File flash - Mô phỏng quy trình công nghệ của nhà máy nhiệt điện


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

- Tài liệu gồm 02 file flash. Một là mô hình tổng quan của một nhà máy nhiệt điện, phần thứ hai thể hiện từng công đoạn cụ thể như lò hơi, tháp giải nhiệt, dàn ngưng, tuabin hơi, thiết bị khử khí,... 


M_tả

Không có nhận xét nào: