Tạo tiện ích bài viết liên quan cho blogspot có tên miền tùy chỉnh sử dụng giao thức https


Code tạo Bài viết liên quan cho Blogspot gọn nhẹ là một việc khá quan trọng để tối ưu SEO cho Blogspot. Tất cả các bạn làm SEO đều hiểu rõ vì sao cần phải thêm bài viết liên quan cho website blog. Dưới đây EBOOKBKMT sẽ hướng dẫn các bạn tạo tiện ích bài viết liên quan (related post widget) cho blogspot có tên miền tùy chỉnh sử dụng giao thức https mới được cập nhật.


Bước 1: Vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML Chèn đoạn code bên dưới vào phía trên thẻ đóng </head> tại vị trí bạn cần hiện widget.
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div id='related-posts'>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
 <b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>
 </b:if>
 <script type='text/javascript' expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels_thumbs&amp;max-results=6&quot;' />
</b:loop>
<script type='text/javascript'>
removeRelatedDuplicates_thumbs();
printRelatedLabels_thumbs(&quot;<data:post.url/>&quot;);
</script>
</div>
<div style='clear:both'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'><b:if cond='data:post.isFirstPost'>    
<a href='https://www.ebookbkmt.com/'>
<img style="border: 0" alt="Related Posts Widget For Blogger with Thumbnails" src="https://image.bloggerplugins.org/blogger-widgets.png"/></a>
<a href='https://www.ebookbkmt.com/'>
<img style="border: 0" alt="Cộng đồng kỹ thuật cơ điện Việt Nam" src="https://image.bloggerplugins.org/blogger-templates.png"/></a>    
</b:if></b:if>

Bước 2: Tìm trong Template của bạn đoạn code tương tự như bên dưới:
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>

hoặc
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
và ngay lập tức bên dưới nó chèn đoạn code sau:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<style type='text/css'>
#related-posts {
float:center;
text-transform:none;
height:100%;
min-height:100%;
padding-top:3px;
padding-left:2px;
}
#related-posts h2{
font-size: 14px;
font-weight: bold;
color: black;
font-family: Georgia, &#8220;Times New Roman&#8221;, Times, serif;
margin-bottom: 2px;
margin-top: 5px;
padding-top: 5px;
padding-left:2px;
}
#related-posts a{color:black;}
#related-posts a:hover{color:black;}
#related-posts a:hover {background-color:#d4eaf2;}
</style>
<script type='text/javascript'>
var defaultnoimage=&quot;https://dl.dropboxusercontent.com/s/dbx17abibjnsjz6/noimage.png&quot;;    
var maxresults=7; 
var splittercolor=&quot;#d4eaf2&quot;;
var relatedpoststitle=&quot;RELATED POST&quot;;
</script>
<script src='https://dl.dropboxusercontent.com/s/t455sb1290tmgh6/related_posts_with_thumbnails_min.js' type='text/javascript'/>    

</b:if>
Các bạn chỉ cần chỉnh sửa các phần mình tô "màu đỏ" cho phù hợp với website của bạn nữa sau đó nhấn "lưu chủ đề" là xong.

Chúc các bạn thành công!
M_tả

No comments: