Phần mềm từ điển Anh Việt chuyên ngành Nhiệt Lạnh - HVACR EVDict


Phần mềm từ điển Anh Việt chuyên ngành Nhiệt Lạnh - HVACR EVDict
Đây là một phần mềm nhỏ gọn và tiện lợi, các bạn có thể tra cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.


LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: