Phần mềm tra các thông số trạng thái của không khí ẩm AirCalc 2.11


Tóm tắt Air Calc.

Các điều kiện của không khí ẩm được chỉ định bởi áp lực, nhiệt độ bầu khô, độ ẩm tương đối, entanpy cụ thể, khối lượng cụ thể và như vậy. Các giá trị này có thể thu được bằng cách biết ba giá trị theo từng biểu thức quan hệ. Thông thường, áp suất thường được sử dụng dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn, vì vậy nếu nó là không đổi, cho hai giá trị trạng thái có thể tính toán các giá trị khác bằng cách tính toán.


Bằng cách sử dụng chương trình này, có thể dễ dàng có được mỗi giá trị trạng thái mà thường được đọc từ sơ đồ không khí. Nhiệt độ bóng khô Nhiệt độ DB được giả định là được sử dụng trong khoảng -20 ° C đến 90 ° C. Tính toán có thể được thực hiện ngay cả khi nó vượt quá khu vực này, nhưng lỗi tăng lên.

Tương thích HĐH.

Hệ điều hành: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: