Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng. Hiển thị tất cả bài đăng

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho hệ không chuyên lý luận chính trị) năm 2021"Bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 5 cuốn dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị.

Bộ sách là tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản.
Bộ giáo trình được biên soạn theo tinh thần đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới, cập nhật những nghiên cứu, kiến thức lý luận chính trị mới, chú trọng liên hệ với thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển đất nước."Bộ giáo trình lý luận chính trị gồm 5 cuốn dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị.

Bộ sách là tài liệu giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các trường đại học theo chương trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản.
Bộ giáo trình được biên soạn theo tinh thần đổi mới cả về nội dung và phương pháp giảng dạy, tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới, cập nhật những nghiên cứu, kiến thức lý luận chính trị mới, chú trọng liên hệ với thực tiễn công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.


M_tả

SÁCH SCAN - Kiến trúc nhà ở nông thôn hiện đại (Đặng Hồng Vũ Cb)Hàng ngàn năm nay, hết đời này qua kiếp khác, do nhiều yếu tố, đa phần người nông dân vẫn cư trú bằng những ngôi nhà sơ sài, đơn giản, hầu như cùng một kiểu dáng trong những làng quê khác nhau mà không cần quy hoạch, thứ tự hàng lối gì cả.

Những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, sau những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của kinh tế thế giới là sự xuất hiện ngày càng nhiều đô thị trên khắp hành tinh. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã mang đến cho nhân loại nhiều thành phố to, đẹp nhưng đồng thời cũng để lại một số hậu quả đáng tiếc cho môi trường, cảnh quan và trật tự xây dựng.Hàng ngàn năm nay, hết đời này qua kiếp khác, do nhiều yếu tố, đa phần người nông dân vẫn cư trú bằng những ngôi nhà sơ sài, đơn giản, hầu như cùng một kiểu dáng trong những làng quê khác nhau mà không cần quy hoạch, thứ tự hàng lối gì cả.

Những thập niên cuối cùng của thế kỷ XX, sau những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của kinh tế thế giới là sự xuất hiện ngày càng nhiều đô thị trên khắp hành tinh. Tốc độ đô thị hóa quá nhanh đã mang đến cho nhân loại nhiều thành phố to, đẹp nhưng đồng thời cũng để lại một số hậu quả đáng tiếc cho môi trường, cảnh quan và trật tự xây dựng.


M_tả

SÁCH SCAN - Tóm tắt bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô (TS. Nguyễn Như Ý & Các TG)


Tóm Tắt - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô gồm hơn 30 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì.


Tóm Tắt - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô gồm hơn 30 câu hỏi trắc nghiệm, là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì.


M_tả

Freightliner Columbia Workshop Manual (Model CL112 & CL120)Workshop/Service Manual

Workshop/service manuals contain service and repair information for all vehicle systems and components, except for major components such as engines, transmissions, and rear axles. Each workshop/service manual section is divided into

subjects that can include generaz information, principles of operation, removal, disassembly, assembly, installation, specifications, and troubleshooting.

Maintenance Manual Maintenance manuals contain routine maintenance procedures and intervals for vehicle components and systems. They have information such as lubrication procedures and tables, fluid replacement procedures, fluid capacities, specifications, and procedures for adjustments and for checking the tightness of fasteners. Maintenance manuals do not contain detailed repair or service information.Workshop/Service Manual

Workshop/service manuals contain service and repair information for all vehicle systems and components, except for major components such as engines, transmissions, and rear axles. Each workshop/service manual section is divided into

subjects that can include generaz information, principles of operation, removal, disassembly, assembly, installation, specifications, and troubleshooting.

Maintenance Manual Maintenance manuals contain routine maintenance procedures and intervals for vehicle components and systems. They have information such as lubrication procedures and tables, fluid replacement procedures, fluid capacities, specifications, and procedures for adjustments and for checking the tightness of fasteners. Maintenance manuals do not contain detailed repair or service information.


M_tả

Freightliner Cascadia Workshop Manual (Models CA125DC & CA125SLP)

 

Workshop/service manuals contain service and repair information for all vehicle systems and components, except for major components such as engines, transmissions, and rear axles. Each workshop/service manual section is divided into subjects that can include general information, principles of operation, removal, disassembly, assembly, installation, and specifications.

 

Workshop/service manuals contain service and repair information for all vehicle systems and components, except for major components such as engines, transmissions, and rear axles. Each workshop/service manual section is divided into subjects that can include general information, principles of operation, removal, disassembly, assembly, installation, and specifications.


M_tả

SÁCH SCAN - Kỹ thuật tiện (GS.TS. Trần Văn Địch)


Giáo trình Kỹ thuật tiện được GS. TS. Trần Văn Địch biên soạn dựa theo phương pháp kết hợp giữa phần lý thuyết với các bài tập thực hành. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là có các hình vẽ để mô phỏng các thao tác trên máy tiện 1K620 và 1K62. Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!


Giáo trình Kỹ thuật tiện được GS. TS. Trần Văn Địch biên soạn dựa theo phương pháp kết hợp giữa phần lý thuyết với các bài tập thực hành. Đặc điểm nổi bật của cuốn sách là có các hình vẽ để mô phỏng các thao tác trên máy tiện 1K620 và 1K62. Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo!


M_tả

TÀI LIỆU - Két làm mát dầu dạng tấm hàn - Water Oil Cooler PWO (Olaer/Parker)The PWOis a compact and lightweight water oil cooler with a high cooling capacity for the cooler size. This lightweight and compact water oil cooler consists of corrugated channel plates sandwiched between the front and rear cover plates. The channel plates are pressed and vacuum brazed in the same automated procedure, and with rigorous standards of quality control.

The unique plate design provides high turbulent flow conditions throughout the cooler, the key to efficient cooling. This turbulent flow reduces the risk for  clogging, which in turn makes this PWO virtually maintenance free. The PWOis a compact and lightweight water oil cooler with a high cooling capacity for the cooler size. This lightweight and compact water oil cooler consists of corrugated channel plates sandwiched between the front and rear cover plates. The channel plates are pressed and vacuum brazed in the same automated procedure, and with rigorous standards of quality control.

The unique plate design provides high turbulent flow conditions throughout the cooler, the key to efficient cooling. This turbulent flow reduces the risk for  clogging, which in turn makes this PWO virtually maintenance free. 


M_tả

TÀI LIỆU - Bơm nước ly tâm trục ngang đa tầng cánh (Multistage pump Model D&DG)The differen between D and DG as below:


1. D suitable for temperature under 50 ℃, DG suitable for temperature under 95-160 ℃

2. D inlet and outlet different directions, DG inlet and outlet all direction up.

3. D suitable for clean water transfer.The differen between D and DG as below:


1. D suitable for temperature under 50 ℃, DG suitable for temperature under 95-160 ℃

2. D inlet and outlet different directions, DG inlet and outlet all direction up.

3. D suitable for clean water transfer.


M_tả

TÀI LIỆU - Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) - DS. Đỗ Thị Hải QuỳnhĐỊNH NGHĨA GLP

GLP là hệ thống chất lượng liên quan đến quá trình tổ chức và các điều kiện mà qua đó các khảo sát- không lâm sàng-an toàn về môi trường và sức khỏe đã được hoạch định, thực hiện, điều chỉnh, ghi nhân và hoàn thành báo cáo


Các loại thử nghiệmĐỊNH NGHĨA GLP

GLP là hệ thống chất lượng liên quan đến quá trình tổ chức và các điều kiện mà qua đó các khảo sát- không lâm sàng-an toàn về môi trường và sức khỏe đã được hoạch định, thực hiện, điều chỉnh, ghi nhân và hoàn thành báo cáo


Các loại thử nghiệm


M_tả

Quản lý lưu vực- phân cấp đầu nguồn (Bài 5) Phân cấp đầu nguồn


BÀI 5. TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ LƯU VỰC TỔNG HỢP

Quản lý lưu vực bao gồm nhiều công đoạn với nhiều nội dung công việc khác nhau, sau đây một số hoạt động chủ yếu:

B 1. Phân cấp lưu vực: phân chia/quy hoạch lưu vực thành những vùng có mức độ xung yếu khác nhau để có biện pháp tác động phù hợp nhằm đạt được hiệu quả quản lý lưu vực cao nhất, chú ý đến sự tham gia của cộng đồng.

B.2. Quy hoạch sử dụng đất: Bố trí cơ cấu sản xuất hợp lý nông, lâm nghiệp, thủy sản và các kỹ thuật áp dụng bền vững.


BÀI 5. TIẾN TRÌNH QUẢN LÝ LƯU VỰC TỔNG HỢP

Quản lý lưu vực bao gồm nhiều công đoạn với nhiều nội dung công việc khác nhau, sau đây một số hoạt động chủ yếu:

B 1. Phân cấp lưu vực: phân chia/quy hoạch lưu vực thành những vùng có mức độ xung yếu khác nhau để có biện pháp tác động phù hợp nhằm đạt được hiệu quả quản lý lưu vực cao nhất, chú ý đến sự tham gia của cộng đồng.

B.2. Quy hoạch sử dụng đất: Bố trí cơ cấu sản xuất hợp lý nông, lâm nghiệp, thủy sản và các kỹ thuật áp dụng bền vững.


M_tả

BÀI GIẢNG - Tài chính hành vi - Quách Mạnh HàoNội dung chính của bài giảng Tài chính hành vi nhằm giới thiệu tổng quan về tài chính hành vi; các hành vi quan sát chủ yếu như: tâm lý suy diễn tượng trưng, sợ mất mát, sợ hối tiếc, sợ mất mát thiển cận, tâm lý bầy đàn, tâm lý định hướng, ảo tưởng quyền lực và thuyết giàu sang.Nội dung chính của bài giảng Tài chính hành vi nhằm giới thiệu tổng quan về tài chính hành vi; các hành vi quan sát chủ yếu như: tâm lý suy diễn tượng trưng, sợ mất mát, sợ hối tiếc, sợ mất mát thiển cận, tâm lý bầy đàn, tâm lý định hướng, ảo tưởng quyền lực và thuyết giàu sang.


M_tả

BÀI GIẢNG - Mạng máy tính (Mai Văn Cường & Võ Tâm Vân)

 


NỘI DUNG:


Chương 01. Giới thiệu mạng máy tính

Chương 02. Đồ hình mạng

Chương 03. Phương tiện truyền dẫn

Chương 04. Cạc mạng & các phương pháp mã hóa tín hiệu

 


NỘI DUNG:


Chương 01. Giới thiệu mạng máy tính

Chương 02. Đồ hình mạng

Chương 03. Phương tiện truyền dẫn

Chương 04. Cạc mạng & các phương pháp mã hóa tín hiệu


M_tả

TÀI LIỆU - Chân chống sơmi rơ moóc (JOST LANDING GEAR)CONTENTS:


- WHY I SHOULD BUY A JOST LANDING GEAR.

- OPERATING, MAINTENANCE AND REPAIR PROCEDURES LANDING GEARCONTENTS:


- WHY I SHOULD BUY A JOST LANDING GEAR.

- OPERATING, MAINTENANCE AND REPAIR PROCEDURES LANDING GEAR


M_tả

GIÁO TRÌNH - CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ MÁY THỰC PHẨM (Ths. Nguyễn Văn Thành)Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Ths. Nguyễn Văn Thành được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành công nghệ chế biến Thủy sản và công nghệ thực phẩm tại Tường Đại học Nha Trang. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Ths. Nguyễn Văn Thành được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành công nghệ chế biến Thủy sản và công nghệ thực phẩm tại Tường Đại học Nha Trang. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


M_tả

EBOOK - Equipment Qualification in the Pharmaceutical Industry (Steven Ostrove)Equipment Qualification in the Pharmaceutical Industry provides guidance and basic information for the preparation of a quality qualification program. It has been noted that there is a general lack of understanding in the industry, especially for those new to the industry, as to what constitutes a compliant qualification program. Even experienced professionals have felt a lack of security in reaching a compliant state. This book outlines a guideline for the preparation and execution of qualification protocols including the installation (IQ), operational (OQ), and performance (PQ) protocols. It discusses the importance of related qualification programs (e.g., quality systems, commissioning, computer system, and cleaning) and how to incorporate them into a fully compliant qualification program. Furthermore, it provides matrices of what could be included in each type of protocol for major types of process equipment. While primarily for people entering the pharmaceutical industry, those established in the field will benefit from the multiple examples and matrices as well as integration of related systems.Equipment Qualification in the Pharmaceutical Industry provides guidance and basic information for the preparation of a quality qualification program. It has been noted that there is a general lack of understanding in the industry, especially for those new to the industry, as to what constitutes a compliant qualification program. Even experienced professionals have felt a lack of security in reaching a compliant state. This book outlines a guideline for the preparation and execution of qualification protocols including the installation (IQ), operational (OQ), and performance (PQ) protocols. It discusses the importance of related qualification programs (e.g., quality systems, commissioning, computer system, and cleaning) and how to incorporate them into a fully compliant qualification program. Furthermore, it provides matrices of what could be included in each type of protocol for major types of process equipment. While primarily for people entering the pharmaceutical industry, those established in the field will benefit from the multiple examples and matrices as well as integration of related systems.


M_tả

Sách hướng dẫn sửa chữa Động cơ Cummins Signature, ISX, QSX15 (Service Manual)​ FULL

 

1. Định dạng Cummins Signature, ISX, QSX15 Service Manual:​

- Gồm 2 phần (vol 1 và vol 2)

- PDF Bản đẹp, có màu

- Số trang: ~ 2000 trang (chia 2 phần)

- Link tải: PDF

 

1. Định dạng Cummins Signature, ISX, QSX15 Service Manual:​

- Gồm 2 phần (vol 1 và vol 2)

- PDF Bản đẹp, có màu

- Số trang: ~ 2000 trang (chia 2 phần)

- Link tải: PDF


M_tả

SÁCH SCAN - Xử Lý Nước Thải Đô Thị Và Công Nghiệp - FULL (GS.TS Lâm Minh Triết Cb)Tài liệu được biên soạn cải tiến và bổ sung tử quyển "Xử lý nước thải - tính toán thiết kế công trình" xuất bản năm 1974 - ĐH xây dựng Hà Nội theo một trong các mục tiêu của dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ. Tài liệu hơi mờ, nhưng rất hay và hữu dụng cho các bạn sinh viên ngành xây dựng.

Dựa vào những tiến bộ của các nước với những trường phái khác nhau và một số phần được Viên Môi trường và Tài nguyên nghiên cứu trong những năm qua, tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải khi ra công tác.Tài liệu được biên soạn cải tiến và bổ sung tử quyển "Xử lý nước thải - tính toán thiết kế công trình" xuất bản năm 1974 - ĐH xây dựng Hà Nội theo một trong các mục tiêu của dự án hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ. Tài liệu hơi mờ, nhưng rất hay và hữu dụng cho các bạn sinh viên ngành xây dựng.

Dựa vào những tiến bộ của các nước với những trường phái khác nhau và một số phần được Viên Môi trường và Tài nguyên nghiên cứu trong những năm qua, tài liệu này nhằm mục đích giới thiệu cho sinh viên tham khảo cách tính toán và thiết kế công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải công nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng hơn khi làm đồ án môn học, luận văn tốt nghiệp và tham khảo để nghiên cứu tính toán thiết kế các hệ thống xử lý nước thải khi ra công tác.


M_tả

SÁCH SCAN - Tiếng Việt Thực Hành (Bùi Minh Toán & Lê A & Đỗ Việt Hùng)Ngày 12 tháng 9 năm 1995, Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3244 / GD - ĐT về việc ban hành Bộ chương trình Giáo dục đại cương (giai đoạn 1). Trong đó, chương trình môn Tiếng Việt thực hành (in ở tr. 4, 5, 6) là một trong những chương trình có vai trò quan trọng trong đào tạo sinh viên đại cương. Ngày 12 tháng 9 năm 1995, Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 3244 / GD - ĐT về việc ban hành Bộ chương trình Giáo dục đại cương (giai đoạn 1). Trong đó, chương trình môn Tiếng Việt thực hành (in ở tr. 4, 5, 6) là một trong những chương trình có vai trò quan trọng trong đào tạo sinh viên đại cương. 


M_tả

BÀI GIẢNG - Kỹ thuật phần mềm (Nguyễn Việt Hà)

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 - Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm 1

1.1 Tầm quan trọng và sự tiến hóa của phần mềm 1

1.1.1 Tiến hóa của phần mềm 1

a. Những năm đầu (từ 1950 đến 1960): 1

b. Thời kỳ trải rộng từ những năm 1960 đến giữa những năm 1970: 1

c. Thời kỳ từ giữa những năm 1970 đến đầu những năm 1990: 2

d. Thời kỳ sau 1990: 2

 


NỘI DUNG:


CHƯƠNG 1 - Phần mềm và kỹ nghệ phần mềm 1

1.1 Tầm quan trọng và sự tiến hóa của phần mềm 1

1.1.1 Tiến hóa của phần mềm 1

a. Những năm đầu (từ 1950 đến 1960): 1

b. Thời kỳ trải rộng từ những năm 1960 đến giữa những năm 1970: 1

c. Thời kỳ từ giữa những năm 1970 đến đầu những năm 1990: 2

d. Thời kỳ sau 1990: 2


M_tả

BÀI GIẢNG - Kết cấu thép thanh thành mỏng tạo hình nguộiCấu kiện thanh thành mỏng tạo hình nguội đã được phát triển và áp dụng vào kết cấu nhà từ những năm 1940. Đến năm 1946 Viện Sắt và thép của Mỹ AISI xuất bản cuốn ‘ Quy định kỹ thuật về thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội ’. Lĩnh vực rất phát triển của kết cấu thành mỏng là làm nhà ở gia đình thấp tầng với mô hình cột, khung, dầm, sàn kết hợp với vật liệu bao che bằng gỗ, gạch kính được xây dựng hàng loại ở Úc.

Ở Việt Nam những công trình dùng kết cấu thành mỏng đầu tiên được xây dựng từ những năm 1970 do nước ngoài chế  tạo như : các nhà xưởng tơ Thái Bình, nhà kho của nhà máy sợi Hà Nội…Tuy nhiên những cấu kiện thành mỏng tạo hình nguội do Việt Nam chế tạo chỉ xuất hiện vào những năm gần đây. Việc triển khai kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội bắt đầu được đẩy mạnh khi có một số công ty nước ngoài như Bluescope Lysaught nghiên cứu làm các kết cấu cho nhà công nghiệp, trường học, nhà ở cho vùng sâu vùng xa. Đặc biệt nhất là loại dàn Smartruss của công ty Bluescope Lysaught mới được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi với mái nhà có nhiều hình dạng phức tạp.Cấu kiện thanh thành mỏng tạo hình nguội đã được phát triển và áp dụng vào kết cấu nhà từ những năm 1940. Đến năm 1946 Viện Sắt và thép của Mỹ AISI xuất bản cuốn ‘ Quy định kỹ thuật về thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội ’. Lĩnh vực rất phát triển của kết cấu thành mỏng là làm nhà ở gia đình thấp tầng với mô hình cột, khung, dầm, sàn kết hợp với vật liệu bao che bằng gỗ, gạch kính được xây dựng hàng loại ở Úc.

Ở Việt Nam những công trình dùng kết cấu thành mỏng đầu tiên được xây dựng từ những năm 1970 do nước ngoài chế  tạo như : các nhà xưởng tơ Thái Bình, nhà kho của nhà máy sợi Hà Nội…Tuy nhiên những cấu kiện thành mỏng tạo hình nguội do Việt Nam chế tạo chỉ xuất hiện vào những năm gần đây. Việc triển khai kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội bắt đầu được đẩy mạnh khi có một số công ty nước ngoài như Bluescope Lysaught nghiên cứu làm các kết cấu cho nhà công nghiệp, trường học, nhà ở cho vùng sâu vùng xa. Đặc biệt nhất là loại dàn Smartruss của công ty Bluescope Lysaught mới được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi với mái nhà có nhiều hình dạng phức tạp.


M_tả

C. Bài giảng