VIDEO - Thử áp nước cho kênh dầu DO của vòi đốt lò (Oil Lance)


- Hệ thống được thử áp suất theo phương pháp: Dùng nước làm môi chất tạo áp bên trong hệ thống  và được thử ở nhiệt độ môi trường.
- Hệ thống ống thử nghiệm phải được gia cố và chống đỡ tại các vị trí như: Đầu bít ống, phần lưng các phụ kiện như Co, chữ T…
- Van nạp nước vào hệ thống: Lắp tại điểm thấp nhất của hệ thống.

- Van xả khí của hệ thống phải được lắp ở vị trí cao nhất của hệ thống. Có thể lắp một hay nhiều van xả khí.
- Đồng hồ đo áp cho hệ thống phải được kiểm định và còn hiệu lực.
- Tất cả các van trung gian phải được mở hoàn toàn.

VIDEO THAM KHẢO:Chúc các bạn thành công!
M_tả

No comments: