SÁCH SCAN - Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ (Nguyễn Quốc Hùng) - Kèm Video


Người học tiếng Anh, Mỹ cần luyện phát âm càng giống người bản ngữ càng tốt. Phát âm đúng không phải chỉ làm cho người nghe dễ hiểu mà nó còn bộc lộ sự kỳ công, kiên nhẫn trong học tập. Ngữ âm học là một môn học rất khô khan. Nó thực sự đòi hỏi sự kiên trì và khổ luyện.

Để phục vụ cho đông đảo bạn học tiếng Anh, đối với những miêu tả ngữ âm học, cuốn sách không dịch từ bản gốc, mà dựa vào ý chính của tác giả, tham khảo thêm một số sách ngữ âm và luyện âm khác để viết dễ lại, thêm lời giải thích. Lý do làm việc này là lời hướng dẫn trong nguyên bản mang tính chuyên ngành, cho nên rất cô đọng, và đầy thuật ngữ ngữ âm học.

Những bài luyện thực hành đã có sẵn trong băng theo trật tự của nó, cuốn sách giữ nguyên gốc để người đọc dễ theo giỏi.


Tuy nhiên vì là khóa học chuyên ngành ngữ âm cho nên không thể tránh được những thuật ngữ thường dùng như: nguyên âm, phụ âm, cấu âm, ngạc cứng, mạc... Cuốn sách  có thống kê những thuật ngữ đó để bạn đọc tham khảo, đồng thời cung cấp hình vẽ miêu tả các cơ quan cấu âm, tức là các bộ phận từ phổi trở ra tham gia vào quy trình sản sinh ra các âm khác nhau. Ngoài ra cuốn sách cung cấp cả bảng phân loại nguyên âm và phụ âm, để người học dễ tìm tên của các nguyên âm phụ âm tiếng Anh.

Về cách ghi âm, có hai cách thông dụng:
- Cách ghi âm theo hệ thống Mỹ, cách này dùng con chữ và con số để biểu thị âm.
- Cách ghi âm theo hệ thống phiên âm quốc tế IPA, cách này dùng ký hiệu và đặt giữa hai gạch chéo. IPA được hầu hết các tự điển sử dụng, và rất quen thuộc với giới dạy - học tiếng Anh.

Mục Lục:
Lời giới thiệu
Hướng dẫn và cấu tạo bài học
Cơ quan cấu âm
Bảng ký hiệu phiên âm
Bảng ký hiệu phụ âm
Băng số 1: luyện thanh
Băng số 2: Luyện cấu trúc âm
Băng số 3: Nguyên âm trung tính
Băng số 4: Phụ âm
Băng số 5: Phụ âm (tiếp theo)
Băng số 6:  Chuỗi lời nói
Băng số 7: Ngữ điệu và nhịp điệu
Băng số 8: Bài luyện
Băng số 9: Bài luyện (tiếp theo).

LINK DOWNLOAD SÁCH

XEM VIDEO TRỰC TUYẾN:M_tả

2 comments: