TÀI LIỆU - Luyện tiếng anh chuyên ngành cơ khí 1A (David Bonamy)


TÀI LIỆU - Luyện tiếng anh chuyên ngành cơ khí (David Bonamy).

Đây là tài liệu chuyên ngành kỹ thuật, giúp các bạn có thể  hiểu được các thuật ngữ, nội dung cơ bản khi làm quen với ngành này. Song đa phần các bạn mới làm quen có thể chưa có kiến thức về tiếng Anh cơ bản, chưa thể đọc hiểu tài liệu, do đó tôi giảng giải lại các thông tin yêu cầu để các bạn có thể học theo một cách nhanh nhất.
Mọi người chịu khó làm theo các hướng dẫn, phải kiên nhẫn học từ dễ đến khó, dù bạn đã biết cơ bản nhưng không thể biết đủ, vì vậy không thể học hời hợt, chỉ cần học trình tự bạn hoàn toàn có thể làm việc trong các tập đoàn lớn và giao tiếp kỹ thuật với các kỹ sư nước ngoài.

NỘI DUNG BAO GỒM:

- BẢN GỐC TIẾNG ANH - Technical English Student's book 1A (David Bonamy).
- FILE BIÊN DỊCH - Technical English Student's book 1A (Nguyễn Phước Hải Bd).
- FILE AUDIO.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: