMT.COM.

Từ khi còn là học sinh, sinh viên mình đã nhận thấy việc tìm tài liệu tham khảo của các bạn học sinh, sinh viên, giảng viên hay kể cả các bạn đã đi làm còn gặp nhiều khó khăn, nguồn tài liệu khá hiếm và mất nhiều thời gian tìm kiếm. 

Để giúp đỡ và hỗ trợ một phần nào đó cho các bạn trong việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy cũng như công việc đi làm hàng ngày mà mình đã ấp ủ dự định từ rất lâu là thành lập nên một website lưu trữ, chia sẻ tài liệu và kiến thức kỹ thuật . Đó là lý do mà EBOOKBKMT - Website Cộng đồng Kỹ thuật cơ điện Việt Nam (Vietnam M&E Technology Community) ra đời.

Xin chào các bạn !


Mình là Nguyễn Phi Hùng, cựu học sinh Khối chuyên toán K11 2005 - 2008 (Trường THPT Chuyên ĐHKH Huế), cựu sinh viên K08 2008 - 2013 Khoa Nhiệt Lạnh (Trường ĐHBK Đà Nẵng) người sáng lập ra WEBSITE EBOOKBKMT.COM.

Từ khi còn là học sinh, sinh viên mình đã nhận thấy việc tìm tài liệu tham khảo của các bạn học sinh, sinh viên, giảng viên hay kể cả các bạn đã đi làm còn gặp nhiều khó khăn, nguồn tài liệu khá hiếm và mất nhiều thời gian tìm kiếm. 

Để giúp đỡ và hỗ trợ một phần nào đó cho các bạn trong việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy cũng như công việc đi làm hàng ngày mà mình đã ấp ủ dự định từ rất lâu là thành lập nên một website lưu trữ, chia sẻ tài liệu và kiến thức kỹ thuật . Đó là lý do mà EBOOKBKMT - Website Cộng đồng Kỹ thuật cơ điện Việt Nam (Vietnam M&E Technology Community) ra đời.


M_tả
M_tả

I. Giới thiệu