DOWNLOAD PipeFlow 3D - Phần mềm mô phỏng và tính toán trở lực đường ống


Pipe Flow 3D là công cụ mô phỏng khá sinh động cho sinh viên khi học môn Các quá trình cơ học. Với Pipe Flow 3D, ta có thể thiết kế các hệ thống vận chuyển lưu chất và khảo sát sự thay đổi trở lực đường ống từ nguồn cung cấp đến nguồn đích.

Một đặc điểm nổi bật của Pipe Flow 3D là khả năng xây dựng hệ thống đường ống ở dạng 3D một cách dễ dàng và tương tự như hệ thống thực. Đường ống được vẽ bằng cách kéo chuột từ vị trí nối của ống trước tới một vị trí khác trong ma trận lưới 3D của chương trình và chỉ cần nhấp chuột để xác nhận vị trí mới của đường ống.

Bên cạnh đó, cũng như các chương trình mô phỏng khác, Pipe flow 3D có một thư viện khá đầy đủ các kích cỡ và chủng loại ống (từ những ống 1/8" đến 12"; những ống thép, ống đồng, thủy tinh, PVC,...) giúp cho việc tính tóan trở lực đường ống nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều.


Để có thể tính tóan tổn thất áp suất của hệ thống thì người sử dụng có thể bổ sung vào các loại đầu nối ống khác nhau (như các co, tee hay là valve,...) nhằm phục vụ cho việc tính tóan trở lực cục bộ có thể có của hệ thống. Từ đó, chương trình sẽ tổng hợp các yếu tố này lại và cho biết tổn thất áp suất cũng như là độ giảm áp trên từng đường ống trong tòan bộ hệ thống.

Giới thiệu về phần mềm của hãng:

Here is some further information about our Pipe Flow Expert software: 

Pipe Flow Expert can model complete pipe systems with multiple supply points, multiple pumps/compressors (in series or in parallel), multiple components, multiple discharge points etc. Pipe Flow Expert is known for having an easy-to-use intuitive interface that lets users get up and running quickly without requiring that they attend a long training course. 

The software comes with over 60+ Example Systems that demonstrate how to model different systems and it may be useful to look at these in order to see the capabilities of the software. Users can load and solve the Example Systems, create PDF reports, see the results on the drawing, and view tabulated results in an interactive spreadsheet style window. 

The Pipe Flow Expert software contains a non-compressible calculation engine (for liquids) and a specialist compressible flow calculation engine (for gases), BOTH within the standard program.

Hiện nay, chương trình này cho download tại địa chỉ sau:

LINK DOWNLOAD (TRỰC TIẾP)

LINK DOWNLOAD (WINRAR)


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

BÁO CÁO - ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FLOW - 3D TÍNH TOÁN VẬN TỐC VÀ ÁP SUẤT TRÊN ĐẬP TRÀN THỰC DỤNG MẶT CẮT HÌNH CONG

LINK DOWNLOAD

Isometric 01 Chilled Water Cooling

LINK DOWNLOAD

PipeFlow Expert Brochure

LINK DOWNLOAD


VIDEO THAM KHẢO:

Chúc các bạn thành công!


Pipe Flow 3D là công cụ mô phỏng khá sinh động cho sinh viên khi học môn Các quá trình cơ học. Với Pipe Flow 3D, ta có thể thiết kế các hệ thống vận chuyển lưu chất và khảo sát sự thay đổi trở lực đường ống từ nguồn cung cấp đến nguồn đích.

Một đặc điểm nổi bật của Pipe Flow 3D là khả năng xây dựng hệ thống đường ống ở dạng 3D một cách dễ dàng và tương tự như hệ thống thực. Đường ống được vẽ bằng cách kéo chuột từ vị trí nối của ống trước tới một vị trí khác trong ma trận lưới 3D của chương trình và chỉ cần nhấp chuột để xác nhận vị trí mới của đường ống.

Bên cạnh đó, cũng như các chương trình mô phỏng khác, Pipe flow 3D có một thư viện khá đầy đủ các kích cỡ và chủng loại ống (từ những ống 1/8" đến 12"; những ống thép, ống đồng, thủy tinh, PVC,...) giúp cho việc tính tóan trở lực đường ống nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều.


Để có thể tính tóan tổn thất áp suất của hệ thống thì người sử dụng có thể bổ sung vào các loại đầu nối ống khác nhau (như các co, tee hay là valve,...) nhằm phục vụ cho việc tính tóan trở lực cục bộ có thể có của hệ thống. Từ đó, chương trình sẽ tổng hợp các yếu tố này lại và cho biết tổn thất áp suất cũng như là độ giảm áp trên từng đường ống trong tòan bộ hệ thống.

Giới thiệu về phần mềm của hãng:

Here is some further information about our Pipe Flow Expert software: 

Pipe Flow Expert can model complete pipe systems with multiple supply points, multiple pumps/compressors (in series or in parallel), multiple components, multiple discharge points etc. Pipe Flow Expert is known for having an easy-to-use intuitive interface that lets users get up and running quickly without requiring that they attend a long training course. 

The software comes with over 60+ Example Systems that demonstrate how to model different systems and it may be useful to look at these in order to see the capabilities of the software. Users can load and solve the Example Systems, create PDF reports, see the results on the drawing, and view tabulated results in an interactive spreadsheet style window. 

The Pipe Flow Expert software contains a non-compressible calculation engine (for liquids) and a specialist compressible flow calculation engine (for gases), BOTH within the standard program.

Hiện nay, chương trình này cho download tại địa chỉ sau:

LINK DOWNLOAD (TRỰC TIẾP)

LINK DOWNLOAD (WINRAR)


TÀI LIỆU THAM KHẢO:

BÁO CÁO - ỨNG DỤNG PHẦN MỀM FLOW - 3D TÍNH TOÁN VẬN TỐC VÀ ÁP SUẤT TRÊN ĐẬP TRÀN THỰC DỤNG MẶT CẮT HÌNH CONG

LINK DOWNLOAD

Isometric 01 Chilled Water Cooling

LINK DOWNLOAD

PipeFlow Expert Brochure

LINK DOWNLOAD


VIDEO THAM KHẢO:

Chúc các bạn thành công!


M_tả

Không có nhận xét nào: