SÁCH - Ngữ pháp tiếng Nga (PGS.TS. Vũ Đình Vị)


Cuốn sách được biên soạn từ góc độ người Việt học tiếng Nga nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Nga một cách hệ thống, thiết thực, chú trọng vào những vướng mắc mà người Việt học tiếng Nga thường gặp phải.

Đối tượng phục vụ của cuốn sách là đông đảo những người mới bắt đầu học tiếng Nga, học sinh, sinh viên khối tiếng Nga các trường không chuyên ngữ cũng như học sinh, sinh viên những năm đầu khối tiếng Nga các trường chuyên ngữ.

Cuốn sách cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các giáo viên tiếng Nga ở Việt Nam. Tác giả rất mong nhận được những góp ý thẳng thắn của các bạn đồng nghiệp gần xa, của các em học sinh, sinh viên và của tất cả những ai có dịp làm quen với cuốn sách này.


Cuốn sách được biên soạn từ góc độ người Việt học tiếng Nga nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Nga một cách hệ thống, thiết thực, chú trọng vào những vướng mắc mà người Việt học tiếng Nga thường gặp phải.

Đối tượng phục vụ của cuốn sách là đông đảo những người mới bắt đầu học tiếng Nga, học sinh, sinh viên khối tiếng Nga các trường không chuyên ngữ cũng như học sinh, sinh viên những năm đầu khối tiếng Nga các trường chuyên ngữ.

Cuốn sách cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các giáo viên tiếng Nga ở Việt Nam. Tác giả rất mong nhận được những góp ý thẳng thắn của các bạn đồng nghiệp gần xa, của các em học sinh, sinh viên và của tất cả những ai có dịp làm quen với cuốn sách này.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: