TÀI LIỆU - Cùng nhau học tiếng nhật (Hà Trang & Quỳnh Chi)


Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu ngƣời nói tiếng Nhật ?
Được biết là ngoài khoảng 128 triệu người Nhật nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ, còn có khoảng 3 triệu người nước ngoài cũng đang sử dụng tiếng Nhật hay đang học tiếng Nhật.
Để học nói tiếng Nhật, thật ra không khó lắm. Về mặt phát âm, tiếng Nhật chỉ có năm nguyên âm với khoảng mười mấy phụ âm, âm nào cũng tương đối giản dị, dễ phát âm.

Chữ viết của tiếng Nhật chủ yếu dùng ba thứ chữ. Đó là Kanji hay chữ Hán là loại chữ biểu ý đã đƣợc du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 5 hay thứ 6, và chữ Hiragana là chữ biểu âm riêng của Nhật Bản, và chữ Katakana cũng là một loại chữ biểu âm, chủ yếu là để ghi chép các từ ngữcủa nước ngoài. Hai mặt chữ Hiragana và Katakana được đặt ra dựa theo chữ Kanji, mỗi loại đều có 46 mẫu tự. Người ta cho rằng chỉ cần khoảng 2000 chữ Kanji là đủ để dùng trong cuộc sống hằng ngày.

NỘI DUNG:

Giới thiệu khái quát về tiếng Nhật・・・・・・・・・  2
Japan, My Love – Nước Nhật tôi mến yêu  ・・・・・  5
Thành ngữ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
Tục ngữ Nhật bản    ~Bốn mùa trong thơ haiku~・・・70
Bảng biến đổi các thể  của động từ  ・・・・・・・・72
Cách viết chữ HIRAGANA & KATAKANA  ・・・・・・74
Bảng chữ cái và cách phiên âm   ・・・・・・・・・76


M_tả

Không có nhận xét nào: