Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn C. Bài giảng. Hiển thị tất cả bài đăng

TECHNICAL DOCUMENT - Ebara model 3LS Stainless Steel End Suction PumpsTài liệu bơm nước ly tâm hãng Ebara - Model 3LS (Vật liệu thép chống gỉ).


CENTRIFUGAL PUMPS 3LS

EPA

• Plant services

• Water supply systems

• Washing plants

• Cooling water

• Ultrapure water systems

• Air conditioning

• Sprinkler/flow irrigationTài liệu bơm nước ly tâm hãng Ebara - Model 3LS (Vật liệu thép chống gỉ).


CENTRIFUGAL PUMPS 3LS

EPA

• Plant services

• Water supply systems

• Washing plants

• Cooling water

• Ultrapure water systems

• Air conditioning

• Sprinkler/flow irrigation

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết máy làm đất và công nghệ cơ học những vật liệu nông nghiệp (TG V. A. JÊLIGỐPXKI)

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP (Ths. Cù Ngọc Bắc)

 


Cơ sở để nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp là áp dụng cơ giới hóa tổng hợp và sử dụng các phương tiện tự động, áp dụng các hệ thống máy phù hợp với điều kiện của ừng vùng sản xuất. Trong ngành trồng trọt ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng máy nông nghiệp trong một khâu hay một Hệ thống máy canh tác cho các loại cây trồng rất phổ biến. Việc áp dụng hệ thống máy hiện đại có ý nghĩa quyết  định trong việc nâng cao sản lượng cây trồng, hạ giá thành sản phẩm, giảm nhẹ lao động và nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên việc cơ giới hóa trồng trọt và thu hoạch phải phù hợp với điều kiện thiên nhiên và điều kiện canh tác của từng vùng nông nghiệp cụ thể. Chính vì vậy nội dung của cuốn giáo trình Cơ khí Nông nghiệp giới thiệu cấu tạo của một số loại máy và thiết bị cơ khí nông nghiệp có thể sử dựng phù hợp cho vùng đồng bằng, trung du và miền núi. 

 


Cơ sở để nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp là áp dụng cơ giới hóa tổng hợp và sử dụng các phương tiện tự động, áp dụng các hệ thống máy phù hợp với điều kiện của ừng vùng sản xuất. Trong ngành trồng trọt ở Việt Nam hiện nay, việc sử dụng máy nông nghiệp trong một khâu hay một Hệ thống máy canh tác cho các loại cây trồng rất phổ biến. Việc áp dụng hệ thống máy hiện đại có ý nghĩa quyết  định trong việc nâng cao sản lượng cây trồng, hạ giá thành sản phẩm, giảm nhẹ lao động và nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên việc cơ giới hóa trồng trọt và thu hoạch phải phù hợp với điều kiện thiên nhiên và điều kiện canh tác của từng vùng nông nghiệp cụ thể. Chính vì vậy nội dung của cuốn giáo trình Cơ khí Nông nghiệp giới thiệu cấu tạo của một số loại máy và thiết bị cơ khí nông nghiệp có thể sử dựng phù hợp cho vùng đồng bằng, trung du và miền núi. 

M_tả
M_tả

TỔNG HỢP CÁC MẪU HỢP ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, DỊCH VỤ INTERNET (UPDATE LIÊN TỤC)

M_tả
M_tả

HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CÁC QUÂN, BINH CHỦNG TRONG QUÂN ĐỘI3.1. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

3.1.1. Khái quát chung về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Chính phủ, quản lý và điều hành Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống giă ̣c ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ quốc gia. Bộ Quốc phòng đă ̣t dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục 2, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần.3.1. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

3.1.1. Khái quát chung về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Chính phủ, quản lý và điều hành Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống giă ̣c ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ quốc gia. Bộ Quốc phòng đă ̣t dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục 2, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần.

M_tả
M_tả
Chuyên mục:

SỔ TAY CHUẨN KỸ THUẬT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN (SAVA M&E)

 


NỘI DUNG:


I. GIAI ĐOẠN KẾT CẤU:

1.1 : Sleeve lồng cho hộp gen thoát nước.

1.2 : Sleeve cố định cho hộp gen thông gió.

1.3 : Sleeve lồng xuyên dầm, vách bê tông.

1.4 : Ống điện âm sàn, vách bê tông.

II. GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN:

2.1 : Thi công trước khi xây tường.

a. Hệ thống thoát nước họp gen trong toilet

b. Hệ thống cấp nước.

c. Hệ thống thông gió.

d. Hệ thống lạnh ( ống gas, ống gió), trên trần.

 


NỘI DUNG:


I. GIAI ĐOẠN KẾT CẤU:

1.1 : Sleeve lồng cho hộp gen thoát nước.

1.2 : Sleeve cố định cho hộp gen thông gió.

1.3 : Sleeve lồng xuyên dầm, vách bê tông.

1.4 : Ống điện âm sàn, vách bê tông.

II. GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN:

2.1 : Thi công trước khi xây tường.

a. Hệ thống thoát nước họp gen trong toilet

b. Hệ thống cấp nước.

c. Hệ thống thông gió.

d. Hệ thống lạnh ( ống gas, ống gió), trên trần.

M_tả
M_tả

SỔ TAY THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC CƠ ĐIỆN - Quy trình thi công hệ thống Cơ Điện (TOKEN E&C)A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 


I.  CHUẨN BỊ BẢN VẼ, XÁC ĐỊNH PHẠM VI CÔNG VIỆC 

  Nghiên cứu các bản vẽ liên quan đến hệ thống điều hoà không khí.  

  Xác định vị trí và so sánh với các hệ thống khác để kiểm tra về cao độ, vị trí có bị trùng lặp với các thiết bị khác hay không và sửa đổi cho phù hợp. 

  Xác định phạm vi, trình tự thực hiện các công việc, so sánh với các hệ thống khác lập ra tiến độ thi công chi tiết. A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 


I.  CHUẨN BỊ BẢN VẼ, XÁC ĐỊNH PHẠM VI CÔNG VIỆC 

  Nghiên cứu các bản vẽ liên quan đến hệ thống điều hoà không khí.  

  Xác định vị trí và so sánh với các hệ thống khác để kiểm tra về cao độ, vị trí có bị trùng lặp với các thiết bị khác hay không và sửa đổi cho phù hợp. 

  Xác định phạm vi, trình tự thực hiện các công việc, so sánh với các hệ thống khác lập ra tiến độ thi công chi tiết. 

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Tội phạm học đương đại (PGS.TS. Dương Tuyết Miên)Tóm tắt


Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về tội phạm học; Qúa trình hình thành và phát triển của tội phạm học; Tình hình tội phạm; Nguyên nhân của tội phạm; Phòng ngừa tội phạm; Dự báo tội phạm; Hình phạt học; Nạn nhân của tội phạm; Tội phạm học so sánh; Tội phạm học môi trường và học thuyết không gian phòng thủ; Kiểm soát xã hội và kiểm soát tội phạm; Tội phạm cổ cồn trắngTóm tắt


Tài liệu gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về tội phạm học; Qúa trình hình thành và phát triển của tội phạm học; Tình hình tội phạm; Nguyên nhân của tội phạm; Phòng ngừa tội phạm; Dự báo tội phạm; Hình phạt học; Nạn nhân của tội phạm; Tội phạm học so sánh; Tội phạm học môi trường và học thuyết không gian phòng thủ; Kiểm soát xã hội và kiểm soát tội phạm; Tội phạm cổ cồn trắng

M_tả
M_tả

QCVN 06:2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

 

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Phụ lục A Giải thích từ ngữ

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

 

 


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 

Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings

 

HÀ NỘI – 2010

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

1. QUY ĐỊNH CHUNG

2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY

3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI

4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN

5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Phụ lục A Giải thích từ ngữ

Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy

Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ

Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình

Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình

Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu

Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn

Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà

 

M_tả
M_tả

SÁCH - Giáo trình Văn hóa Trung Hoa (Nguyễn Ngọc Thơ)Giáo trình Văn hóa Trung Hoa đã nỗ lực, không dừng lại ở việc miêu thuật, phác họa các bộ phận cấu thành của văn hóa Trung Hoa mà phần nào đó phân tích – tổng hợp thành các đặc trưng quan trọng thông qua thủ pháp so sánh với văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Do vậy, có thể coi đây là một chuyên khảo theo khuynh hướng văn hóa học diễn giải.

Trung Hoa là một nền văn hóa tiêu biểu của khu vực Đông Bắc Á , có nguồn gốc hình thành và không gian văn hóa trên đại thể nay là nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa. Trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, tên gọi đất nước Trung Hoa thay đổi theo quy định của nhà quản lý các triều đại, các thời kỳ. Khái niệm Trung Hoa là một thuật ngữ mang tính chất lịch sử, chỉ đất nước dân tộc và văn hóa của người Trung Hoa xuyên suốt lịch sử. Được hiểu là một thuật ngữ chỉ dân tộc và văn hóa. Văn hóa Trung Hoa là đối tượng nghiên cứu đông đảo nhà khoa học, các trí thức Trung Hoa, Việt Nam và trên thế giới, Theo đó, phương pháp, cách tiếp cận, góc nhìn nghiên cứu, các bình diện nghiên cứu và sản phẩm nghiên cứu hết sức phong phú.Giáo trình Văn hóa Trung Hoa đã nỗ lực, không dừng lại ở việc miêu thuật, phác họa các bộ phận cấu thành của văn hóa Trung Hoa mà phần nào đó phân tích – tổng hợp thành các đặc trưng quan trọng thông qua thủ pháp so sánh với văn hóa Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Do vậy, có thể coi đây là một chuyên khảo theo khuynh hướng văn hóa học diễn giải.

Trung Hoa là một nền văn hóa tiêu biểu của khu vực Đông Bắc Á , có nguồn gốc hình thành và không gian văn hóa trên đại thể nay là nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa. Trải qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, tên gọi đất nước Trung Hoa thay đổi theo quy định của nhà quản lý các triều đại, các thời kỳ. Khái niệm Trung Hoa là một thuật ngữ mang tính chất lịch sử, chỉ đất nước dân tộc và văn hóa của người Trung Hoa xuyên suốt lịch sử. Được hiểu là một thuật ngữ chỉ dân tộc và văn hóa. Văn hóa Trung Hoa là đối tượng nghiên cứu đông đảo nhà khoa học, các trí thức Trung Hoa, Việt Nam và trên thế giới, Theo đó, phương pháp, cách tiếp cận, góc nhìn nghiên cứu, các bình diện nghiên cứu và sản phẩm nghiên cứu hết sức phong phú.

M_tả
M_tả

EBOOK - Handbook of Adhesives and Sealants (Edward M. Petrie)EBOOK - Sổ tay Chất kết dính và Chất bịt kín (Edward M. Petrie).


This chapter provides an understanding of adhesives and sealants as a means for assembling and adding value to finished products. The importance and prominence that adhesives and sealants have as commercial products are highlighted. The multiple functions played by adhesives and sealants are identified as are the critical procedures required to achieve successful results. The advantages and disadvantages of using these materials are explained and compared to other methods of joining.

Basic definitions of common terms used in the adhesive and sealant industries are provided in this chapter, and a glossary of terms appears in Appendix A. The processes employed by the manufacturers of adhesives and sealants and by their end-users are described.EBOOK - Sổ tay Chất kết dính và Chất bịt kín (Edward M. Petrie).


This chapter provides an understanding of adhesives and sealants as a means for assembling and adding value to finished products. The importance and prominence that adhesives and sealants have as commercial products are highlighted. The multiple functions played by adhesives and sealants are identified as are the critical procedures required to achieve successful results. The advantages and disadvantages of using these materials are explained and compared to other methods of joining.

Basic definitions of common terms used in the adhesive and sealant industries are provided in this chapter, and a glossary of terms appears in Appendix A. The processes employed by the manufacturers of adhesives and sealants and by their end-users are described.

M_tả
M_tả

SÁCH - Văn hóa Trung Quốc (Sử Trọng Văn & Trần Kiều Sinh)Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật... nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.Quyển sách là sự khái quát, giới thiệu, giải thích và bình luận giản lược nhất về văn hóa Trung Quốc, hy vọng rằng có thể bao quát được các phương diện chủ yếu trong nền văn hóa Trung Quốc, bao gồm tư tưởng, quan niệm đạo đức luân lý, quan niệm tôn giáo và chính trị, quan niệm về kinh tế và tài sản, phong tục tập quán, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn học nghệ thuật... nhưng đương nhiên không thể đầy đủ tất cả mọi phương diện.

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945-2000) (Trần Nam Tiến Cb)Quan hệ quốc tế (International Relations) là một môn khoa học nghiên cứu sự vận động của các chủ thể cấu thành nên nền chính trị thế giới. Đây là một môn khoa học tổng hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, quan hệ kinh tế thế giới, địa lí kinh tế thế giới, luật quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu môn khoa học này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận đa ngành và phải có một trình độ tư duy khái quát, tổng hợp có liên quan đến các hoạt động đa diện, đa chiều của các dân tộc trên thế giới. Với tư cách là một môn khoa học, quan hệ quốc tế đã được nghiên cứu và giảng dạy từ lâu trên thế giới. Trong đó, môn học lịch sử quan hệ quốc tế có vị trí khá quan trọng trong khoa học quan hệ quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế có chức năng chủ yếu nghiên cứu, trình bày các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong thực tiễn, các mối quan hệ quốc tế trong bất kì thời kì nào cùa lịch sử (cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại) đều bị chi phối, tác động bởi một số ít các cường quốc, và nội dung chủ yếu của các mối quan hệ quốc tế đều xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để tranh giành ảnh hưởng, phạm vi thế lực và thiết lập một trật tự thế giới có lợi nhất cho mình.Quan hệ quốc tế (International Relations) là một môn khoa học nghiên cứu sự vận động của các chủ thể cấu thành nên nền chính trị thế giới. Đây là một môn khoa học tổng hợp bao gồm nhiều bộ môn khoa học xã hội khác như sử học, quan hệ kinh tế thế giới, địa lí kinh tế thế giới, luật quốc tế. Do đó, việc nghiên cứu môn khoa học này đòi hỏi phải có một cách tiếp cận đa ngành và phải có một trình độ tư duy khái quát, tổng hợp có liên quan đến các hoạt động đa diện, đa chiều của các dân tộc trên thế giới. Với tư cách là một môn khoa học, quan hệ quốc tế đã được nghiên cứu và giảng dạy từ lâu trên thế giới. Trong đó, môn học lịch sử quan hệ quốc tế có vị trí khá quan trọng trong khoa học quan hệ quốc tế. Lịch sử quan hệ quốc tế có chức năng chủ yếu nghiên cứu, trình bày các mối quan hệ qua lại giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Trong thực tiễn, các mối quan hệ quốc tế trong bất kì thời kì nào cùa lịch sử (cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại) đều bị chi phối, tác động bởi một số ít các cường quốc, và nội dung chủ yếu của các mối quan hệ quốc tế đều xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để tranh giành ảnh hưởng, phạm vi thế lực và thiết lập một trật tự thế giới có lợi nhất cho mình.

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm (NGUYỄN TIẾN DŨNG)Có rất nhiều vụ ngộ độc hay các bệnh gây ra do thực phẩm đã và đang di?n ra, mặt dù có các luật về an toàn v? sinh thực phẩm đã được ban hành và ngày càng ch?t ch? và được sự quan tâm của cộng đồng. 

Cho đến nay vẫn còn có những cách hiểu và phân biệt không thống nhất về khái niệm các bệnh gây ra do thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm. Song để phân biệt hai vần đề này thông thường dựa vào các  khái niệm này như sau: Có rất nhiều vụ ngộ độc hay các bệnh gây ra do thực phẩm đã và đang di?n ra, mặt dù có các luật về an toàn v? sinh thực phẩm đã được ban hành và ngày càng ch?t ch? và được sự quan tâm của cộng đồng. 

Cho đến nay vẫn còn có những cách hiểu và phân biệt không thống nhất về khái niệm các bệnh gây ra do thực phẩm hay ngộ độc thực phẩm. Song để phân biệt hai vần đề này thông thường dựa vào các  khái niệm này như sau: 

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Hình học Afin và Hình học Ơclít (Văn Như Cương & Tạ Mân)

M_tả
M_tả

CÁCH CÀI ĐẶT CỰC KỲ CƠ BẢN CÔNG TƠ A1700 – PHẦN MỀM ELSTER

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường (Phạm Minh Tuấn)Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự độc hại của khí thải động cơ, các phương pháp, biện pháp kiểm soát và giảm độc hại; những thông tin liên quan đến nguyên lý, kết cấu động cơ... Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về sự độc hại của khí thải động cơ, các phương pháp, biện pháp kiểm soát và giảm độc hại; những thông tin liên quan đến nguyên lý, kết cấu động cơ... Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

Cuốn sách dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên các ngành động cơ đốt trong, cơ khí chế tạo máy và là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người sử dụng các phương tiện lắp động cơ đốt trong.

M_tả
M_tả

GIÁO TRÌNH - Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu FULL (Trần Đắc Hưng)

M_tả
M_tả

SÁCH SCAN - Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý - Tập 1 + 2 (Phạm Thượng Hàn Cb)Để thực hiện việc đo bảng phương pháp điện, điện tử các đại lượng vật lí khác nhau, trước tiên chúng được biến đổi thành đại lượng điện thông qua các chuyển đỗi sa cáp và sau đó chúng được đo bằng các phương pháp và thiết bị đo điện. Các phương pháp đo điện ngày càng chiếm ưu thế vì nó có những ưu điểm tuyệt đối so với phép đo không phải bằng điện như : độ tác động nhanh cao, độ chính xác tốt hơn, có thế do khoảng cách xa, thiết bị gọn nhẹ hơn và có thể đưa vào máy tính để xử lý và lưu giữ kết quả đó.Để thực hiện việc đo bảng phương pháp điện, điện tử các đại lượng vật lí khác nhau, trước tiên chúng được biến đổi thành đại lượng điện thông qua các chuyển đỗi sa cáp và sau đó chúng được đo bằng các phương pháp và thiết bị đo điện. Các phương pháp đo điện ngày càng chiếm ưu thế vì nó có những ưu điểm tuyệt đối so với phép đo không phải bằng điện như : độ tác động nhanh cao, độ chính xác tốt hơn, có thế do khoảng cách xa, thiết bị gọn nhẹ hơn và có thể đưa vào máy tính để xử lý và lưu giữ kết quả đó.

M_tả
M_tả

TBA22 Training Document (Technical Training Centre Lund, Sweden WB-92-01)This list summarizes a number of items which may concern you, as a participant in this training course. Read the list, and if anything remains less than clear, or if you have any questions, feel free to contact yourinstructor.

1. Study and follow the sections on Safety in the course literature, for instance the OM, MM and EM.

2. You are entitled to ask persons who have no business to be near the machine, to stay at distance, for safety reasons.This list summarizes a number of items which may concern you, as a participant in this training course. Read the list, and if anything remains less than clear, or if you have any questions, feel free to contact yourinstructor.

1. Study and follow the sections on Safety in the course literature, for instance the OM, MM and EM.

2. You are entitled to ask persons who have no business to be near the machine, to stay at distance, for safety reasons.

M_tả
M_tả

C. Bài giảng