BÁO CÁO - Tìm hiểu kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến không dây trên máy đo huyết áp


    Công nghệ điều khiển và cảm biến có tiềm năng lớn, không chỉ trong khoa học và nghiên cứu, mà quan trọng hơn chúng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến bảo vệ các công trình trọng yếu, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, năng lượng, an toàn thực phẩm, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và kinh tế… Với mục tiêu giảm giá thành và tăng hiệu quả trong công nghiệp và thương mại, mạng cảm biến không dây sẽ mang đến sự tiện nghi và các ứng dụng thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người.


    Trong nội dung tài liệu này, trình bày về các kỹ thuật xây dựng mạng cảm biến không dây, các cách thức thiết kế từ đơn giản đến phức tạp. Bên cạnh đó là các ứng dụng phổ biến, có nhiều tiềm năng, ứng dụng trong thực tế. Một cái nhìn tổng quát của mạng cảm biến không dây.

Giới thiệu chung 2
Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây 3
1.1. Giới thiệu 3
1.1.1. Công nghệ Sensor NetWork 3
1.1.2. Ứng dụng của mạng cảm biến 6
1.2. Tổng quan về kỹ thuật WSNs 6
1.2.1. Các thành phần cơ bản cấu trúc mạng cảm biến 7
1.2.2. Các thách thức và trở ngại 10

Chương 2: Ứng dụng của mạng cảm biến không dây 11
2.1. Các mô hình phân bố 11
2.2. Các ứng dụng của mạng WSNs 12

Chương 3: Kỹ thuật truyền dẫn không dây 14
3.1. Quá trình truyền sóng 14
3.2. Điều chế tín hiệu 15

Chương 4: Ứng dụng WSN đo huyết áp 17
4.1. Giới thiệu chung 17
4.2. Đo huyết áp sử dụng Wireless Sensor Network 18
4.2.1. Giới thiệu 19
4.2.2. Miêu tả hệ thống 19
4.2.3. Kế quả sơ bộ 26
4.2.4. Hướng phát triển tương lai 27
4.2.5. Kết luận 27

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: