SÁCH SCAN - Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy (Lê Thảo Loan)


Tiếng Anh Công Nghệ Ô Tô Và Chế Tạo Máy nằm trong tủ sách "Dạy và học tiếng Anh công nghệ" hỗ trợ đắc lực cho độc giả hoạt động trong lĩnh vực này.

Đây là tài liệu chuyên ngành trình bày chủ yếu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu gặp khó khăn với một số thuật ngữ và kiến thức chuyên môn phức tạp, bạn đọc có thể tìm thấy sự trợ giúp ở phần dịch gợi ý. Ngoài ra, ở đầu mỗi bài đều có phần tóm tắt sơ lược nội dung chính, vì vậy bài viết trở nên rõ ràng và dễ theo dõi.


Tác giả đã cố gắng cập nhật thông tin mới và sát với thực tế để phục vụ bạn đọc một cách hiệu quả nhất.

NỘI DUNG:

Things every driver should know
The way to your cars heart is through your toolbox
Preventive maintenance: A monthly under-the-hood check
The inner secrets of your car revealed
The electrical system: Your car's soark of life
The fuel system
The heart and lungs of your car
The cooling system up close
Take the drive train: Understanding transmissions without losing your mind
It's the brakes!
Steering and suspension system smooth the way
Keeping your electrical
System in tune
Keeping your fuel system in tune
Changing your oil
Slubrication extends the life of your vehicle
What to do if your transmission stops running smoothly
Being a buddy to your brakes and bearings.
Checking your tires, alignment, and steering
Troubleshooting leaks, squeaks, smells, and strange sensations
What to do if your car drops dead or won't start
When all else fails: finding and dealing with a good mechanic
Keeping your car clean and beautiful.
Getting rid of dings, dents, and other hard knocks
The ten most important preventive maintenance sensations
Ten "eco-Logical" way to save fuel.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: