EBOOK - Basic English Grammar: For English Language Learners Basic English Grammar for English Language Learners - Book 1 (Anne Seaton, Y.H.Mew)


Bộ sách gồm hai cuốn sách này được viết riêng cho người học tiếng Anh và bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu. Chứa các giải thích rõ ràng và súc tích về các quy tắc và minh họa chúng với nhiều ví dụ. Các ghi chú «Bạn có biết không?» Và «Trợ giúp về ngữ pháp» làm tăng thêm sự hiểu biết về ngữ pháp cơ bản. 
Những cuốn sách này sẽ cung cấp cho người học tiếng Anh một sự hiểu biết rõ ràng về các kỹ năng ngữ pháp cốt lõi và giúp đặt nền tảng vững chắc cho tiếng Anh tốt. Mỗi cuốn sách bao gồm 150 trang cộng với các ví dụ và hướng dẫn ngữ pháp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: