PHẦN MỀM - Từ điển kĩ thuật anh việt chuyên ngành ôtô phiên bản 2012 - Trường Đại học BKTPHCM


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Nội dung

1. Tra từ
2. Bài học
3. Thêm từ mới
4. Khác

Tra từ


Giao diện chính và các thành phần:
Để tra từ, có 2 cách:


Nhập từ:

Bạn nhập từ cần tra vào “Ô nhập liệu”:
Chương trình sẽ hỗ trợ bạn bằng một danh sách các từ gần giống với từ bạn cần tìm
Để chọn từ trong danh sách hỗ trợ, bạn nhấn phím xuống để chọn
Bạn nhấn nút Enter hay nhấn nút Search () để tra từ
Chọn từ trong danh sách từ:
Bạn chọn từ cần tra trong danh sách từ bên trái

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Nội dung

1. Tra từ
2. Bài học
3. Thêm từ mới
4. Khác

Tra từ


Giao diện chính và các thành phần:
Để tra từ, có 2 cách:


Nhập từ:

Bạn nhập từ cần tra vào “Ô nhập liệu”:
Chương trình sẽ hỗ trợ bạn bằng một danh sách các từ gần giống với từ bạn cần tìm
Để chọn từ trong danh sách hỗ trợ, bạn nhấn phím xuống để chọn
Bạn nhấn nút Enter hay nhấn nút Search () để tra từ
Chọn từ trong danh sách từ:
Bạn chọn từ cần tra trong danh sách từ bên trái

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: