SÁCH - Điều chỉnh tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha (Nguyễn Phùng Quang)


Vector không gian của các đại lượng ba pha. Mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ ba pha, Roto bằng lồng sóc của động cơ không đồng có kích thích vĩnh cửu. Mô hình gián đoạn của động cơ. Điều khiển biến tần trên cơ sở phương pháp điều chế vector không gian ...

1. Phần mở đầu 2. Vectot không gian của các đại lượng 3 pha 3. Mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ 3 pha Rotor lồng sóc 4. Mô hình liên tục của động cơ đồng bộ 3 pha có kích thích vĩnh cửu 5....

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

No comments: