CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jun 22, 2017

GIÁO TRÌNH - Cơ học lý thuyết (Tóm tắt lý thuyết & Bài tập mẫu) - Trịnh Anh Ngọc


Cơ học lý thuyết là môn học nghiên cứu về cơ học bằng các phương tiện toán học như: giải tích vector, vi phân, đạo hàm,... Các nội dung chính của Cơ học lý thuyết là: phương trình tổng quát của động lực học, hàm Hamilton, hàm Lagrange, nguyên lý tác dụng tối thiểu.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018