PHẦN MỀM - Tính toán thiết kế phòng sạch và lựa chọn phin lọc CFSS (Camfil Filtration Solution System)


CFSS là phần mềm hỗ trợ thiết kế và lựa chọn lọc khí (air filters) cho phòng sạch (clean room) của tập đoàn Camfil (Thụy Điển) với nhiều ứng dụng như sau:

- LCC – Life Cycle Cost analysis of Camfil products in Air handling units and power generating turbines
- CREO – Clean Room Energy Optimization design software
- HPE (High PErformance air filters) - Air filter performance for HEPA and ULPA filters
- CAT (Comfort Air filter Test reports) - Air filter performance for HVAC filters
- Clean – Calculation of clean room cleanliness classes
- Chemical/carbon filter software applications

THAM KHẢO LỌC KHÍ CAMFIL

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

VIDEO HƯỚNG DẪN:NGUỒN:

Phần mềm được chia sẻ cho ADMIN EBOOKBKMT bởi 27MEE Corp.

LINK DOWNLOAD PHẦN MỀM

LINK DOWNLOAD (ID & PASSWORD)
M_tả

No comments: