Download tài liệu miễn phí từ trang Studocu.com (Update 2024)

 Studocu.com là một website lớn và đang phát triển rất mạnh (tương tự Scribd.com) với rất nhiều tài liệu chia sẻ đủ các chuyên ngành cơ nhiệt điện lạnh, điện tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng,...

Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Studocu.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.
"Click vào để xem ảnh gốc có chất lượng tốt hơn"Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.


UPDATE 2024


Trang web cho phép tải các tài liệu trên trang Studocu.com (Đã check thành công 11.5.2024).


Các bạn cần tải tài liệu trên Studocu thì cũng có thể đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé

 Studocu.com là một website lớn và đang phát triển rất mạnh (tương tự Scribd.com) với rất nhiều tài liệu chia sẻ đủ các chuyên ngành cơ nhiệt điện lạnh, điện tự động hóa, công nghệ thực phẩm, xây dựng,...

Tuy vậy muốn tải được tài liệu ở đây một số bạn sẽ gặp khó khăn ở vấn đề đăng ký tài khoản hoặc upload tài liệu để mở khóa tài liệu cần tải. Vì thế, mình lập ra topic này để hỗ trợ các bạn thực sự cần tải tài liệu từ trang Studocu.com để phục vụ, tham khảo cho học tập cũng như công việc.
"Click vào để xem ảnh gốc có chất lượng tốt hơn"Các bạn cần hãy comment tên tài liệu ở bên dưới hoặc đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé.


UPDATE 2024


Trang web cho phép tải các tài liệu trên trang Studocu.com (Đã check thành công 11.5.2024).


Các bạn cần tải tài liệu trên Studocu thì cũng có thể đăng bài trên GROUP HỖ TRỢ nhé

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: