Xây dựng một nhà máy xi măng như thế nào (How to build a cement plant - FLSmidth) ?


"Click vào để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Đoạn video nói về việc xây dựng các nhà máy Holcim tại St Genevieve.
Video trình bày các quá trình, từ thiết kế đến để lập kế hoạch để sản xuất và xây dựng các nhà máy của dự án.NGUỒN: FLSmidth

M_tả

Không có nhận xét nào: