SÁCH - Thực hành điện tử công suất - Mạch nghịch lưu (Ths. Lê Thanh Đạo & Ths. Lê Hoàng Minh & Ks. Phạm Quang Huy)


Điện tử công suất là môn học đã và đang được đưa vào giảng tại các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành Điện hơn 40 năm. Môn học này nghiên cứu ứng dụng các linh kiện bán dẫn công suất. Cuốn "Giáo trình thực hành điện tử công suất mạch nghịch lưu" không trình bày lý thuyết về môn học Điện tử công suất mà thiên về thực hành tính toán, vẽ và mô phỏng các mạch điện nghịch lưu cơ bản nhất trong điện tử công suất.


NỘI DUNG:

Phần 1: Cơ bản
Chương 1: Đại lượng cơ bản - bài tập
Chương 2: Lý thuyết - tính toán mạch nghịch lưu
Chương 3: Mạch nghịch lưu
Chương 4: Mạch nghịch lưu áp một pha
Chương 5: Mạch nghịch lưu PWM
Phần 2: Nâng cao
Chương 6: Mạch nghịch lưu áp ba pha hai bậc PWM
Chương 7: Mạch nghịch lưu NPC ba pha ba bậc
Chương 8: Mạch nghịch lưu cầu H 5 bậc
Chương 9: Biến tần trung thế.

LINK MUA SÁCH ONLINE

LINK DOWNLOAD (UPDATING...)
M_tả

Không có nhận xét nào: