SÁCH SCAN - Tự học tiếng Pháp Full Tập 1+2 (Trần Sỹ Lang & Hoàng Lê Chính)


“Tự học tiếng Pháp” giúp các bạn luyện kĩ năng đọc và nói tiếng Pháp trong một số vấn đề bình thường và đơn giản, có được một số từ ngữ tiếng Pháp về các sự vật và sinh hoạt xung quanh, đồng thời nắm được văn phạm và cấu trúc câu văn Pháp ngữ. Bộ sách cần thiết cho các bạn muốn học tiếng Pháp mà không có điều kiện thời gian để đến trường lớp. Nó giúp bạn có được nền tảng, nấc thang đầu tiên tiến lên tự trau dồi, tự trang bị cho mình một ngôn ngữ sâu sắc và hữu ích trong đời sống.

Tập sách này chỉ đem lại cho bạn mấy điều sau đây ở một mức độ sơ đẳng:
- Đọc được tiếng Pháp
- Nói được tiếng Pháp trong một số vấn đề bình thường và đơn giản
- Biết văn phạm và cấu trúc câu văn Pháp ngữ
- Có được một số từ tiếng Pháp về các sự vật và sinh hoạt quanh bạn

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: