Hướng dẫn lấy danh sách tên all file trong một folder Windows


Có khi nào bạn gặp trường hợp trong một folder nào đó của bạn có cả hàng trăm file dữ liệu (pdf, docx, xlsx, ppt,...) giờ bạn muốn lấy tất cả tên của chúng để tiện theo dõi, lập danh sách hoặc làm gì đó mà phải ngồi thủ công gõ từng chữ, hay nhấn F2 copy và kéo từng file chưa. 

Hôm nay EBOOKBKMT sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy danh sách tên file này một cách đơn giản.

Giả sử bạn có một folder có tên là "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)" và chứa các file pdf với các tên như bên dưới.


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Bây giờ bạn ra ngoài, chuột phải nhấn "New" và mở chương trình Notepad của Windows lên (Hay còn có tên là "Text Document"). Nếu bạn không thấy thì hãy vào Start Menu để Search với từ khóa là Notepad. Và copy đoạn code bên dưới dán vào.

chcp 65001
dir /b > mucluc.txt


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Sau đó lưu file lại với tên là "danhmuc.bat" tại folder mà bạn cần xuất nội dung file, như ví dụ trên thì mình sẽ lưu ở folder "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)".


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Lúc này vào lại folder "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)" thì bạn sẽ thấy một file "danhmuc" với đuôi .bat được tạo ra.


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Bạn Click chạy file "danhmuc.bat" này, lúc này thì sẽ xuất hiện một file text với tên là "mucluc".


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Khi mở file "mucluc" này lên thì bạn sẽ thấy tên của tất cả các file có trong thư mục "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)". Rất tiện phải không nào.


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Giờ thì bạn có thể copy danh sách này lưu vào file word, excel... hay đăng lên bất cứ diễn đàn nào tùy thích.


Có khi nào bạn gặp trường hợp trong một folder nào đó của bạn có cả hàng trăm file dữ liệu (pdf, docx, xlsx, ppt,...) giờ bạn muốn lấy tất cả tên của chúng để tiện theo dõi, lập danh sách hoặc làm gì đó mà phải ngồi thủ công gõ từng chữ, hay nhấn F2 copy và kéo từng file chưa. 

Hôm nay EBOOKBKMT sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy danh sách tên file này một cách đơn giản.

Giả sử bạn có một folder có tên là "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)" và chứa các file pdf với các tên như bên dưới.


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Bây giờ bạn ra ngoài, chuột phải nhấn "New" và mở chương trình Notepad của Windows lên (Hay còn có tên là "Text Document"). Nếu bạn không thấy thì hãy vào Start Menu để Search với từ khóa là Notepad. Và copy đoạn code bên dưới dán vào.

chcp 65001
dir /b > mucluc.txt


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Sau đó lưu file lại với tên là "danhmuc.bat" tại folder mà bạn cần xuất nội dung file, như ví dụ trên thì mình sẽ lưu ở folder "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)".


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Lúc này vào lại folder "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)" thì bạn sẽ thấy một file "danhmuc" với đuôi .bat được tạo ra.


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"


Bạn Click chạy file "danhmuc.bat" này, lúc này thì sẽ xuất hiện một file text với tên là "mucluc".


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Khi mở file "mucluc" này lên thì bạn sẽ thấy tên của tất cả các file có trong thư mục "TÀI LIÊU VIP - Y học tổng hợp (Full)". Rất tiện phải không nào.


"Click để xem ảnh gốc với chất lượng tốt hơn"

Giờ thì bạn có thể copy danh sách này lưu vào file word, excel... hay đăng lên bất cứ diễn đàn nào tùy thích.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: