SÁCH SCAN - Thiết bị trao đổi nhiệt - TS Bùi Hải


Giáo trình Thiết bị trao đổi nhiệt này được biên soạn theo chương trình đào tạo kỹ sư ngành máy lạnh - thiết bị nhiệt và ngành thiết bị nǎng lượng nhiệt của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo trình giới thiệu các thiết bị trao đổi nhiệt thường gặp trong thiết bị lạnh cũng như một số thiết bị trao đổi nhiệt kiểu mới. Cùng với việc mô tả thiết bị, nêu phương pháp tính toán, giáo trình còn đưa ra những ví dụ tính toán cụ thể cho từng trường hợp, giới thiệu phương pháp tính toán sức bền và nêu lên những điều kiện vận hành an toàn thiết bị trao đổi nhiệt.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD FULL

LINK DỰ PHÒNG FULL


Giáo trình Thiết bị trao đổi nhiệt này được biên soạn theo chương trình đào tạo kỹ sư ngành máy lạnh - thiết bị nhiệt và ngành thiết bị nǎng lượng nhiệt của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Giáo trình giới thiệu các thiết bị trao đổi nhiệt thường gặp trong thiết bị lạnh cũng như một số thiết bị trao đổi nhiệt kiểu mới. Cùng với việc mô tả thiết bị, nêu phương pháp tính toán, giáo trình còn đưa ra những ví dụ tính toán cụ thể cho từng trường hợp, giới thiệu phương pháp tính toán sức bền và nêu lên những điều kiện vận hành an toàn thiết bị trao đổi nhiệt.LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD FULL

LINK DỰ PHÒNG FULL


M_tả

Không có nhận xét nào: