EBOOK - Pet practice tests plus 1 + 2 Full PDF & Audio & Key (Longman)


Ngoài bộ sách PET (Preliminary English Test) của Cambridge ra thì hai quyển sách Pet Practice Tests Plus 1 và Plus 2 có hướng dẫn đáp án chi tiết này của Longman cũng rất hữu ích để ôn luyện cho kỳ thi PET.

Với slogan TEACHING NOT JUST TESTING, mỗi cuốn sách bao gồm 6 bài test theo format của kỳ thi PET. Ngoài ra, còn có hướng dẫn đối với mỗi dạng bài, phần luyện tập thêm, các đoạn hội thoại mẫu và từ vựng hữu ích cho phần thi Speaking nữa.

LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

EBOOK - Pet practice tests plus 1 (Longman)

LINK DOWNLOAD

AUDIO - Pet practice tests plus 1 (Longman)

LINK DOWNLOAD

EBOOK - Pet practice tests plus 2 (Longman)

LINK DOWNLOAD

AUDIO - Pet practice tests plus 2 (Longman)

LINK DOWNLOAD

KEY - Pet practice tests plus 2 (Longman)

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: