Showing posts with label C. Bài giảng. Show all posts
Showing posts with label C. Bài giảng. Show all posts

SÁCH SCAN - Máy trục vận chuyển (Nguyễn Văn Hợp Cb)


Máy trục - Vận chuyển" cung cấp một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi sử dụng, nguyên tắc tính toán, thiết kế các cụm máy, các chi tiết máy đặc trưng và những máy trục - vận chuyển thông dụng. Nội dung của ebook gồm có 12 chương, phần 1 của ebook trình bày nội dung từ chương 1 đến chương 6 với các nội dung: những vấn đề chung, thiết bị động lực, các chi tiết đặc trưng và các cụm máy, phanh hãm, tính toán các bộ máy trục và máy trục đơn giản.


M_tả

SÁCH SCAN - Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng (Trần Đức Thảo)


Căn cứ vào những tác phẩm của Giáo sư Trần Đức Thảo, các di cảo của ông để lại, căn cứ vào những bài khảo cứu vào lúc cuối đời của Giáo sư về các mệnh đề và khái niệm của Hegel và Husserl, các bài bình luận ngắn của ông về tư tưởng của Mác và Ăng-ghen, căn cứ vào sự trao đổi giữa Giáo sư với chúng tôi và những lời dặn dò của ông, tác phẩm Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng cần được hiểu là: Từ Husserl đến Marx trở về Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đây là tác phẩm mở đầu sự sáng tạo chủ nghĩa duy vật biện chứng nhân bản - tư tưởng triết học mà Trần Đức Thảo đã chung thủy, sáng tạo cho đến tận cuối đời.

M_tả

SÁCH - Thương mại điện tử (TS. Nguyễn Hoài Anh & ThS. Ao Thu Hoài)


Thương mại điện tử đang ngày một chiếm ưu thế trong các mối quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp (business), người tiêu dùng (consumer) và chính phủ (government). Thông qua môi trường mạng và Internet, các hoạt động giao dịch điện tử sử dụng các kỹ thuật thông tin được tiến hành một cách nhanh chóng, thuận tiện mà không bị hạn chế bởi các yếu tố như: Thời gian, không gian, địa điểm, thanh toán…


M_tả

EBOOK - Random Vibration Mechanical, Structural and Earthquake Engineering Applications (Zach Liang & George C. Lee)


The editor takes pride in presenting another well-developed manuscript in the series. This excellent book is a result of the authors’ more than two decades of extensive research  and  teaching  on  the  subject  of  random  vibrations  related  to  earthquake structural response and multiple hazard mitigations of structural engineering. Since natural hazards rarely occur, the associated solutions must be based on probability criteria in the random process. Current random vibration books, however, are focused on conventional engineering problems, and consequently the authors coupled the traditional solution techniques with their research and teaching experiences to shape up this 11-chapter textbook.

M_tả

GIÁO TRÌNH - Địa lý tự nhiên các lục địa (Nguyễn Hữu Duy Viễn)


NỘI DUNG:

Chương 1. một số vấn đề chung
Chương 2. Địa lý tự nhiên lục địa Á – Âu
Chương 3. Địa lý tự nhiên lục địa Phi
Chương 4. Địa lý tự nhiên lục địa Bắc Mỹ
Chương 5. Địa lý tự nhiên lục địa Nam Mỹ
Chương 6. Địa lý tự nhiên lục địa Úc và các đảo thuộc Thái Bình Dương
Chương 7. Địa lý tự nhiên lục địa Nam cực


M_tả

TÀI LIỆU - Giao diện phát triển ứng dụng của hệ điều hành Linux Kernel (API)


1. EBOOK - Linux Kernel Development - Third Edition (Robert Love)
2. EBOOK - Linux System Programming
3. EBOOK - The Linux Programming interface (Michael KerrisK)


M_tả

TÀI LIỆU - Hướng dẫn phần mềm quản lý chấm công Att_Paradise Viettinsoft


Với khả  năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của những khách hàng khó tính nhất cùng với kinh nghiệm lâu năm làm việc cho các khu công nghiệp lớn, chúng tôi tin chắc sẽ đáp ứng và tƣ vấn cho Quý công ty một giải pháp Nhân sự - Chấm công - Tính lƣơng hoàn chỉnh.


M_tả

BÀI GIẢNG - Ứng dụng các phần mềm trong tính toán thiết kế chi tiết máy - PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc


I. Giới thiệu ứng dụng tin học trong cơ học máy và thiết kế chi tiết máy

II. Mô hình hóa với Autodesk Inventor


M_tả

EBOOK - The Automotive Body Volume II System Design - Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli


The first volume produced the needful cultural background on the body; it described the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes.

M_tả

EBOOK - The Automotive Body Volume I Components Design - Lorenzo Morello, Lorenzo Rosti Rossini, Giuseppe Pia, Andrea Tonoli

The first volume produces the needful cultural background on the body; it describes the body and its components in use on most kinds of cars and industrial vehicles: the quantity of drawings that are presented allows the reader to familiarize with the design features and to understand functions, design motivations and fabrication feasibility, in view of the existing production processes.


M_tả

EBOOK - Oxford English for electrical and mechanical engineering - Eric H. Glendinning, Norman Glendinning

Ebook Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering includes Engineering-what's itall about? Choosinga course, engineeringmaterials, mechanisms, forces in engineering, the electric motor, an engineering student, central heating, safety at work, young engineer, washing machine,... careers in engineering, applying for a job.


M_tả

EBOOK - Natural Language Processing in Action

Natural Language Processing in Action is your guide to creating machines that understand human language using the power of Python with its ecosystem of packages dedicated to NLP and AI.


M_tả

EBOOK - ANSYS CFX-Solver Modeling Guide

1. Basic Capabilities Modeling
2. Boundary Condition Modeling
3. Initial Condition Modeling
4. Turbulence and Near-Wall Modeling
5. Domain Interface Modeling
6. Transient Blade Row Modeling
7. Multiphase Flow Modeling
8. Particle Transport Modeling
9. Combustion Modeling
10. Radiation Modeling


M_tả

EBOOK - ANSYS CFX Tutorials

1. Introduction to the ANSYS CFX Tutorials
1.1. Setting the Working Directory and Starting ANSYS CFX in Stand-alone Mode
1.2. Running ANSYS CFX Tutorials Using ANSYS Workbench
1.2.1. Setting Up the Project
1.2.2. Writing the CFX-Solver Input (.def) File
1.2.3. Obtaining the Solution Using CFX-Solver Manager
1.2.4. Viewing the Results Using CFD-Post
1.2.5. Creating CFX Component Systems for Multiple Simulations
1.2.6. Closing the Applications
1.3. Playing a Session File
1.4. Changing the Display Colors
1.5. Editor Buttons
1.6. Using Help


M_tả

EBOOK - Mastering EES Sanford Klein and Gregory Nellis - Sanford Klein, Gregory Nellis


Chapter Titles

1. Introduction To EES
2. Curve Fitting & Interpolation
1. Functions And Procedures
2. Property Data
3. Convergence And Debugging
4. Optimization
5. Integration
6. Uncertainty Propagation
7. Advanced Plotting
8. Subprograms And Modules
9. Internal Library Files
10. The Heat Transfer Library


M_tả

EBOOK - Materials for High Temperature Power Generation and Process Plant Applications ( Vật liệu cho các ứng dụng nhà máy sản xuất và xử lý nhiệt độ )

These proceedings contain the papers covering materials for high temperature power plant and process plant applications presented at Materials Congress 98 Frontiers in Material Science and Technology. The selected papers are largely in the form of critical reviews covering the development of materials for both current and future applications.


M_tả

EBOOK - Master sirvice manual ( MSM) product family RR


EBOOK - Hướng dẫn sử dụng sản phẩm hướng dẫn chính (MSM) RR

LINK DOWNLOAD
M_tả

EBOOK - Machine-Design-R-S-Kurmi

A textbook of machine design is useful for students preparing for entrance exams like upsc engineering services exam, amie (india) examinations. It is also recommended for students studying btech, be, and other professional courses related to machine design. The book is systematic and is presented in clear and simple language. The syllabus of the book is in line with the course at nmims. It is good reference book for students of other colleges too. The book explains the life cycle of engineering design, with respect to machines beginning from identifying a problem, defining it in relatively simpler terms, considering the environment in which it operates, and finding a solution to solve problems or improvise methods. It includes more than 30 chapters like shafts, levers, chain drives, power screws, flywheel, springs, clutches, brakes, welding joints, pressure vessels, spur gears, internal combustion engine parts, bevel gears, pipes and pipe joints, worms gears, columns and struts, rivet


M_tả

EBOOK - Handbook of Powder Technology - A.D.Salman, M.J.Hounslow, J.P.K.Seville

Table of Contents

The Macro Scale I: Processing for Granulation
High Shear Granulation (G.K. Reynolds et al.). 
Fluidized Bed Spray Granulation (L. Morl et al.).
Extrusion-Spheronisation (D.I. Wilson, S.L. Rough).
Drum Granulation Processes (G.M. Walker).
Roll Pressing (P. Guigon et al.). 
Dry Granulation (Kazuo Nishii, Masayuki Horio). 
Coating and Encapsulation Processes in Powder Technology (Khashayar Saleh, P. Guigon). 
Modelling of Pan-Coating Processes for Pharmaceutical Dosage Forms (Preetanshu Pandey et al.). 
Granulation Equipment (M. Jacob). 
Online Monitoring (Satoru Watano). 
Process Systems Engineering Applied to Granulation (I.T. Cameron, F.Y. Wang).
The Macro Scale II: Applications

M_tả

EBOOK - HANDBOOK OF ELECTRIC POWER CALCULATIONS ( SỔ TAY TÍNH TOÁN ĐIỆN )

LINK DOWNLOAD
M_tả

C. Bài giảng