PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.4 & 4.5 & 4.9 - Carrier


Trong quá trình thiết kế thì tính tải lạnh là phần khá quan trọng, tùy theo công ty mà các bạn có thể dụng dụng các phần mềm tính tải lạnh khác nhau. Phần mềm tính toán tải HAP của Carrier là phầm mềm tính toán khá hay trong nhóm phần mềm tính tải lạnh.

Cũng như phần mềm Trace của hãng Trane, phần mềm HAP cũng chia làm 2 chức năng chính :

1. Thiết kế hệ thống HVAC: 

Tính toán tải lạnh công trình và các thông số cần thiết cho việc lựa chọn thiết bị :

Tính toán tải lạnh cho phòng, khu vực và dàn lạnh trong hệ thống HVAC.
Xác định lưu lượng gió cho phòng, khu vực,khu vực và hệ thống.
Tính toán dàn coil lạnh
Xác định quạt thông gió cho công trình
Tính toán chọn Chiller và Boiler

2. Tính toán và phân tích năng lượng cho công trình : 

HAP tính toán năng lượng sử dụng hàng năm cho hệ thống HVAC bằng mô phòng công trình hoạt động. Kết quả phân tích năng lượng sẽ được sử dụng để so sánh năng lượng sử dụng và chi phí năng lượng của các phương án hệ thống HVAC để chọn phương án tối ưu.

Mô phỏng hoạt động từng giờ của hệ thống HVAC
Mô phỏng hoạt động từng giờ của thiết bị HVAC
Dựa trên kết quả mô phòng từng giờ sẽ xác định tồng năng lượng hàng năm và chi phí năng lựơng.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

VIDEO THAM KHẢO:


PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.4 - Carrier

LINK DOWNLOAD

PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.5 - Carrier

LINK DOWNLOAD

PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.9 - Carrier

LINK DOWNLOAD

TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán tải lạnh HAP - Carrier

LINK DOWNLOAD


Trong quá trình thiết kế thì tính tải lạnh là phần khá quan trọng, tùy theo công ty mà các bạn có thể dụng dụng các phần mềm tính tải lạnh khác nhau. Phần mềm tính toán tải HAP của Carrier là phầm mềm tính toán khá hay trong nhóm phần mềm tính tải lạnh.

Cũng như phần mềm Trace của hãng Trane, phần mềm HAP cũng chia làm 2 chức năng chính :

1. Thiết kế hệ thống HVAC: 

Tính toán tải lạnh công trình và các thông số cần thiết cho việc lựa chọn thiết bị :

Tính toán tải lạnh cho phòng, khu vực và dàn lạnh trong hệ thống HVAC.
Xác định lưu lượng gió cho phòng, khu vực,khu vực và hệ thống.
Tính toán dàn coil lạnh
Xác định quạt thông gió cho công trình
Tính toán chọn Chiller và Boiler

2. Tính toán và phân tích năng lượng cho công trình : 

HAP tính toán năng lượng sử dụng hàng năm cho hệ thống HVAC bằng mô phòng công trình hoạt động. Kết quả phân tích năng lượng sẽ được sử dụng để so sánh năng lượng sử dụng và chi phí năng lượng của các phương án hệ thống HVAC để chọn phương án tối ưu.

Mô phỏng hoạt động từng giờ của hệ thống HVAC
Mô phỏng hoạt động từng giờ của thiết bị HVAC
Dựa trên kết quả mô phòng từng giờ sẽ xác định tồng năng lượng hàng năm và chi phí năng lựơng.

LINK 1 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 4 - TÌM KIẾM SÁCH/TÀI LIỆU ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

VIDEO THAM KHẢO:


PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.4 - Carrier

LINK DOWNLOAD

PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.5 - Carrier

LINK DOWNLOAD

PHẦN MỀM - Tính toán tải lạnh HAP 4.9 - Carrier

LINK DOWNLOAD

TÀI LIỆU - Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán tải lạnh HAP - Carrier

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: