CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 28, 2018

SÁCH - Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm Super-T (GS.TS. Nguyễn Viết Trung Cb)


Nội dung cuốn sách giới thiệu tổng quan về công nghệ thi công dầm Super-T, cấu tạo dầm Super-T, các ví dụ thiết kế dầm Super-T căng trước và căng sau đã và đang được ứng dụng phổ biến trong các công trình cầu tại Việt Nam. Đặc biệt, trong cuốn sách này giới thiệu ví dụ cầu dầm Super-T căng sau ứng dụng phần mềm RM trong phân tích tính toán kết cấu theo sơ đồ mạng dầm, hướng dẫn cách tính toán bản liên tục nhiệt theo quy trình của Liên Xô, hướng dẫn áp dụng chương trình CAST trong phân tích cục bộ đầu cầu dầm Super-T có cắt khấc theo mô hình chống - giằng.


Sách gồm 7 chương:

- Chương 1: Tổng quan về dầm Super-T.
- Chương 2: Vật liệu và công nghệ thi công dầm Super-T.
- Chương 3: Những cơ sở tính toán và thiết kế kết cấu cầu dầm bê tông dự ứng lực theo trạng thái giới hạn.
- Chương 4: Các yêu cầu cấu tạo dầm Super-T.
- Chương 5: Ví dụ tính toán, kiểm toán dầm Super-T.
- Chương 6: Tính toán bản liên tục nhiệt.
- Chương 7: Tính toán, thiết kế chi tiết đầu cầu dầm theo mô hình chống - giằng.

Phụ lục 1: Ví dụ tính toán, kiểm toán dầm Super-T căng trước theo phương pháp đơn giản.
Phụ lục 2: Trình tự tính toán kết cấu nhịp dầm Super-T căng sau bằng phần mềm RM theo sơ đồ mạng dầm.
Phụ lục 3: Trình tự phân tích tính toán cục bộ chi tiết cầu dầm Super-T có cắt khấc bằng phần mềm CAST.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018