EBOOK - Basic English Grammar For English Language Learners Basic English Grammar for English Language Learners - Book 2 (Anne Seaton, Y.H.Mew)


Các chủ đề bao gồm: danh từ, đại từ, tính từ, bài viết xác định / không xác định, động từ & thì, giới từ, liên từ, câu, nói, dấu câu. Đề xuất cho lớp 5 đến 8.
Bộ sách gồm hai cuốn sách này được viết riêng cho người học tiếng Anh và bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu. Chứa các giải thích rõ ràng và súc tích về các quy tắc và minh họa chúng với nhiều ví dụ. Bạn có biết? và ghi chú trợ giúp ngữ pháp thêm vào sự hiểu biết về ngữ pháp cơ bản. Những cuốn sách này sẽ cung cấp cho người học tiếng Anh một sự hiểu biết rõ ràng về các kỹ năng ngữ pháp cốt lõi và giúp đặt nền tảng vững chắc cho tiếng Anh tốt. Mỗi cuốn sách bao gồm 150 trang cộng với các ví dụ và hướng dẫn ngữ pháp. Tài liệu hướng dẫn giáo viên (mỗi trang 32 trang), có sẵn trên CD. Đầy đủ các hoạt động ngữ pháp tiếng Anh trong một định dạng có thể tái tạo, xây dựng một nền tảng vững chắc về ngữ pháp cho người học tiếng Anh. Sách cũng có hướng dẫn có hệ thống giúp xây dựng các kỹ năng ngữ pháp thiết yếu từng bước

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: