Hiển thị các bài đăng có nhãn M. Others. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn M. Others. Hiển thị tất cả bài đăng

SÁCH - Trạm khí nén và mạng lưới khí nén (Hoàng Thị Hiền)Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ sở và tính toán, thiết kế hệ thống cấp khí nén (bao gồm trạm và mạng lưới), dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập môn học "Cấp khí đốt và khí nén" của ngành "Hệ thống kĩ thuật trong công trình" thuộc trường Đại học Xây dựng.

Sách đồng thời là tài liệu tính toán thiết kế cho kĩ sư chuyên  ngành và các kĩ sư xây dựng, công nghệ... quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cấp khí nén.Cuốn sách trình bày các vấn đề cơ sở và tính toán, thiết kế hệ thống cấp khí nén (bao gồm trạm và mạng lưới), dùng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập môn học "Cấp khí đốt và khí nén" của ngành "Hệ thống kĩ thuật trong công trình" thuộc trường Đại học Xây dựng.

Sách đồng thời là tài liệu tính toán thiết kế cho kĩ sư chuyên  ngành và các kĩ sư xây dựng, công nghệ... quan tâm đến các vấn đề liên quan đến cấp khí nén.


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Kỹ Thuật Số - Nguyễn Quốc TrungChúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà các sản phẩm công nghệ cao đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống - xã hội. Công nghệ nano - vật liệu mới; công nghệ thông tin số, công nghệ robot thông minh,; công nghệ sinh học; công nghệ nghiên cứu về sự sống và nhiều công nghệ tiên tiến khác nữa đã thực sự làm thay đổi thé giới trong những thập kỷ qua.Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà các sản phẩm công nghệ cao đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực đời sống - xã hội. Công nghệ nano - vật liệu mới; công nghệ thông tin số, công nghệ robot thông minh,; công nghệ sinh học; công nghệ nghiên cứu về sự sống và nhiều công nghệ tiên tiến khác nữa đã thực sự làm thay đổi thé giới trong những thập kỷ qua.


M_tả

SÁCH - HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ (THÁI DOÃN TĨNH)Cuốn sách "Hóa Học Các Hợp Chất Cao Phân Tử" được biên soạn theo chương trình đào tạo bậc đại học và cao học, nhằm đáp ứng những yêu cầu về kiến thức cơ bản và thực nghiệm của các hợp chất cao phân tử tự nhiên và tổng hợp.

Cuốn sách gồm 10 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về các phản ứng tổng hợp polyme, động học và cơ chế phản ứng, cấu trúc phân tử và ngoại vi phân tử của polyme, các tính chất vật lý - hóa học, mối liên quan giữa chất thấp phân tử và cao phân tử tự nhiên và tổng hợp trong kỹ thuật và đời sống.Cuốn sách "Hóa Học Các Hợp Chất Cao Phân Tử" được biên soạn theo chương trình đào tạo bậc đại học và cao học, nhằm đáp ứng những yêu cầu về kiến thức cơ bản và thực nghiệm của các hợp chất cao phân tử tự nhiên và tổng hợp.

Cuốn sách gồm 10 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về các phản ứng tổng hợp polyme, động học và cơ chế phản ứng, cấu trúc phân tử và ngoại vi phân tử của polyme, các tính chất vật lý - hóa học, mối liên quan giữa chất thấp phân tử và cao phân tử tự nhiên và tổng hợp trong kỹ thuật và đời sống.


M_tả
Chuyên mục:

EBOOK - C++ Machine Learning (Phil Culliton)Get introduced to the concepts of Machine Learning and build efficient data models in C++ About This Book * Get introduced to the concepts of Machine Learning and see how you can implement them in C++, and build efficient data models for training data using popular libraries such as mlpack and Shark * A detailed guide packed with real-life examples to help you build a solid understanding of Machine Learning.Get introduced to the concepts of Machine Learning and build efficient data models in C++ About This Book * Get introduced to the concepts of Machine Learning and see how you can implement them in C++, and build efficient data models for training data using popular libraries such as mlpack and Shark * A detailed guide packed with real-life examples to help you build a solid understanding of Machine Learning.


M_tả

SÁCH - Năng lượng tái tạo (Nguyễn Thanh Hào)Giới thiệu tổng quan về năng lượng. Trình bày chi tiết về các nguồn năng lượng như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều và sóng biển, năng lượng nguyên tử, địa nhiệt, thuỷ điện. Vấn đề tích trữ năng lượngGiới thiệu tổng quan về năng lượng. Trình bày chi tiết về các nguồn năng lượng như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều và sóng biển, năng lượng nguyên tử, địa nhiệt, thuỷ điện. Vấn đề tích trữ năng lượng


M_tả

SÁCH - Quản Lý Sản Xuất (Nguyễn Như Phong)Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin.Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một ngành kỹ thuật như những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật hóa học,… đào tạo kỹ sư có năng lực thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, năng lượng, thông tin.


M_tả

SÁCH - 20 Năm Lịch Sử Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam (Lê Hoài Ân)1.  "20 Năm Lịch Sử Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam"


"20 Năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam" là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam cho bạn một nhãn quan toàn diện về sự vận hành và tăng trưởng của thị trường trong 20 năm qua. Cuốn sách được viết bởi tác giả Lê Hoài Ân (CFA), tác giả của cuốn sách "Giải mã" bán chạy số 1 Việt Nam.1.  "20 Năm Lịch Sử Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam"


"20 Năm lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam" là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam cho bạn một nhãn quan toàn diện về sự vận hành và tăng trưởng của thị trường trong 20 năm qua. Cuốn sách được viết bởi tác giả Lê Hoài Ân (CFA), tác giả của cuốn sách "Giải mã" bán chạy số 1 Việt Nam.


M_tả
Chuyên mục:

EBOOK - Psychology in the Work Context 4th Edition (Zeil C. Bergh & Antoinette L. Theron)Psychology in the Work Context 4e is a thorough introductory text for students of industrial and organisational (IO) psychology. The book provides a comprehensive conceptual framework for understanding work behaviour and relationships at work. It makes use of work-related examples and applications pertinent to the South African context and culture-specific issues are discussed where relevant. The fourth edition of Psychology in the Work Context has been streamlined while referring to current thinking in and about psychology and industrial psychology.Psychology in the Work Context 4e is a thorough introductory text for students of industrial and organisational (IO) psychology. The book provides a comprehensive conceptual framework for understanding work behaviour and relationships at work. It makes use of work-related examples and applications pertinent to the South African context and culture-specific issues are discussed where relevant. The fourth edition of Psychology in the Work Context has been streamlined while referring to current thinking in and about psychology and industrial psychology.


M_tả

SÁCH - Đầu Tư Tài Chính (Investments) (Bodie & Kane & Marcus)NỘI DUNG:


Phần I: Giới thiệu

Chương 1: Môi trường đầu tư

Chương 2: Các lớp tài sản và các công cụ tài chính

Chương 3: Các chứng khoán được giao dịch như thế nào

Chương 4: Quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khácNỘI DUNG:


Phần I: Giới thiệu

Chương 1: Môi trường đầu tư

Chương 2: Các lớp tài sản và các công cụ tài chính

Chương 3: Các chứng khoán được giao dịch như thế nào

Chương 4: Quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Thiết kế và chế tạo dập khuôn (TS. Lê Trung Kiên Cb)Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về thiết kế quy trình công nghệ, kết cấu và công nghệ chế tạo các bộ phận của khuôn chủ yếu trong lĩnh vực dập tấm và khối.Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về thiết kế quy trình công nghệ, kết cấu và công nghệ chế tạo các bộ phận của khuôn chủ yếu trong lĩnh vực dập tấm và khối.


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Hóa học chất rắn và ứng dụng (Nguyễn Đình Phổ)

 


HÓA HỌC CHẤT RẮN VÀ ỨNG DỤNG đáp ứng cho học viên các ngành: Công nghệ hóa lý, công nghệ hóa vô cơ - silicat, công nghệ vật liệu


NỘI DUNG:

 


HÓA HỌC CHẤT RẮN VÀ ỨNG DỤNG đáp ứng cho học viên các ngành: Công nghệ hóa lý, công nghệ hóa vô cơ - silicat, công nghệ vật liệu


NỘI DUNG:


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Cơ học kết cấu - Tập 1 Hệ tĩnh định (Bạch Vũ Hoàng Lan & Các TG)Cơ học kết cấu là môn khoa học kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, trình bày các phương pháp sử dụng sơ đồ tính để phân tích kết cấu, để dự đoán trước được ứng xử của kết cấu thực dưới tác dụng của các loại tải trọng và tác động môi trường trong suốt quá trình tồn tại của kết cấu. Mục đích của quá trình này là để đảm bảo sự làm việc an toàn và chính xác của kết cấu về 3 yếu tố: độ bền, độ cứng và độ ổn định. Cơ học kết cấu là môn khoa học kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, trình bày các phương pháp sử dụng sơ đồ tính để phân tích kết cấu, để dự đoán trước được ứng xử của kết cấu thực dưới tác dụng của các loại tải trọng và tác động môi trường trong suốt quá trình tồn tại của kết cấu. Mục đích của quá trình này là để đảm bảo sự làm việc an toàn và chính xác của kết cấu về 3 yếu tố: độ bền, độ cứng và độ ổn định. 


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Tài liệu chuyên Hóa 11-12 (Tập 2) - Hóa học vô cơ (Nguyễn Duy Ái)Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 11-12 được biên soạn lần đầu theo chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (áp dụng từ 1996). Sau nhiều lần tái bản , lần này sách được chỉnh lí và bổ sung theo phương hướng của chương trình mới. Nhằm mục đích nâng cao trình độ học sinh , đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các kì thi Olimpic hóa học quốc gia hiện nay và tiệm cận với chương trình thi Olimpic hóa học quốc tế , trong lần xuất bản này có bổ sung những kiến thức mới , chủ yếu thuộc phần mềm của chương trình để các độc giả sử dụng theo yêu cầu của từng loại đối tượng..Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 11-12 được biên soạn lần đầu theo chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (áp dụng từ 1996). Sau nhiều lần tái bản , lần này sách được chỉnh lí và bổ sung theo phương hướng của chương trình mới. Nhằm mục đích nâng cao trình độ học sinh , đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các kì thi Olimpic hóa học quốc gia hiện nay và tiệm cận với chương trình thi Olimpic hóa học quốc tế , trong lần xuất bản này có bổ sung những kiến thức mới , chủ yếu thuộc phần mềm của chương trình để các độc giả sử dụng theo yêu cầu của từng loại đối tượng..


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Tài liệu chuyên Hóa 11-12 (Tập 1) - Hóa học hữu cơ (Trần Quốc Sơn)Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 11-12 được biên soạn lần đầu theo chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (áp dụng từ 1996). Sau nhiều lần tái bản , lần này sách được chỉnh lí và bổ sung theo phương hướng của chương trình mới. Nhằm mục đích nâng cao trình độ học sinh , đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các kì thi Olimpic hóa học quốc gia hiện nay và tiệm cận với chương trình thi Olimpic hóa học quốc tế , trong lần xuất bản này có bổ sung những kiến thức mới , chủ yếu thuộc phần mềm của chương trình để các độc giả sử dụng theo yêu cầu của từng loại đối tượng..Tài liệu giáo khoa chuyên hóa học 11-12 được biên soạn lần đầu theo chương trình do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (áp dụng từ 1996). Sau nhiều lần tái bản , lần này sách được chỉnh lí và bổ sung theo phương hướng của chương trình mới. Nhằm mục đích nâng cao trình độ học sinh , đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các kì thi Olimpic hóa học quốc gia hiện nay và tiệm cận với chương trình thi Olimpic hóa học quốc tế , trong lần xuất bản này có bổ sung những kiến thức mới , chủ yếu thuộc phần mềm của chương trình để các độc giả sử dụng theo yêu cầu của từng loại đối tượng..


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Tài liệu chuyên Hóa học 10 - Tập 2 (Đào Hữu Vinh Cb & Nguyễn Duy Ái)Cuốn sách gồm 6 chương: - Chương VII: Phản ứng Oxi hóa – Khử - Chương VIII: Điện phân - Chương IX: Nhóm Halogen - Chương X: Nhóm Oxi – Lưu huỳnh - Chương XI: Nhóm Nitơ - Photpho - Chương XII: Nhóm Cacbon - Silic Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh lớp năng khiếu về hóa học, học sinh chuẩn bị thi Olympic hóa học. Ngoài ra có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh ban nâng cao, sinh viên đại học và các Thầy, Cô giáo.Cuốn sách gồm 6 chương: - Chương VII: Phản ứng Oxi hóa – Khử - Chương VIII: Điện phân - Chương IX: Nhóm Halogen - Chương X: Nhóm Oxi – Lưu huỳnh - Chương XI: Nhóm Nitơ - Photpho - Chương XII: Nhóm Cacbon - Silic Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh lớp năng khiếu về hóa học, học sinh chuẩn bị thi Olympic hóa học. Ngoài ra có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh ban nâng cao, sinh viên đại học và các Thầy, Cô giáo.


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Xử Lý Thống Kê Số Liệu Thực Nghiệm - Trong phòng thí nghiệm (Nguyễn Văn Lân)Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm trong các phòng thí nghiệm trước hết cung cấp cho cán bộ đang làm việc cho các phòng thí nghiệm những kiến thức cơ bản có liên quan đến hoạt động thí nghiệm như cơ sở của việc tính toán độ không đảm bảo đo, cơ sở của việc xử lý kết quả trắc nghiệm kỹ năng giữa các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp ích cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ kiểm tra chất lượng, cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế và vận hành ở các cơ sở sản xuất và sau nữa là các sinh viên trong thời gian học đại học, cao học hoặc nghiên cứu sinh những phương pháp tính toán cần thiết nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng công trình qua số liệu thử nghiệm từ mẫu, tính ổn định của quá trình sản xuất và hiệu quả của những đề tài cải tiến thuộc về công nghệ và thiết bị nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kỹ thuật.Xử lý thống kê số liệu thực nghiệm trong các phòng thí nghiệm trước hết cung cấp cho cán bộ đang làm việc cho các phòng thí nghiệm những kiến thức cơ bản có liên quan đến hoạt động thí nghiệm như cơ sở của việc tính toán độ không đảm bảo đo, cơ sở của việc xử lý kết quả trắc nghiệm kỹ năng giữa các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp ích cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ kiểm tra chất lượng, cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ thiết kế và vận hành ở các cơ sở sản xuất và sau nữa là các sinh viên trong thời gian học đại học, cao học hoặc nghiên cứu sinh những phương pháp tính toán cần thiết nhằm đánh giá một cách khoa học và khách quan chất lượng công trình qua số liệu thử nghiệm từ mẫu, tính ổn định của quá trình sản xuất và hiệu quả của những đề tài cải tiến thuộc về công nghệ và thiết bị nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý kỹ thuật.


M_tả
Chuyên mục:

EBOOK - Giáo trình Hình họa - vẽ kỹ thuật (ThS. Trương Minh Trí)Giáo trình Hình họa - Vẽ kỹ thuật được biên soạn nhằm phục vụ học sinh và sinh viên các ngành kỹ thuật, sách cũng có thể để tham khảo cho các giáo viên dạy vẽ kỹ thuật ở các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.Giáo trình Hình họa - Vẽ kỹ thuật được biên soạn nhằm phục vụ học sinh và sinh viên các ngành kỹ thuật, sách cũng có thể để tham khảo cho các giáo viên dạy vẽ kỹ thuật ở các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.


M_tả
Chuyên mục:

EBOOK - Mastering Reading Skill (Kèm CD) - Michael A.PutlackBộ sách Mastering Reading Skills giúp người học cải thiện khả năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng đọc/nghe. Người học sẽ được biết đến nhiều kiến thức hữu ích thuộc nhiều chủ đề học thuật, đồng thời có được sự chuẩn bị đối với các kì thi mang tính chuẩn hóa. Chẳng hạn, nhiều câu hỏi trong các bài nghe có tính chất tương tự như câu hỏi trong đề thi TOEFL iBT và IELLTS. Do đó, bằng cách sử dụng quyển sách này, người học sẽ có khả năng đạt được điểm số cao hơn ở các bài thi trong tương lai.Bộ sách Mastering Reading Skills giúp người học cải thiện khả năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng đọc/nghe. Người học sẽ được biết đến nhiều kiến thức hữu ích thuộc nhiều chủ đề học thuật, đồng thời có được sự chuẩn bị đối với các kì thi mang tính chuẩn hóa. Chẳng hạn, nhiều câu hỏi trong các bài nghe có tính chất tương tự như câu hỏi trong đề thi TOEFL iBT và IELLTS. Do đó, bằng cách sử dụng quyển sách này, người học sẽ có khả năng đạt được điểm số cao hơn ở các bài thi trong tương lai.


M_tả
Chuyên mục:

EBOOK - DESIGNER M&E-THIẾT KẾ CƠ ĐIỆN (VN.MEE)Sách biên soạn dành riêng cho Kỹ sư thiết kế mảng ME/MEP/MEPF/. Giảng viên, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật/Cơ-Điện/Cấp thoát nước/Điều hòa không khí/Thông gió/HVAC/ khối kỹ thuật.


Cuốn sách là tổng hợp của các bộ môn Cơ và Điện. Áp dụng cho Nhà thầu, Công ty, cá nhân Cán bộ, Kỹ sư thiết kế các bộ môn M&E và/hoặc áp dụng cho từng bộ môn

Dẫn tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước được áp dụng. Bảng biểu, công thức tính toán, phần mềm tính toán, hàm tính toán. Tra nhanh, nhập nhanh, tính nhanh, xuất kết quả nhanh, chuẩn báo cáo, trình Chủ đầu tư và lập thiết kế cơ sở. Chốt thông số chính của thiết bị hệ thống, lên định mức, có kế hoạch nhập hàng.

Tính tổng thể, bao quát xuyên suốt từ đầu đến cuối nội dung sách sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thực tế, được áp dụng tính toán và thuyết minh diễn giải cho nhiều dự án cụ thể.Sách biên soạn dành riêng cho Kỹ sư thiết kế mảng ME/MEP/MEPF/. Giảng viên, sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật/Cơ-Điện/Cấp thoát nước/Điều hòa không khí/Thông gió/HVAC/ khối kỹ thuật.


Cuốn sách là tổng hợp của các bộ môn Cơ và Điện. Áp dụng cho Nhà thầu, Công ty, cá nhân Cán bộ, Kỹ sư thiết kế các bộ môn M&E và/hoặc áp dụng cho từng bộ môn

Dẫn tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước được áp dụng. Bảng biểu, công thức tính toán, phần mềm tính toán, hàm tính toán. Tra nhanh, nhập nhanh, tính nhanh, xuất kết quả nhanh, chuẩn báo cáo, trình Chủ đầu tư và lập thiết kế cơ sở. Chốt thông số chính của thiết bị hệ thống, lên định mức, có kế hoạch nhập hàng.

Tính tổng thể, bao quát xuyên suốt từ đầu đến cuối nội dung sách sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thực tế, được áp dụng tính toán và thuyết minh diễn giải cho nhiều dự án cụ thể.


M_tả
Chuyên mục:

SÁCH - Chiến lược tốt, chiến lược tồi - Richard P. RumeltTrong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong kinh doanh, vai trò của việc vạch ra một chiến lược đúng đắn có tầm quan trọng sinh tử, nhưng thường người ta không nhận ra điều đó bởi thói quen tư duy nhỏ lẻ, manh mún và lạc hậu. Chính những thói quen này đã hạn chế tầm nhìn của người lãnh đạo và giam hãm các tổ chức, các doanh nghiệp… trong những đường ranh giới chật hẹp và tù túng.Chiến lược không phải là tham vọng, không phải là năng lực lãnh đạo, không phải là việc lập kế hoạch, thậm chí không phải là “tầm nhìn”…  Vậy chiến lược là gì?Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong kinh doanh, vai trò của việc vạch ra một chiến lược đúng đắn có tầm quan trọng sinh tử, nhưng thường người ta không nhận ra điều đó bởi thói quen tư duy nhỏ lẻ, manh mún và lạc hậu. Chính những thói quen này đã hạn chế tầm nhìn của người lãnh đạo và giam hãm các tổ chức, các doanh nghiệp… trong những đường ranh giới chật hẹp và tù túng.Chiến lược không phải là tham vọng, không phải là năng lực lãnh đạo, không phải là việc lập kế hoạch, thậm chí không phải là “tầm nhìn”…  Vậy chiến lược là gì?


M_tả
Chuyên mục:

M. Others