Kho phần mềm chuyên ngành HVAC Full (Software HVAC)


Tổng hợp rất nhiều phần mềm cho anh em hoạt động trong lĩnh vực Cơ điện lạnh - HVACR.

1. AirMap Vẽ đồ thị I-d cho sinh viên ngành Nhiệt
2. Bảng tra tính chất của môi chất lạnh
3. BKConverter1.1_306
4. Chương trình tính trở lực ống gió
5. Công cụ vẽ ống gió - SAVAME_LISP
6. Phần mềm coolpack
7. Đồ thị Id
8. Duct Size (tính toán ống gió) và Diffuser, Air Grille (tính toán miệng thổi và hút)
9. FireCADAllTrial
10. Nội suy các thông số hơi nước
11. Phần mềm chọn máy nén carlyle

12. Phần mềm chọn máy nén Bitzer
13. Tổng hợp phần mềm CAD - Revit MEP - RAC
14. Phần mềm tính quá trình sấy
..............

Tổng dung lượng: 2.1 GB

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD

LINK DOWNLOAD (BỔ SUNG)
M_tả

No comments: