SÁCH SCAN - Luyện dịch Việt Anh qua những mẫu câu thông dụng (Nguyễn Hữu Dự)


Đây là một tài liệu hữu ích giúp bạn dịch tiếng Anh chuẩn hơn. Tài liệu gồm các mẫu câu thường gặp trong quá trình dịch thuật và các bài tập mẫu giúp bạn “học đi đôi với hành”

Nhằm giúp các bạn đang theo học tiếng Anh có thêm tài liệu trau dồi kỹ năng dịch Việt – Anh, Nguyễn Hữu Dự đã biên soạn cuốn sách “Luyện dịch Việt – Anh qua những mẫu câu thông dụng” này, gồm 3 phần.
Phần thứ nhất giới thiệu 52 mẫu câu Việt – Anh thông dụng, phần hai đưa ra các bài áp dụng luyện dịch và phần cuối cùng trình bày các bài luyện dịch thêm để các bạn nâng cao kỹ năng của mình. Mỗi bài luyện đều có đáp án và chú thích để tiện cho bạn tham khảo.LINK ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD FULL
M_tả

No comments: