Phần mềm tính tải nhiệt Headload Daikin (Update mới nhất)


- Phần mềm tính tải nhiệt Headload Daikin 2015 (Expired).
- Phần mềm tính tải nhiệt Headload Daikin 2016 - Link download
Bản này hiện đã hết hạn sử dụng, nếu muốn dùng bạn hãy chỉnh thời gian trên máy tính mình về năm 2016.

- Phần mềm tính tải nhiệt Headload Daikin 2017 & 2018 (Bản mới nhất).
Bao gồm phần mềm và hướng dẫn sử dụng.

VÍ DỤ - Tính toán tải nhiệt bằng phần mềm Headload Daikin

THAM KHẢO THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA "ĐIỀU HÒA DAIKIN THẾ HỆ MỚI"

LINK DOWNLOAD (BẢN 2017)

LINK DOWNLOAD (BẢN 2019)
M_tả

No comments: