EBOOK - Dành cho người mới bắt đầu lập trình VBA trong Excel


Cảm ơn các bạn đã quyết định chọn cuốn sách này. Có thểvì tò mò, có thể vì muốn thử học 1 kiến thức mới, dù bạn đang ở trong trạng thái nào thì cuốn sách này sẽ mang lại cho các bạn một sựbắt đầu nhẹnhàng nhất với ngôn ngữ lập trình VBA được sử dụng rộng rãi trong các phần mềm tin học văn phòng, đặc biệt là Excel. Qua cuốn sách này, bạn có thểhiểu được cơ bản VBA là gì, thậm chí còn có thể bắt đầu áp dụng những kiến thức trong sách đểphần nào nâng cao năng suất làm việc của mình.

NỘI DUNG:

1. Excel Macros là gì? 01
2. VBA là gì? 01
3. Làm thếnào đểbắt đầu? 01
4. Sửdụng chức năng Macro Recorder 05
5. Ứng dụng của VBA / Macros 13
6. Làm việc với đối tượng Workbook 14
7. Làm việc với đối tượng Worksheet 19
8. Làm việc với đối tượng Range 23
9. Thuộc tính Cells của đối tượng Worksheet 30
10. Biến sốvà kiểu dữliệu 31
11. Cấu trúc IF trong VBA 35
12. Cấu trúc WITH … END WITH 39
13. Vòng lặp trong VBA 40
14. Lọc dữliệu từ1 Sheet ra nhiều sheets 48
15. Tổng hợp dữliệu nhiều sheets vào 1 sheet 51
16. Làm việc với mảng trong VBA 52
17. Sub và Function trong Excel 54
18.Hàm người dùng - UDF (User defined function) 55

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: