Phần mềm nội suy một (hai) chiều


Phần mềm nội suy giúp các bạn tra các thông số không có đồ thị mà chỉ tra bằng bảng. Phần mềm này được ứng dụng khá nhiều trong các đồ án ngành Nhiệt.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: