Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn D. Luận văn. Hiển thị tất cả bài đăng

BÁO CÁO DH FOODS - Quản trị Marketing 2022 - 2023 (MKMA1110)


M_tả

Liên kết giữa opckepseverexv4.0 với phần mềm scada intouch wonderware và plc rockwell (Full)
Với xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự phát triển của công nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất được đánh giá là động lực chính cho sự phát triển của quốc gia. Thêm vào đó sự phát triển này phải hòa chung vào xu hướng phát triển mới của nhân loại.

Trong lĩnh vực sản xuất, con người đã chứng kiến sự phát triển đi lên không ngừng của công nghệ để gia tăng nâng suất lao động và tiết kiệm chi phí sức người sức của.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cuốn theo sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực tự động sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp. Thiết bị logic lập trình hay PLC ngày càng được ứng dụng rộng rãi do tính đễ dàng trong điều khiển, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu đặt ra; bên cạnh đó, điều kiện làm việc có thể đáp ứng lâu dài, tuổi thọ cao, ít hỏng hóc hoặc nếu có là do chương trình phần mềm chưa tối ưu có thể lập trình lại nhiều lần.
Với xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, sự phát triển của công nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất được đánh giá là động lực chính cho sự phát triển của quốc gia. Thêm vào đó sự phát triển này phải hòa chung vào xu hướng phát triển mới của nhân loại.

Trong lĩnh vực sản xuất, con người đã chứng kiến sự phát triển đi lên không ngừng của công nghệ để gia tăng nâng suất lao động và tiết kiệm chi phí sức người sức của.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cuốn theo sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực tự động sản xuất trong các nhà máy xí nghiệp. Thiết bị logic lập trình hay PLC ngày càng được ứng dụng rộng rãi do tính đễ dàng trong điều khiển, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu đặt ra; bên cạnh đó, điều kiện làm việc có thể đáp ứng lâu dài, tuổi thọ cao, ít hỏng hóc hoặc nếu có là do chương trình phần mềm chưa tối ưu có thể lập trình lại nhiều lần.


M_tả

Các bước thiết lập liên kết giữa OPCKEPseverExV4.0 với PLC Rockwell


M_tả

Báo cáo hệ thống mã hóa khóa động cơMục đích của đề tài: Là nghiên cứu về hệ thống mẫ hóa khóa động cơ dung trên ô tô, phân biệt các loại hệ thống mã hóa khác nhau được sử dụng phổ biến hiện nay, cũng như khả năng ứng dụng của hệ thống trên lĩnh vực ô tô, nguyên tắc hoạt động của một hệ thống mã hóa khóa động cơ cụ thể.Mục đích của đề tài: Là nghiên cứu về hệ thống mẫ hóa khóa động cơ dung trên ô tô, phân biệt các loại hệ thống mã hóa khác nhau được sử dụng phổ biến hiện nay, cũng như khả năng ứng dụng của hệ thống trên lĩnh vực ô tô, nguyên tắc hoạt động của một hệ thống mã hóa khóa động cơ cụ thể.


M_tả

HỆ THỐNG MÃ HÓA KHÓA ĐỘNG CƠHệ thống mã hóa khóa động cơ được thiết kế để ngăn ngừa sự trộm cấp xe. Hệ thống sử dụng ECU khóa động cơ để lưu trữ mã chìa khóa chính. Nếu trong trường hợp sử dụng không đúng chìa khóa của xe để khởi động xe (kể cả việc dùng tô vít hay các dụng cụ khác...) thì ECU sẽ gửi tín hiệu đến ECU động cơ (Electronic control unit) để ngắt nhiên liệu và đánh lửa, làm cho động cơ không thể khởi động được.Hệ thống mã hóa khóa động cơ được thiết kế để ngăn ngừa sự trộm cấp xe. Hệ thống sử dụng ECU khóa động cơ để lưu trữ mã chìa khóa chính. Nếu trong trường hợp sử dụng không đúng chìa khóa của xe để khởi động xe (kể cả việc dùng tô vít hay các dụng cụ khác...) thì ECU sẽ gửi tín hiệu đến ECU động cơ (Electronic control unit) để ngắt nhiên liệu và đánh lửa, làm cho động cơ không thể khởi động được.


M_tả

Báo cáo thử việc nhà máy nhiệt điện mông dương 1PHẦN I

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BQLDA NHIỆT ĐIỆN 1

Sơ đồ tổ chức của BQLDA nhiệt điện 1

Sơ lược quá tình hình thành của ban 

Nhiệm vụ của BQLDA nhiệt điện 1

Chức năng và nhiệm vụ của phòng CBSX

PHẦN II

NỘI DUNG TÌM HIỂU CHUYÊN MÔNPHẦN I

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA BQLDA NHIỆT ĐIỆN 1

Sơ đồ tổ chức của BQLDA nhiệt điện 1

Sơ lược quá tình hình thành của ban 

Nhiệm vụ của BQLDA nhiệt điện 1

Chức năng và nhiệm vụ của phòng CBSX

PHẦN II

NỘI DUNG TÌM HIỂU CHUYÊN MÔN


M_tả

Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình thực nghiệm hệ thống tự động hóa quá trình chưng cất - giai đoạn 1Công nghệhoá học là một lĩnh vực được đầu tưphát triển mạnh ởnước ta và là một trong những ngành ưu tiên phát triển của Công nghiệp Thành phốbao gồm công nghiệp nhựa, cao su, hoá chất, sơn, chất dẻo… Công nghệhoá chứa đựng hầu hết các quá trình cơbản nhưvận chuyển lưu chất, truyền nhiệt, chưng cất, tách ly, sấy, phản ứng, có liên quan mật thiết với các ngành công nghệdầu khí, vật liệu, môi trường, sinh học, chếbiến thực phẩm, nông sản… 

Trong công nghệhoá học, tự động hoá điều khiển các quá trình có tác động trực tiếp nhanh chóng đến chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quảsản xuất của nhà máy. Đổi mới và cải tiến hệthống tự động hoá điều khiển các quá trình luôn mang lại hiệu quảkinh tếcao nhất do chi phí đầu tưthấp hơn nhiều lần so với đầu tưthay đổi công nghệhay chếtạo thiết bịmới. Hầu hết hệthống tự động hoá điều khiển các dây chuyền công nghệhoá học đều được thiết kếchếtạo và chuyển giao bởi các chuyên gia nước ngoài. Đểtiếp nhận, vận hành, cải tiến tiến đến thiết kếcác hệthống tự động hoá các dây chuyền sản xuất, trong nước cần có một đội ngũcán bộkỹthuật được đào tạo chuyên sâu hơn vềcảhai lĩnh vực công nghệhoá học và tự động điều khiển. Hiện tại, trong nước chưa đào tạo chuyên ngành tự động hoá quá trình hoá công nghệ. Công nghệhoá học là một lĩnh vực được đầu tưphát triển mạnh ởnước ta và là một trong những ngành ưu tiên phát triển của Công nghiệp Thành phốbao gồm công nghiệp nhựa, cao su, hoá chất, sơn, chất dẻo… Công nghệhoá chứa đựng hầu hết các quá trình cơbản nhưvận chuyển lưu chất, truyền nhiệt, chưng cất, tách ly, sấy, phản ứng, có liên quan mật thiết với các ngành công nghệdầu khí, vật liệu, môi trường, sinh học, chếbiến thực phẩm, nông sản… 

Trong công nghệhoá học, tự động hoá điều khiển các quá trình có tác động trực tiếp nhanh chóng đến chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quảsản xuất của nhà máy. Đổi mới và cải tiến hệthống tự động hoá điều khiển các quá trình luôn mang lại hiệu quảkinh tếcao nhất do chi phí đầu tưthấp hơn nhiều lần so với đầu tưthay đổi công nghệhay chếtạo thiết bịmới. Hầu hết hệthống tự động hoá điều khiển các dây chuyền công nghệhoá học đều được thiết kếchếtạo và chuyển giao bởi các chuyên gia nước ngoài. Đểtiếp nhận, vận hành, cải tiến tiến đến thiết kếcác hệthống tự động hoá các dây chuyền sản xuất, trong nước cần có một đội ngũcán bộkỹthuật được đào tạo chuyên sâu hơn vềcảhai lĩnh vực công nghệhoá học và tự động điều khiển. Hiện tại, trong nước chưa đào tạo chuyên ngành tự động hoá quá trình hoá công nghệ. 


M_tả

Nghiên cứu sự hài lòng đối với công việc của cán bộ công chức viên chức Sở Công thương thành phố Đà NẵngNâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đã trở  thành nội dung tâm điểm trên rất nhiều diễn đàn  ở  nƣớc ta hiện nay. Thực tế  cho thấy, chủ  trƣơng cải cách hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế  chỉ  có thể  thành công khi hiệ u quả  làm việc của các cán bộ  công chức, viên chức (CBCCVC) đƣợc cải thiện. 

Tại Nghị  quyết số  30c/NQ-CP về  Chƣơng trình tổng thể  cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 đã chỉ  rõ một trong những nhiệm vụ  trọng tâm của cải cách hành chính là: nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCCVC, chú trọng cải cách chính sách tiền lƣơng nhằm  tạo động lực thực sự  để  CBCCVC thực thi công vụ  có chất lƣợng và hiệu quả  cao; nâng cao chất lƣợng dịch vụ  hành chính  và chất  lƣợng dịch  vụ  công. Có thể  khẳng định,  một khi  hiệu suất và hiệu quả  làm việc của các cán bộ  quản lý và ngƣời thực thi công vụ  đƣợc cải thiện sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho quá trình cải cách hành chính và cải cách  thể  chế.  Tuy  nhiên,  thực  tế  cho  thấy,  khu  vực  công  với  chế  độ  chức nghiệp gần nhƣ trọn đời, hoạt động bằng ngân sách nhà nƣớc, ràng buộc chặt chẽ  về  thứ  bậc, quyền hạn lại là khu vực dễ  nảy sinh sự  trì trệ, quan liêu và tâm lý  ỷ  lại  ở  các nhân viên nhà nƣớc. Vì thế, các nhà lãnh đạo luôn phải đối mặt  với thách thức tìm kiếm  những động  lực thúc đẩy để  nhân  viên của  họ làm việc hăng say và cho năng suất cao.Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đã trở  thành nội dung tâm điểm trên rất nhiều diễn đàn  ở  nƣớc ta hiện nay. Thực tế  cho thấy, chủ  trƣơng cải cách hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế  chỉ  có thể  thành công khi hiệ u quả  làm việc của các cán bộ  công chức, viên chức (CBCCVC) đƣợc cải thiện. 

Tại Nghị  quyết số  30c/NQ-CP về  Chƣơng trình tổng thể  cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020 đã chỉ  rõ một trong những nhiệm vụ  trọng tâm của cải cách hành chính là: nâng cao chất lƣợng đội ngũ CBCCVC, chú trọng cải cách chính sách tiền lƣơng nhằm  tạo động lực thực sự  để  CBCCVC thực thi công vụ  có chất lƣợng và hiệu quả  cao; nâng cao chất lƣợng dịch vụ  hành chính  và chất  lƣợng dịch  vụ  công. Có thể  khẳng định,  một khi  hiệu suất và hiệu quả  làm việc của các cán bộ  quản lý và ngƣời thực thi công vụ  đƣợc cải thiện sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho quá trình cải cách hành chính và cải cách  thể  chế.  Tuy  nhiên,  thực  tế  cho  thấy,  khu  vực  công  với  chế  độ  chức nghiệp gần nhƣ trọn đời, hoạt động bằng ngân sách nhà nƣớc, ràng buộc chặt chẽ  về  thứ  bậc, quyền hạn lại là khu vực dễ  nảy sinh sự  trì trệ, quan liêu và tâm lý  ỷ  lại  ở  các nhân viên nhà nƣớc. Vì thế, các nhà lãnh đạo luôn phải đối mặt  với thách thức tìm kiếm  những động  lực thúc đẩy để  nhân  viên của  họ làm việc hăng say và cho năng suất cao.


M_tả

Nghiên cứu công nghệ ép chảy thuận thanh nhôm định hìnhTrong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sản phẩm có yêu cầu chất lượng ngày càng cao, đa dạng về mẫu mã, chủng loại và phải đáp ứng nhanh chóng về gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sản phẩm có yêu cầu chất lượng mặt thời gian sản xuất và cung cấp. Do vậy, việc tối ưu hoá công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí thiết kế, sản xuất và hạ giá thành sản phẩm luôn là tiêu chí hàng đầu cho tất cả các nhà sản xuất.

Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa phát triển, tối ưu hoá công nghệ thường dựa trên kinh nghiệm sản xuất và tối ưu dần trong quá trình sản xuất mà không có tính tổng quát nên hiệu quả thường không cao. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện tử, tự động hoá đã giúp quá trình tối ưu hoá công nghệ một cách đơn giản, nhanh chóng và chính xác bằng phương pháp mô phỏng số trên máy tính đem lại hiệu quả cao trong nghiên cứu khoa học cũng như trong sản xuất.Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sản phẩm có yêu cầu chất lượng ngày càng cao, đa dạng về mẫu mã, chủng loại và phải đáp ứng nhanh chóng về gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sản phẩm có yêu cầu chất lượng mặt thời gian sản xuất và cung cấp. Do vậy, việc tối ưu hoá công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí thiết kế, sản xuất và hạ giá thành sản phẩm luôn là tiêu chí hàng đầu cho tất cả các nhà sản xuất.

Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa phát triển, tối ưu hoá công nghệ thường dựa trên kinh nghiệm sản xuất và tối ưu dần trong quá trình sản xuất mà không có tính tổng quát nên hiệu quả thường không cao. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện tử, tự động hoá đã giúp quá trình tối ưu hoá công nghệ một cách đơn giản, nhanh chóng và chính xác bằng phương pháp mô phỏng số trên máy tính đem lại hiệu quả cao trong nghiên cứu khoa học cũng như trong sản xuất.


M_tả

Mô phỏng khí động học ô tôThủy khí động lực có mối liên hệ chặt chẽ giữa khoa học và yêu cầu thực tế. Ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực từ nghiên cứu về khí động của máy bay, khí động của ơ tơ, ổn định dòng chảy trong tầu thủy đến những ứng dụng rất cụ thể trong cuộc sống như: các loại máy khuấy, các kênh đào, đập nước, thuyền bè,… Từ thời xa xưa, bài toán thủy tĩnh lực đẩy của Acsimet (287-212 TCN) đã gắn liền với nhiều sự kiện nổi tiếng. Nhà danh họa nổi tiếng Leona Đơvanhxi (1452- 1519) đã đưa ra khái niệm về lực cản của chất lỏng và ông rất muốn biết tại sao chim lại bay được, nhưng phải hơn 400 năm sau, Jucopxki và Kutta mới giải thích được: đó là lực nâng. L.Ơle (1707-1783) và Becnuli (1700-1782) đã đặt cơ sở lý thuyết cho thủy khí động lực, nhưng người mơ tả được chất lỏng thực và chất khí phải kể đến Navier (người Pháp) và Stokes (người Anh) hai ông đã tìm ra phương trình vi phân chuyển động từ năm 1821 đến năm 1845. Khi nhà bác học người Đức L.Prandtl sáng lập ra lý thuyết lớp biên năm 1904, đã góp phần giải được nhiều bài tốn khí động. Ngày nay thủy khí động lực đã phát triển rất rộng rãi và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu cũng như đời sống.

Với nền tảng cơ sở lý thuyết rộng rãi, thêm vào đó là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, các nhà nghiên cứu đã xây dựng và mơ phỏng được rất nhiều mơ hình thủy khí động lực sát với thực tế. Hiện nay, khí động học ơ tơ là bài tốn rất phổ biến, được nghiên cứu cả bằng phương pháp thực nghiệm trong ống khí động và mơ phỏng mơ hình tính tốn. Với mục đích giảm lực cản khí động (mặc dù lực cản chính của ơ tô là lực cản của bánh xe), giảm độ ồn của gió, giảm thiểu tiếng ồn phát ra và giới hạn lực nâng không mong muốn ở vùng tốc độ cao. Đối với các loại ơ tơ đua, người ta cịn thiết kế những chi tiết khí động để tăng lực nén của ô tô xuống đường và ổn định khả năng vào cua của ô tô. Nghiên cứu khí động của ơ tơ cũng có những đặc điểm khác với máy bay, như: đặc điểm hình dạng của ơ tơ gồm những mặt dốc, ơ tơ thì chạy trên mặt đất với vận tốc thấp hơn, chuyển động của ô tơ ít bậc tự do và ít bị ảnh hưởng bởi khí động hơn so với máy bay.Thủy khí động lực có mối liên hệ chặt chẽ giữa khoa học và yêu cầu thực tế. Ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực từ nghiên cứu về khí động của máy bay, khí động của ơ tơ, ổn định dòng chảy trong tầu thủy đến những ứng dụng rất cụ thể trong cuộc sống như: các loại máy khuấy, các kênh đào, đập nước, thuyền bè,… Từ thời xa xưa, bài toán thủy tĩnh lực đẩy của Acsimet (287-212 TCN) đã gắn liền với nhiều sự kiện nổi tiếng. Nhà danh họa nổi tiếng Leona Đơvanhxi (1452- 1519) đã đưa ra khái niệm về lực cản của chất lỏng và ông rất muốn biết tại sao chim lại bay được, nhưng phải hơn 400 năm sau, Jucopxki và Kutta mới giải thích được: đó là lực nâng. L.Ơle (1707-1783) và Becnuli (1700-1782) đã đặt cơ sở lý thuyết cho thủy khí động lực, nhưng người mơ tả được chất lỏng thực và chất khí phải kể đến Navier (người Pháp) và Stokes (người Anh) hai ông đã tìm ra phương trình vi phân chuyển động từ năm 1821 đến năm 1845. Khi nhà bác học người Đức L.Prandtl sáng lập ra lý thuyết lớp biên năm 1904, đã góp phần giải được nhiều bài tốn khí động. Ngày nay thủy khí động lực đã phát triển rất rộng rãi và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu cũng như đời sống.

Với nền tảng cơ sở lý thuyết rộng rãi, thêm vào đó là sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, các nhà nghiên cứu đã xây dựng và mơ phỏng được rất nhiều mơ hình thủy khí động lực sát với thực tế. Hiện nay, khí động học ơ tơ là bài tốn rất phổ biến, được nghiên cứu cả bằng phương pháp thực nghiệm trong ống khí động và mơ phỏng mơ hình tính tốn. Với mục đích giảm lực cản khí động (mặc dù lực cản chính của ơ tô là lực cản của bánh xe), giảm độ ồn của gió, giảm thiểu tiếng ồn phát ra và giới hạn lực nâng không mong muốn ở vùng tốc độ cao. Đối với các loại ơ tơ đua, người ta cịn thiết kế những chi tiết khí động để tăng lực nén của ô tô xuống đường và ổn định khả năng vào cua của ô tô. Nghiên cứu khí động của ơ tơ cũng có những đặc điểm khác với máy bay, như: đặc điểm hình dạng của ơ tơ gồm những mặt dốc, ơ tơ thì chạy trên mặt đất với vận tốc thấp hơn, chuyển động của ô tơ ít bậc tự do và ít bị ảnh hưởng bởi khí động hơn so với máy bay.


M_tả

Đặc điểm của đại diện, ý nghĩa pháp lý của đại diệnTrong giao dịch dân sự, không phải trường hợp giao dịch nào chủ thể cũng có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà trong nhiều trường hợp nhất định phải thông qua hành vi của người khác là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của mình. Cũng chính vì thế, “đại diện” là một chế định truyền thống của Luật dân sự, quy định về khái niệm, đặc điểm và mọi yếu tố liên quan đến “đại diện”. Sau đây em xin được đi vào phân tích để có thể hiểu thêm về chế định này.Trong giao dịch dân sự, không phải trường hợp giao dịch nào chủ thể cũng có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà trong nhiều trường hợp nhất định phải thông qua hành vi của người khác là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của mình. Cũng chính vì thế, “đại diện” là một chế định truyền thống của Luật dân sự, quy định về khái niệm, đặc điểm và mọi yếu tố liên quan đến “đại diện”. Sau đây em xin được đi vào phân tích để có thể hiểu thêm về chế định này.


M_tả

Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến sự thỏa mãn với công việc và lòng trung thành đối với tổ chức của nhân viênViệc và lòng trung thành  đối với tổchức của nhân viên”nhằm chỉra  ảnh hưởng của lãnh  đạo tạo sựthay  đổi,  ảnh hưởng của giới tính lãnh  đạo  đến sựthỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên văn phòng  đang làm việc tại TP.HCM;  ảnh hưởng của sựthỏa mãn  đến lòng trung thành; và khác biệt vềsựthỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên giữa hình thức sởhữu quốc doanh và ngoài quốc doanh. 

Trên cơsởlý thuyết liên quan tới lãnh  đạo tạo sựthay  đổi, sựthỏa mãn, lòng trung thành  và  mối  quan  hệ giữa  chúng,  nghiên  cứu  đưa  ra  mô  hình  và  các  giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu  được tiến hành qua hai giai  đoạn. Giai  đoạn 1, thực hiện nghiên cứu khám phá bằng phương pháp định tính đểxác định lại thang đo lãnh đạo tạo sựthay đổi, sựthỏa mãn và lòng trung thành. Giai đoạn 2, thực hiện nghiên cứu mô tảbằng phương pháp định lượng với mẫu gồm 338 bản. Luận văn sửdụng phần mềm SPSS 17. để đánh giá, kiểm định thang đo và kiểm định các giảthuyết. 

Kết quả, thang  đo lãnh  đạo tạo sựthay  đổi với 20 biến  đầu vào, loại 4 biến và 16 biến còn lại trích thành 3 nhân tố. Thang đo sựthỏa mãn trích 1 nhân tốvà thang đo lòng trung thành trích thành 1 nhân tố. Luận văn có mô hình nghiên cứu mới với 5 khái niệm và 15 giảthuyết. Kiểm định mô hình và các giảthuyết cho kết quả: yếu tố lãnh  đạo hấp dẫn bằng phẩm chất (IA), kích thích sựthông minh-quan tâm cá nhân (IS-IC)  ảnh hưởng dương  đến sựthỏa mãn (JS) và lòng trung thành (EL) của nhân viên; ảnh hưởng của yếu tốtruyền cảm hứng (IM) đến sựthỏa mãn (JS) không có ý nghĩa thống  kê,  và  ảnh  hưởng  đến  lòng trung  thành (EL)  là  0.106 với  sig=0.057; lãnh  đạo nam với các yếu tốIA, IS-IC  ảnh hưởng mạnh hơn  đến JS và EL so với lãnh  đạo nữ, còn yếu tốIM cho kết quảkhông có ý nghĩa thống kê; JS có liên hệchặt chẽ  đến EL (0.723) và JS có thể  được xem là biến trung gian toàn phần giữa lãnh đạo và lòng trung thành; khác biệt vềsựthỏa mãn giữa khu vực quốc doanh và ngoài  quốc  doanh  chưa  phân  biệt  rõ  nhưng  nhân  viên  trong  khu  vực  quốc  doanh trung thành nhiều hơn so với nhân viên trong khu vực ngoài quốc doanh. Việc và lòng trung thành  đối với tổchức của nhân viên”nhằm chỉra  ảnh hưởng của lãnh  đạo tạo sựthay  đổi,  ảnh hưởng của giới tính lãnh  đạo  đến sựthỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên văn phòng  đang làm việc tại TP.HCM;  ảnh hưởng của sựthỏa mãn  đến lòng trung thành; và khác biệt vềsựthỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên giữa hình thức sởhữu quốc doanh và ngoài quốc doanh. 

Trên cơsởlý thuyết liên quan tới lãnh  đạo tạo sựthay  đổi, sựthỏa mãn, lòng trung thành  và  mối  quan  hệ giữa  chúng,  nghiên  cứu  đưa  ra  mô  hình  và  các  giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu  được tiến hành qua hai giai  đoạn. Giai  đoạn 1, thực hiện nghiên cứu khám phá bằng phương pháp định tính đểxác định lại thang đo lãnh đạo tạo sựthay đổi, sựthỏa mãn và lòng trung thành. Giai đoạn 2, thực hiện nghiên cứu mô tảbằng phương pháp định lượng với mẫu gồm 338 bản. Luận văn sửdụng phần mềm SPSS 17. để đánh giá, kiểm định thang đo và kiểm định các giảthuyết. 

Kết quả, thang  đo lãnh  đạo tạo sựthay  đổi với 20 biến  đầu vào, loại 4 biến và 16 biến còn lại trích thành 3 nhân tố. Thang đo sựthỏa mãn trích 1 nhân tốvà thang đo lòng trung thành trích thành 1 nhân tố. Luận văn có mô hình nghiên cứu mới với 5 khái niệm và 15 giảthuyết. Kiểm định mô hình và các giảthuyết cho kết quả: yếu tố lãnh  đạo hấp dẫn bằng phẩm chất (IA), kích thích sựthông minh-quan tâm cá nhân (IS-IC)  ảnh hưởng dương  đến sựthỏa mãn (JS) và lòng trung thành (EL) của nhân viên; ảnh hưởng của yếu tốtruyền cảm hứng (IM) đến sựthỏa mãn (JS) không có ý nghĩa thống  kê,  và  ảnh  hưởng  đến  lòng trung  thành (EL)  là  0.106 với  sig=0.057; lãnh  đạo nam với các yếu tốIA, IS-IC  ảnh hưởng mạnh hơn  đến JS và EL so với lãnh  đạo nữ, còn yếu tốIM cho kết quảkhông có ý nghĩa thống kê; JS có liên hệchặt chẽ  đến EL (0.723) và JS có thể  được xem là biến trung gian toàn phần giữa lãnh đạo và lòng trung thành; khác biệt vềsựthỏa mãn giữa khu vực quốc doanh và ngoài  quốc  doanh  chưa  phân  biệt  rõ  nhưng  nhân  viên  trong  khu  vực  quốc  doanh trung thành nhiều hơn so với nhân viên trong khu vực ngoài quốc doanh. 


M_tả

Tóm tắt về 5 giới trong Đa dạng sinh học


Đa dạng sinh học: là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong các hệ sinh thái trên cạn , ở biển và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên, nó còn là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các dạng hệ sinh thái của môi trường trên trái đất


Đa dạng sinh học: là sự phong phú của mọi cơ thể sống có từ tất cả các nguồn trong các hệ sinh thái trên cạn , ở biển và mọi tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên, nó còn là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các dạng hệ sinh thái của môi trường trên trái đất


M_tả

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín hiệu tại Công ty Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài GònChuyên ngành thông tin tín hiệu đường sắt baogồm những thiết bị phục vụ thông tin liên lạc điều hành sản xuất và an toàn  chạy tàu của ngành Đường sắt. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của chúng có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự an toàn của hành khách và hàng hóa trong những chuyến tàu ngược xuôi Nam Bắc. Chuyên ngành thông tin tín hiệu đường sắt baogồm những thiết bị phục vụ thông tin liên lạc điều hành sản xuất và an toàn  chạy tàu của ngành Đường sắt. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của chúng có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự an toàn của hành khách và hàng hóa trong những chuyến tàu ngược xuôi Nam Bắc. 


M_tả

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ 5-6 TUỔI TỈNH TUYÊN QUANG QUA TRÕ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀGiao tiếp nói chung, kỹ năng giao tiếp nói riêng là một trong những yếu tố cần thiết của sự phát triển tâm lý con người.  Việc cho trẻ đóng các vai trong mỗi chủ đề  của trò chơi đóng vai theo chủ đề  sẽ giúp trẻ thể nghiệm các vai trò xã hội, phát triển các kỹ năng giao tiếp, giúp trẻ nghe, nói  -  biểu đạt ngôn ngữ, thể hiện cảm xúc... tốt hơn.  Ở trường mẫu giáo, trò chơi đóng vai theo chủ đề là một trong những hoạt động chủ đạo, giúp trẻ giao tiếp với cô giáo, ban bè mới, tăng sự tự tin trong các hoạt động, làm giảm các biểu hiện nhút nhát. Các kỹ năng giao tiếp nếu được vận dụng tốt thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành nhân cách của trẻ mẫu giáo và làm tiền đề cho trẻ trong những hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo. Giao tiếp nói chung, kỹ năng giao tiếp nói riêng là một trong những yếu tố cần thiết của sự phát triển tâm lý con người.  Việc cho trẻ đóng các vai trong mỗi chủ đề  của trò chơi đóng vai theo chủ đề  sẽ giúp trẻ thể nghiệm các vai trò xã hội, phát triển các kỹ năng giao tiếp, giúp trẻ nghe, nói  -  biểu đạt ngôn ngữ, thể hiện cảm xúc... tốt hơn.  Ở trường mẫu giáo, trò chơi đóng vai theo chủ đề là một trong những hoạt động chủ đạo, giúp trẻ giao tiếp với cô giáo, ban bè mới, tăng sự tự tin trong các hoạt động, làm giảm các biểu hiện nhút nhát. Các kỹ năng giao tiếp nếu được vận dụng tốt thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành nhân cách của trẻ mẫu giáo và làm tiền đề cho trẻ trong những hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo. 


M_tả

BÁO CÁO MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN - Quản lý quán cà phê Coffe House


M_tả

TÌM HIỂU VỀ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN BORDER GATEWAY PROTOCOL (Thuyết minh + Slide)
Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21, kỉ nguyên của khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại. Vào thời điểm này, ngành công nghiệp công nghệ thông tin và chiếc máy vi tính nắm giữ một vai trò không thể thiếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Một chiếc máy tính để bàn hoạt động độc lập là không đủ, con người muốn liên kết các máy tính lại với nhau thành mạng máy tính để tận dụng sức mạnh xử lí, trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên. Khi mạng máy tính tăng lên cả về quy mô và số lượng, con người lại muốn liên kết các mạng máy tính này lại với nhau. Làm thế nào để liên kết các máy tính lại với nhau ? Làm thế nào để thông tin có thể được trao đổi giữa các mạng máy tính cách nhau hàng trăm cấy số ? Một bài toán cần được giải để trả lời những câu hỏi trên, đó là bài toán định tuyến.

“Định tuyến” hiểu đơn giản là “tìm đường đi”. Trong truyền thông máy tính định tuyến nghĩa là chỉ ra đường đi để thông tin có thể di chuyển từ nguồn đến đích theo cách tốt nhất. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của định tuyến trong truyền thông máy tính. Không có định tuyến, các máy tính không thể trao đổi thông tin với các mạng khác.
Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21, kỉ nguyên của khoa học kĩ thuật và công nghệ hiện đại. Vào thời điểm này, ngành công nghiệp công nghệ thông tin và chiếc máy vi tính nắm giữ một vai trò không thể thiếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Một chiếc máy tính để bàn hoạt động độc lập là không đủ, con người muốn liên kết các máy tính lại với nhau thành mạng máy tính để tận dụng sức mạnh xử lí, trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên. Khi mạng máy tính tăng lên cả về quy mô và số lượng, con người lại muốn liên kết các mạng máy tính này lại với nhau. Làm thế nào để liên kết các máy tính lại với nhau ? Làm thế nào để thông tin có thể được trao đổi giữa các mạng máy tính cách nhau hàng trăm cấy số ? Một bài toán cần được giải để trả lời những câu hỏi trên, đó là bài toán định tuyến.

“Định tuyến” hiểu đơn giản là “tìm đường đi”. Trong truyền thông máy tính định tuyến nghĩa là chỉ ra đường đi để thông tin có thể di chuyển từ nguồn đến đích theo cách tốt nhất. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của định tuyến trong truyền thông máy tính. Không có định tuyến, các máy tính không thể trao đổi thông tin với các mạng khác.


M_tả

Tìm hiểu giao thức BGP trong mạng VPN - MPLS và triển khai MPLS trên VPNTìm hiểu giao thức BGP trong mạng VPN - MPLS và triển khai MPLS trên VPN.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Thành viên có FB "Cẩm Nhi" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.Tìm hiểu giao thức BGP trong mạng VPN - MPLS và triển khai MPLS trên VPN.


LƯU Ý:


Tài liệu được chia sẻ bởi Thành viên có FB "Cẩm Nhi" chỉ được dùng phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.


M_tả

Sản xuất vitamin B12 trên quy mô công nghiệpVitamin B12 là một loại vitamin rất cần thiết cho cơ thể con ngƣời. Trong cơ thể, nó tồn tại dƣới dạng bốn dẫn xuất m| ngƣời ta gọi là cobalamin và hoạt động nhƣ c{c yếu tố  enzyme. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng của viatmin B12 trong việc chữa trị bệnh thiếu máu ác tính và các bệnh về viêm dây thần kinh. 

Vitamin  B12  chỉ  có  nhiều  trong  các  thực  phẩm  đi  từ  nguyên  liệu  động vật, thực vật chứa rất ít vitamin B12. Vì thế  nhu cầu tổng hợp viatmin B12  trên quy mô công nghiệp là thiết yếu, để  bổ  sung vitamin B12  cho những ngƣời ăn chay trƣờng và chữa  các loại bệnh do thiếu vitamin B12. Trong công nghiệp, vitamin B12 hoàn toàn đƣợc tổng hợp bởi các vi sinh vật.Vitamin B12 là một loại vitamin rất cần thiết cho cơ thể con ngƣời. Trong cơ thể, nó tồn tại dƣới dạng bốn dẫn xuất m| ngƣời ta gọi là cobalamin và hoạt động nhƣ c{c yếu tố  enzyme. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng của viatmin B12 trong việc chữa trị bệnh thiếu máu ác tính và các bệnh về viêm dây thần kinh. 

Vitamin  B12  chỉ  có  nhiều  trong  các  thực  phẩm  đi  từ  nguyên  liệu  động vật, thực vật chứa rất ít vitamin B12. Vì thế  nhu cầu tổng hợp viatmin B12  trên quy mô công nghiệp là thiết yếu, để  bổ  sung vitamin B12  cho những ngƣời ăn chay trƣờng và chữa  các loại bệnh do thiếu vitamin B12. Trong công nghiệp, vitamin B12 hoàn toàn đƣợc tổng hợp bởi các vi sinh vật.


M_tả

Công nghệ sản xuất vitamin b12 từ vi khuẩn propionibacterium shermaniiVitamin B12 là một loại vitamin rất cần thiết cho cơ thể con người. Trong cơ thể, nó tồn tại dưới dạng bốn dẫn xuất mà người ta gọi là cobalamin và hoạt động như các yếu tố enzyme. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng của viatmin B12 trong việc chữa trị bệnh thiếu máu ác tính và các bệnh về viêm dây  thần kinh. Vitamin B12 chỉ có nhiều trong các thực phẩm đi từ nguyên liệu động vật, thực vật chứa rất ít vitamin  B12.Vitamin B12 là một loại vitamin rất cần thiết cho cơ thể con người. Trong cơ thể, nó tồn tại dưới dạng bốn dẫn xuất mà người ta gọi là cobalamin và hoạt động như các yếu tố enzyme. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh tác dụng của viatmin B12 trong việc chữa trị bệnh thiếu máu ác tính và các bệnh về viêm dây  thần kinh. Vitamin B12 chỉ có nhiều trong các thực phẩm đi từ nguyên liệu động vật, thực vật chứa rất ít vitamin  B12.


M_tả

D. Luận văn