EBOOK - English Made Easy Learning English through Pictures, Volume 1EBOOK - English Made Easy Learning English through Pictures, Volume 1 dùng cho người mới bắt đầu học tiếng anh dễ dàng truy cập từ vụng, ngữ pháp và các chức năng của Tiếnh Anh như nó thực sự được sử dụng trong một phạm vi toàn diện của các tình huống xã hội. Các sinh viên hướng dẫn tự học và người học trong lớp học sẽ rất vui mừng bởi cách chúng được giúp đỡ để cải tiến bộ dễ dàng.

Phương pháp hình ảnh sử dụng trong cuốn sách này dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về ngôn ngữ và cách học thành công. Các tác giả là những giáo viên tiếng anh giàu kinh nghiệm với nền tảng vững chắc trong phân tích ngôn ngữ và học ngôn ngữ....


LINK DOWNLOAD
M_tả

Chuyên mục:

Không có nhận xét nào: