SÁCH SCAN - Tiếng Đức dành cho người Việt (ThS. Nguyễn Văn Tuấn & Trương Văn Hùng)


Sách "Tiếng Đức dành cho người Việt" được biên soạn nhằm phục vụ đối tượng là những người mới bắt đầu học tiếng Đức. Thông qua 10 bài học cǎn bản, bên cạnh việc trình bày những vấn đề chủ yếu nhất trong ngữ pháp tiếng Đức cũng như phần từ vựng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, sách sẽ cung cấp cho các bạn những công cụ cơ bản để hiểu, đọc, nói và viết tiếng Đức trong các tình huống giao tiếp thông thường. Đồng thời cuốn sách cũng là cẩm nang cơ bản nhất dành cho những ai muốn du lịch đến các nước nói tiếng Đức.

NỘI DUNG:

Chương 1: Chào hỏi, giới thiệu và cac câu giao tiếp thông thường.
Chương 2: Đo lường, tiền tệ, kích thước và nhiệt độ.
Chương 3: Thức ăn, nhà hàng và việc ăn uống.
Chương 4: Nhà nghĩ, khách sạn và các tiện nghi ăn ở qua đêm.
Chương 5: Bàn về thời gian.
Chương 6: Chăm sóc sức khỏe.
Chương 7: Truyền hình và truyền thanh.
Chương 8: Thể thao, giáo dục thể chất và giải trí.
Chương 9: Giao thông, liên lạc: Điện thoại, bưu điện, báo chí, ga xe lửa và phi trường.
Chương 10: Tiểu sử về bản thân.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: