BÀI GIẢNG - Cơ học đất - SOIL MECHANICS (TS. Đỗ Thanh Hải)


Chương 1: Khái quát sự hình thành và tính chất cơ lý của đất
Chương 2: Những định luật cơ bản của cơ học đất
Chương 3: Xác định ứng suất trong đất
Chương 4: Lý thuyết về trạng thái ứng suất giới hạn của đất và ứng dụng của nó
Chương 5: Biến dạng của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình
Chương 6: Các phương pháp thí nghiệm hiện trường.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: