Đồ thị I - d


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Phần mềm " Đồ thị I - d" giúp các bạn dễ dàng dò các thông số : Nhiệt độ nhiệt kế ướt, nhiệt độ điểm sương, độ ẩm tương đối, độ chứa ẩm, áp suất hơi bão hòa, thể tích riêng, entalpy, ...


LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: