Hoạt độ nước và nguyên lý kéo dài thời gian bảo quản cá


NỘI DUNG:

- Chương 1. Thành phần hóa học và sự biến đổi của cá sau khi chết
- Chương 2. Hoạt độ nước và nguyên lý kéo dài thời gian bảo quản cá
- Chương 3. Bảo quản sản phẩm cá khô


LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: