Phần mềm từ điển Anh Việt chuyên ngành Nhiệt Lạnh - HVACR EVDict


Phần mềm từ điển Anh Việt chuyên ngành Nhiệt Lạnh - HVACR EVDict
Đây là một phần mềm nhỏ gọn và tiện lợi, các bạn có thể tra cả Tiếng Anh và Tiếng Việt.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: